CIRCWASTE- Kohti kiertotaloutta

CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutetaan konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.


Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.


Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehdään myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.


Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke saa Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Aleksis Klap

  

DIGITUKI VARSINAIS-SUOMESSA -HANKE

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke toimii Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen ensimmäinen kausi oli 25.11.2019 –31.10.2020 ja hanke sai jatkoa ajalle 1.11.2020–31.10.2021. Hankkeen keskeinen tavoite on digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen.

Ensimmäisen hankekauden aikana kartoitettiin Varsinais-Suomen alueen digituen tarve ja tarjonta. Tämä tarkoitti käytännössä toimijoiden lukumäärän, asiakaskohderyhmien ja tarjotun tuen määrän selvittämistä.

Ensimmäisen hankekauden aikana hanke on rakentanut Varsinais-Suomen alueelle joustavan ja toimivan alueellisen digituen verkoston, joka koostuu viidestä seutukunnallisesta verkostoryhmästä. Seutukunnallisia verkostoja ovat Loimaan seutu, Salon seutu, Turun seutu, Turunmaa ja Vakka-Suomi. Hankekauden aikana aloitettiin digitukea tarjoavien tahojen yhteistyön edistäminen ja seutukunnallisille verkostoille luotiin yhteisesti hyväksytyt toimintamallit.

Jatkohankekaudella seutukunnallisten verkostojen toimintaa vakiinnutetaan ja edistetään kehittämistoimenpiteillä, joilla pyritään varmistamaan seutukunnallisten verkostojen itsenäinen toiminta hankkeen päätyttyä. Nykyisellä hankekaudella panostetaan lisäksi viestimiseen digituen tarvitsijoille.

Digitukea kehitetään valtakunnallisesti ja toiminta kattaa yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2021 saakka. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Julia Innilä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


 

Valonian hankkeet

 

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskus Valonialla on laajaa hanketoimintaa, hankkeista on tietoa Valonian verkkosivuilla.

 

 

Lounaistiedon hankkeet

 

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistiedon käynnissä ja suunnitteilla olevista hankkeista voi lukea Lounaistiedon verkkosivuilta.

 

 

 

 

 

 

circwaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px