Ylatunniste2 
 

Posti supistaa palveluaan saaristossa

Posti on ilmoittanut siirtyvänsä osalla saaristoalueista käytäntöön, jossa posti jaettaisiin vain kerran viikossa, yleisimmin perjantaisin. Muutoksen tarkoituksena on toteuttaa Postin sisäistä säästöohjelmaa.

Saaristokunnat ja -osakunnat ovat ilmaisseet huolensa Postin supistuvien palveluiden takia. Kerran viikossa tapahtuva postinjakelu ei vastaa todellista minimipalvelutasoa eikä ole myöskään saaristolain hengen mukainen. Esimerkiksi Velkualla muutos koskee sekä Palvan että Velkuanmaan alueita, jotka sijaitsevat jokapäiväisesti liikennöivän ja ilmaisen maantielautan takana. Naantalin kaupunki onkin aiheellisesti kyseenalaistanut, ovatko nämä alueet jo ns. erämaata? Samoin ulkosaaristossa Utön reittialueella yhteysalus, joka lähtee Nauvon Pärnäisistä on Postilla ilmaiseksi käytössä postin kuljetusta varten. Mikä estää postinjakelijaa, joka muutenkin on liikkeellä Pärnäisten alueella, jatkossakin viemästä ulkosaaristoon menevää postia yhteysalukselle?

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 21.5.2019. Myös Saaristoasiain neuvottelukunta käsittelee asiaa toukokuun kokouksessaan. Posti haluaa vielä kuulla saariston asukkaita ennen lopullista päätöksen tekoa. Postin edustajat ovat mm. Saaristotoimikunnan kuultavina 21.5.2019.

Lisätiedot: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, puh. 0400 413 704

 

Työllisyys kasvaa hieman aiempaa hitaammin

Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut nopeasti jo kolmen vuoden ajan, ja työllisyysasteen trendi oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 73,5 %. Työllisyysasteen kasvu on kuitenkin hidastunut hieman, sillä vielä vuoden 2018 lopulla työllisyyden kasvutrendi oli selvästi tämänhetkistä jyrkempi. Kuitenkin nykyvauhdillakin Varsinais-Suomen työllisyysaste nousisi 75 % tuntumaan kuluvan vuoden loppupuolella.

Varsinais-Suomen työllisyysaste on selvästi koko maata korkeampi, ja välimatka kärjessä oleviin Uuteenmaahan ja Pohjanmaan maakuntiin on pienentynyt koko ajan. Työllisten määrän kehitystrendi onkin Varsinais-Suomessa ennätystasolla, sillä aiemmin työllisten määrän on ollut yhtä korkea vain vuonna 2018 nousukauden ollessa huipussaan. Työllisten määrä on kasvanut Varsinais-Suomessa viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä noin 20 000 henkilöllä, mikä on toiseksi suurin määrä heti Uudenmaan jälkeen.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

1

 

2

Lounaistiedon tilastopalvelun uudistaminen käynnistyy

Lounaistiedon tilastopalvelu tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan Varsinais-Suomen kehityksestä. Tilastopalvelu on toteutettu pääosin vuonna 2015, ja sen uudistaminen alkaa olla ajankohtaista. Uudistuksen tavoitteena on tilastosisältöjen päivittäminen käyttäjien tarpeita vastaaviksi ja tilastokuvaajien parempi toimiminen mobiililaiteilla.

Ennen tilastopalvelun uudistamista, kartoitetaan nykyisen palvelun käyttöä ja sekä toiveita sen sisällöstä ja tietojen esittämistavasta. Kartoitus toteutetaan verkkokyselyllä, joka lähetetään Varsinais-Suomen liiton sidosryhmille ja muille alueellisille toimijoille sähköpostitse toukokuussa. Lyhyeen kyselyyn voi vastata myös alla olevan linkin kautta.
https://www.kyselynetti.com/s/tilastokysely

Kysely toteutetaan, jotta tilastopalvelun käyttäjien tietotarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Lounaistiedon tilastopalvelu löytyy osoitteesta:
https://www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/tilastot/

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294


Varsinais-Suomen liitossa käynnistynyt strategiatyö tähtää vaikuttavuuden kasvattamiseen

Varsinais-Suomen liitossa on käynnistynyt huhtikuun alussa sisäinen strategiatyö. Strategia valmistellaan vuoden 2019 aikana ja viedään päätöksentekoon joulukuussa. Strategiavalmistelua vetää nimetty neljän hengen työryhmä yhdessä ohjausryhmän ja henkilökunnan kanssa.

Strategian valmistelu on lähtenyt käyntiin maakunnan liiton tehtävien ja organisaation nykytila-analyysistä. Henkilökuntaa vahvasti osallistamalla ja sidosryhmiltä kysymällä määritellään liiton strategiset tavoitteet, arvot ja visio.

Strategiatyön tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen. Nykytilaa ja tavoitteita vertaamalla määritellään maakunnan liiton toiminnan muutostarpeet ja valmistellaan toimenpide-ehdotukset.

Strategia on tarkoitus hyväksyä vuoden lopussa liiton luottamuselimissä ja toteuttaa vuodesta 2020 alkaen. Liiton viestinnän uudistaminen aloitetaan rinnan strategiatyön kanssa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204

 

Turun seudun pyöräilykatsaus kokoaa yhteen alueen pyöräilykuulumiset

Ensimmäistä kertaa julkaistu katsaus kokoaa ajankohtaista tietoa, toimijoita sekä pyöräilyn eteen tehtävää työtä. Katsauksessa ovat Turun lisäksi mukana Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio.

Turun kaupunkiseudun asukkaista 96 % suhtautuu tutkimuksen mukaan myönteisesti pyöräilyn edistämiseen, mutta korkeista pyöräilytilastoista huolimatta jopa puolet 1–3 kilometrin mittaisista matkoista tehdään autolla. Pyöräilykatsauksella halutaan tehdä näkyväksi kestävän liikkumisen edistämistyötä. Katsauksen on koonnut Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton, kuntien sekä Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kanssa osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

Katsaus on suunnattu seudun asukkaille, mutta myös päättäjille ja kunnille. Kestävän liikkumisen edistäminen kaupunkiseudulla on ensisijaisen tärkeää ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Valtakunnallinen tavoite on, että liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Toimivat matkaketjut ja liityntäpysäköinti parantavat pyöräilyn houkuttelevuutta. 91 % pitää tärkeänä, että pyöräilyreittien jatkuvuutta parannetaan Turun kaupunkiseudulla. Myös kaupunkipyöräjärjestelmä helpottaa pyöräilyn valitsemista esimerkiksi työmatkoilla sekä päivän aikana tehtävillä työasiamatkoilla. Viime vuonna lanseeratuilla Föli-fillareilla taitetaan kuukaudessa keskimäärin 28 000 matkaa.

Pyöräilykatsaus on luettavissa sähköisesti osoitteessa kulje.fi/pyorailykatsaus2019.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969 tai kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola, puh. 040 832 8515