Talousarvion ja -suunnitelman perusteita käsitellään kuntajohdon neuvottelupäivillä 16.9.2014.

Talousarvio 2015

Maakuntajohtaja Juho Savon esitys

  • Johtaa liiton toimintaa
  • Toimii maakuntahallituksen esittelijänä

 

sihteeri: Minna Lempinen
gsm +358(0)400 157 520
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Varsinais-Suomen liiton virasto on päällikkövirasto. Maakuntajohtajan tukena toimii osaamisryhmien johtajista muodostettu johtoryhmä. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon assistentti ja kokouksiin osallistuu myös puolivuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja.

Liiton hallinto huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta ja kirjanpidosta, atk-palveluista ja arkistoinnista sekä hankinnoista siten, että luottamushenkilöhallinto ja viraston vastuu-alueet pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan niille asetetut tavoitteet ja tehtävät.

hallinto

 

Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella määritellään Varsinais-Suomen liitto kuntayhtymän oikeudellinen asema sekä päätöksenteko- ja varainhoitojärjestelyt. Lisäksi Varsinais-Suomen liiton toimintaa ohjaa hallintosääntö.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa maakuntavaltuusto hyväksyy kuntayhtymän vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä mm. jäsenkunnilta kerättävät maksuosuudet.

Toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä ja siihen on sisällytetty myös talousarvion toteutumisvertailu, tuloslaskelma ja tase. 

 

Talouden ja tarkastustoiminnan asiakirjat

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

 Alustava talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmaluonnos 2019-2020

Säännöt

Perussopimus 2015

Hallintosääntö 2017