Varsinais-Suomen liitto osana Itämerihaasteen sitoumustaan lahjoittaa 100 tyrnipensasta Turun yliopiston Tyrniraki-hankkeelle

Varsinais-Suomessa käynnistyi perjantaina 15.5.2020 Saaristomeren suojeluun tähtäävä tyrnien istutus. Projektilla pyritään hillitsemään ravinnevalumaa vesistöihin ja kierrättämään pelloilta huuhtoutuvia ravinteita.

- Tyrni sitoo maata jokipenkassa ja meren rannoilla ja vähentää siten maan eroosiota sekä ravinnevalumaa. Tyrnejä istutetaan ensi vaiheessa muutaman kilometrin matka peltojen suoja-alueille jokivarsille. Istutukset aloitetaan Piikkiönlahdesta, Tuorlan rannasta, kertoo projektin johtaja professori Heikki Kallio Turun yliopistosta.

Saaristomeren valuma-alue on rannikon rehevöitymisen hotspot. Kohtuullinen typen ja fosforin määrä on meressä merkittävästi ylittynyt, mikä on näkyvimmin johtanut kesäaikaan sinilevien runsastumiseen. Syitä ovat peltovaltaisten alueiden suuri määrä ja peltojen korkea ominaiskuormitus. Tähän vaikuttavat savinen maalaji, jyrkät rinnepellot ja kasvipeitteisyyden puute. Maan fosforipitoisuus nousee suureksi muun muassa runsaan lannanlevityksen ja erikoiskasviviljelyn takia.

Kuluneen talven on todettu olleen mittaushistorian lämpimin. Runsaat sateet ovat johtaneet ennätyskorkeaan Saaristomeren ravinnekuormaan. Ilmaston lämpenemisen odotetaan vaikuttavan jatkossa erityisesti juuri talviin, mikä lisää sateita ja ravinteiden huuhtoutumista mereen.

- Itämeren tilasta on puhuttu pitkään, mutta erityisesti Saaristomerellä päästöjä ei olla saatu alaspäin viimeisten 25 vuoden aikana, maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva.

- Ongelma on erityisesti toimenpiteiden kohdentamisessa. Olosuhteiden takia Saaristomeren valuma-alueella vesiensuojelueuroilla saataisiin enemmän aikaan. Ainutlaatuisuuden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden vuoksi Saaristomeri tulisi kansallisesti tunnistaa omaksi kokonaisuudekseen taistelussa Itämeren rehevöitymistä vastaan, Kanerva lisää.

Monia menetelmiä on kokeiltu ja erityisen hyväksi on todettu erilaiset maanrakennetta parantavat toimenpiteet. Kierrätyslannoitteiden käyttöönotto ja lannan energiakäyttö vaativat yhä vauhdittamista. Tyrnien istuttaminen on yksi toimenpide muiden joukossa.

- Vaikutuksista tehdään monitieteistä tutkimusta ja mallia laajemmalle toiminnalle. Ideana on, että maatalousyrittäjät antavat maakaistaleen jokivarsilta hankkeen käyttöön ja hoitavat istutuksia. Istutukset mahdollistavat viljelijälle myöhemmin sadonkorjuun, Kallio selittää.

Varsinais-Suomen liitto on nostanut Saaristomeren suojelun kärkitavoitteekseen. Maakuntahallituksen tammikuussa päivittämässä Itämerihaasteen sitoumuksessa päätettiin muiden toimenpiteiden ohella tukea konkreettisesti ravinteita sitovien tyrnipensaiden istutusta. Hanke tukee Ainutlaatuinen Saaristomeri -operaation tavoitetta meren kestävästä kehityksestä.

Tyrniraki on Turun yliopiston hanke, jonka se toteuttaa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun, Livian, maatalousayrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Piikkiönlahden lisäksi istutuksia tehdään Paattistenjoen, Vahdonjoen ja Perniönjoen varsilla.

ike