Varsinais-Suomi on koulutusmaakunta, joka kouluttaa osaajia myös muun Suomen ja Euroopan tarpeisiin. Maakunnan vahvuutena on korkeatasoinen ja laaja-alainen osaaminen. Turussa sijaitsee kaksi yliopistoa, suomenkielinen Turun yliopisto ja ruotsinkielinen Åbo Akademi. Lisäksi maakunnassa toimii neljä ammattikorkeakoulua: Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Diakonia ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoululla on toimipiste myös Salossa. Varsinais-Suomessa toimii 16 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää ja oppilaitokset sijaitsevat eri puolilla maakuntaa. Uusia opiskelijoita maakunnan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on vuosittain noin 9500.

Maakuntien liitoilla on lakisääteinenvastuu koulutustarpeiden pitkän ja keskipitkän aikavälin ennakoinnista ja sen organisoinnista alueellaan. Varsinais-Suomessa tämä organisoituminen tapahtuu Ennakointiakatemia -yhteistyön puitteissa. Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat tässä vaiheessa mukana Turun AMK, Turun yliopisto, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana varsinaissuomalaisia yrityksiä.

https://ennakointiakatemia.fi/

Osaamiseen ja koulutukseen liittyvän maakunnallisen yhteistyön osalta keskeinen toimija on myös maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen koulutusjaosto. Koulutusjaosto toimii neuvoa-antavana ja koordinoivana valmistelufoorumina erityisesti maakunnan toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta koskevissa asioissa. Koulutusjaosto tekee aloitteita ja tilaa selvityksiä, jotka tukevat koulutusta koskevien asioiden valmistelua ja lopullista päätöksentekoa MYR:ssä, sekä muissa instanneissa tilanteen ja tarpeen mukaan. Oppilaitosten lisäksi koulutusjaostossa ovat edustettuina Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja työmarkkinajärjestöt sekä yritykset. Jaoston puheenjohtajana toimii ELY-keskuksen edustaja.

Osaamiseen ja koulutukseen liittyvää maakunnallista yhteistyötä ja verkostoitumista edistetään osana kumppanuusfoorumitoimintaa (Osaamisen ja koulutuksen foorumi).

https://kumppanuusfoorumi.fi/

kauppakorkeakoulu