Ylatunniste2
 

NUORILLE SUUNNATUN VARSINAIS-SUOMEN VAIKUTTAJAKOULUN NELJÄS VUOSIKURSSI KÄYNNISTYY
Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, puh. 040 721 3429

Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille tarkoitettu Varsinais-Suomen vaikuttajakoulu järjestetään jo neljättä kertaa. Mukaan voivat hakea toisen asteen opiskelijat, vastavalmistuneet sekä juuri korkeakouluopintonsa aloittaneet nuoret.

Vaikuttajakoulussa osallistujat tutustuvat erilaisiin vaikuttajatahoihin, vaikuttamisen keinoihin ja saavutettuihin tuloksiin. Käsiteltävinä aiheina on muun muassa päätöksenteko eduskunnassa, kunnissa ja Euroopan Unionissa. Lisäksi käsitellään aluehallintoa, mediaa, alueen elinkeinoelämän ja järjestöjen toimintaa sekä kansainvälisiä suhteita.

Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt Varsinais-Suomen vaikuttajakoulua vuodesta 2016 saakka. Vaikuttajakoulussa on kolmen lukuvuoden aikana järjestetty yhteensä 24 tapaamiskertaa ja koulun on käynyt
69 nuorta. Maakuntahallitus katsoo, että vaikuttajakoulusta saatujen kokemusten ja osallistujilta saadun palautteen perusteella vaikuttajakoulua on perusteltua jatkaa.

Koulutus on osa Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatoimintaa ja siihen valitaan avoimen haun kautta noin
20 osallistujaa. Hakuaika koulutukseen on 19.8.–4.9.2019. Koulutus kestää vuoden 2020 keväälle ja se käsittää 8-10 tilaisuutta. Vaikuttajakoulu on osallistujille maksuton.

Hakuohjeet ja tarkempaa tietoa Varsinais-Suomen vaikuttajakoulusta:
www.varsinais-suomi.fi/vaikuttajakoulu