Ylatunniste2

LIITON TIETOPALVELUJA KEHITETÄÄN MM. PÄÄTÖKSENTEON JA EDUNVALVONNAN TUEKSI
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Antti Vasanen, p. 050 410 2294

Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa korostuu alueellisen tiedon välittämisen tarve. Tämän edistämiseksi Varsinais-Suomen liitolle on laadittu tietopalvelustrategia, jossa määritellään liiton tietopalveluiden tavoitteet, toimintamalli ja puitteet. Strategian päämääränä on vahvistaa maakunnallisen päätöksenteon ja edunvalvonnan tietoperustaa sekä parantaa mm. kunnille tarjottavien tietopalvelujen tarjontaa.

Tietopalvelustrategiassa keskeisessä osassa on aluetietopalvelu Lounaistieto.fi:n kehitys, jonka suunnittelutyö aloitettiin kesällä 2014. Aluetietopalvelu on maakuntastrategian päätoimenpiteen mukaisen kumppanuusfoorumin tietoperusta.

- Tavoitteena on kehittää palvelu, josta oikea, kiinnostava tieto löytyy helpolla ja modernilla tavalla, visuaalisesti tyylikkäästi esitettynä, kertoo erikoissuunnittelija Antti Vasanen.

Vaikka aluetietopalvelu on liiton omaa tietopalvelutoimintaa laajempi konsepti, on sen toteutus käytännössä edellytys liiton omien tietopalvelujen kehittämiselle.

EDUNVALVONTAJOHTAJA LAURI PALMUSEN VIRKA JULISTETAAN HAETTAVAKSI
Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies p. 044 201 3204

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Lauri Palmunen jää eläkkeelle 1.9.2015 alkaen. Edunvalvontajohtaja johtaa edunvalvonnan ja kuntapalvelujen osaamisryhmää, jonka tehtävänä on valvoa maakunnan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti, toimia kuntien puolesta kuntayhteistyötä edistäen, olla maakunnallinen tiedonvälittäjä sekä nykyaikaisen maakuntahengen ja -kulttuurin vaalija.

Maakuntahallitus päätti julistaa haettavaksi edunvalvontajohtajan viran. Hakuilmoitus julkaistaan elokuun 2015 puolivälissä. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulun loppututkintoa sekä sopivaa työkokemusta. Alueen kaksikielisyys ja vilkkaat kansainväliset suhteet edellyttävät hyvää molempien kotimaisten kielten taitoa. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi arvostetaan kunnallishallinnon ja toimintaympäristön laaja-alaista tuntemusta sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja.

EAKR -RAHOITUSTA MAAKUNNALLISEEN YRITYSNEUVONTAAN JA RESURSSIVIISAUTEEN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404

Maakuntahallitus päätti myöntää EAKR-rahoitusta seuraaville hankkeille:

• Turku Science Parkille hankkeelle "Yhteistyöllä yritysaihioita 417 596 euroa. Tarkoituksena on perustaa maakunnallinen yrityspalveluorganisaatio, johon seutukunnissa tapahtuva yritysneuvonta kytketään. Yhteistoimintamalli tarjoaa selkeän, innostavan ja tuetun polun kohti yrittäjyyttä. Malli rakennetaan, dokumentoidaan ja otetaan käyttöön hankkeen toteuttajien yhteistyökumppaneiden toimesta ja se jää pysyväksi osaksi maakunnallista yrityspalvelutarjontaa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2015–30.8.2017.

• Turun ammattikorkeakoululle hankkeelle "FISS Varsinais-Suomi" 98 280 euroa. Tavoitteena on rakentaa resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta Varsinais-Suomen vahvuustekijä, tehostaa yritysten materiaalien ja energian käyttöä ja synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä jäte- ja materiaalivirtoja. Hankkeen kautta kerätään tietoa alueen yritysten resurssitiedoista.

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAA MM. LIIKUNTAAN, ÄLYKÄÄLLE MAASEUDULLE, LUONTOMATKAILUUN JA MERITEOLLISUUDEN EKOTEHOKKUUTEEN
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen p. 040 7760 630

Maakuntahallitus päätti myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraaville hankkeille:

• Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:lle hankkeeseen "EmpowerKids - lasten terveelliset valinnat" 5 000 euroa.

• Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:lle hankkeeseen "Liikkuva maakunta - elämisen laatu on parasta" 30 000 euroa.

• Yrityssalo Oy:lle hankkeeseen "Älykäs ja uudistuva maaseutu" 4 900 euroa.

• Turun kauppakamarille hankkeeseen "Laajan metropolialueen kehittäminen Suomessa - Helsingin ja Turun välinen tunnin juna" 19 000 euroa. Tutkimuksessa selvitetään Tunnin junan mahdollisesti talouden dynamiikkaa edistäviä vaikutuksia.

• Centrum Balticum säätiölle hankkeeseen "Ekotehokkuutta meriteollisuuteen – innovaatioiden kautta kilpailukykyä Varsinais-Suomen alueelle" 4 996 euroa.

• Åbo Akademille hankkeeseen "Archipelerin - St:Olavsleden i skärgården" 4 900 euroa. Tavoitteena on kytkeä saaristomme pyhiinvaellusreitti St Olavsledeniin, joka johtaa Norjan Trondheimiin (European Cultural Routes). Tätä kautta saaristo olisi osa laajempaa kansainvälistä markkinointia. Hankerahoituksella valmistellaan hakemusta Central Baltic -ohjelmaan.

• Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:lle hankkeeseen "Central Baltic-hankkeen valmistelu luontomatkailukohteiden kehittämiseksi" 5 000 euroa.

 alatunniste