Ylatunniste2

 ICT-ala vahvassa kasvussa, matkailun liikevaihto romahti

Koronakriisi on kohdellut Varsinais-Suomen yrityksiä hyvin eri tavoin. Liikevaihdon kehityksellä tarkasteltuna parhaiten on pärjännyt ICT-ala, jonka tasaisesti jatkuneessa kasvussa ei tapahtunut mitään muutosta kevään aikana. Sen sijaan matkailualalla liikevaihdon pudotus oli hurjaa, sillä alaan laskettavien matkailu- ja ravitsemusyritysten liikevaihto puolittui huhti-toukokuussa. Myös liike-elämän palveluita, kuten erilaisia tutkimus-, kehittämis-, kirjanpito- tai konsultointipalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto putosi selvästi kevään aikana. Pudotus ei ollut kuitenkaan läheskään yhtä raju kuin matkailuklusterissa. Valmistavan teknologiateollisuuden alalla koronakriisin aiheuttama liikevaihdon lasku ei näkynyt vielä keväällä yhtä selvänä liikevaihdon romahduksena, vaikka alan kehitystrendi on kääntynyt hienoiseen laskuun.

Työ- ja elinkeinoministeriön kautta saatavat päätoimialojen suhdannetiedot ulottuvat vain maaliskuulle 2020, minkä vuoksi koronakriisin vaikutukset eivät vielä näy luvuissa. Rakennusalan liikevaihdon kehitys oli kuitenkin ennen koronakriisiä Varsinais-Suomen päätoimialoista vahvinta, mutta kaupan ja palvelujen kehitys näytti hieman alavireiseltä jo ennen pandemian leviämistä Suomeen.

Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta saataviin päätoimialojen suhdannetietoihin sekä Varsinais-Suomen liiton hankkimiin täydentäviin tietoihin valmistavan teknologiateollisuudesta, liike-elämän palveluluista sekä matkailu- ja ICT-aloilta. Seuraava tilannekatsaus tehdään tammikuussa 2021, jolloin tarkastellaan yritysten liikevaihdon kehitystä syksyyn 2020 saakka.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

 1

 

2

Varsinais-Suomen työllisyysaste putosi keväällä

Varsinais-Suomen työllisyysaste kääntyi keväällä laskuun koronakriisin seurauksena. Maakunnan kausitasoittamaton työllisyysaste oli vuoden toisella neljänneksellä 73,1 %, kun se vuotta aiemmin oli 74,6 %. Varsinais-Suomen työllisyystilanne ei kuitenkaan ole erityisen synkkä, sillä koko maan luvuissa pudotus oli vielä jyrkempi. Koko maan kausitasoittamaton työllisyysaste oli toisella neljänneksellä 71,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 73,3 %.

Myös työllisyysasteen trendikehitys kääntyi koronakriisin seurauksena laskuun sekä Varsinais-Suomessa että koko maassa. Työllisyysasteen trendiluku oli Varsinais-Suomessa 72,7 %, kun se koko maassa oli 0,2 prosenttiyksikköä alempi. Työllisyyskehityksessä tapahtui keväällä kuitenkin hyvin jyrkkä käänne, minkä vuoksi trendikehityksen laskelma sisältää huomattavaa epävarmuutta. Tarvitaan enemmän tietoa, mihin suuntaan työllisyysaste kehittyy, ennen kun trendikäyrän tarkkaa suuntaa pystytään määrittämään.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

3

 

Varsinais-Suomen liitto mukana Turun Eurooppa-foorumissa 27. - 28.8.2020

Nyt kolmatta kertaa järjestettävän Turun Eurooppa-foorumin teemana on Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisjuhlavuosi. Keskusteluiden näkökulmana on Euroopan tulevaisuus ja jäsenyyden seuraavat 25 vuotta. Tapahtuma nostaa esille maakuntamme kannalta tärkeitä asioita EU-kontekstissa. Tänä vuonna poikkeuksellisessa tilanteessa Eurooppa-foorumi toteutetaan kaksipäiväisenä 27.-28.8.2020.

Suurelle yleisölle tilaisuus toteutuu tänä vuonna verkon kautta. Kaikki ohjelmat striimataan foorumin kotisivulle ja keskustelu mahdollistetaan mobiilisovelluksen ja Twitterin kautta. Koko Eurooppa-foorumin ohjelmaan ja tarkempiin tietoihin voi tutustua tapahtuman kotisivuilla: https://www.europeforum.fi/turun-eurooppa-foorumi. Varsinais-Suomen liitto kumppaneineen on vahvasti mukana tapahtumassa tänäkin vuonna.

Pellolta pöytään: MTK ja Europe Direct Varsinais-Suomi nostavat ruokaketjun keskusteluun Turun Eu-rooppa-foorumissa 27.8.2020

Euroopan komissio julkisti toukokuussa osana Green Dealia, eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa Pellolta pöytään -strategian. Strategia peräänkuuluttaa terveellistä, kohtuuhintaista ja kestävästi tuotettua ravintoa, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kohtuullisia tuloja kautta koko elintarvikeketjun. Mikä on Suomen näkökulma strategiaan ja mitä ”pellolta pöytään” käytännössä tarkoittaa arjessamme? Mitkä ovat ruokaketjun mahdollisuudet tulevaisuudessa niin huoltovarmuuden kuin omavaraisuudenkin näkökulmasta suoraan tilalta kuluttajan lautaselle?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspiste järjestävät Turun Eurooppa-foorumissa to 27.8. klo 10.00–10.45 paneelikeskustelun ”Pellolta pöytään osana Green Dealia”. Keskustelussa tarkastellaan suomalaisesta ja varsinaissuomalaisesta näkökulmasta, mitä EU:n Pellolta pöytään -strategia meille tarkoittaa ja mitä siihen liittyy käytännössä. Luupin alle nostetaan ruokaomavaraisuus, huoltovarmuus, koronakriisin vaikutukset sekä ruokaketju pellolta suoraan kuluttajan lautaselle.

Keskustelemassa ovat MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, Euroopan parlamentin jäsen, MEP Elsi Katainen, maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa, erikoiskasvien viljelijä Tero Sarkala ja Jymy-jäätelöstään tunnetun Suomisen Maito Oy:n hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas Erkki Mikola. Paneelikeskustelun juontaa Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0400 251 771,
johdon erityisavustaja Tiina Perho, MTK, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0500 741 532

 

Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan: Varsinais-Suomen liitto yhdessä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja Turun Eurooppa-toimiston kanssa vauhdittavat keskustelua kestävästä junamatkustamisesta 28.8.2020

Euroopan unionin Green Deal nostaa raideliikenteen eurooppalaisen liikennepolitiikan keskiöön. Ensi vuodesta on tulossa Euroopan junaliikenteen vuosi. Vihreän kehityksen ohjelmalla tavoitellaan kestävää taloutta ja Euroopan hiilineutraaliutta vuonna 2050. Kestävällä junaliikenteellä on merkittävä rooli päästötavoitteiden saavuttamisessa, sillä liikenteen osuus päästöistä on neljännes. Maata pitkin matkustaminen on ympäristöystävällinen tapa liikkua, joka kasvattaa jatkuvasti suosiotaan. Tehokkain reitti Suomesta kulkee Turusta Tukholman kautta Eurooppaan.

Varsinais-Suomen liitto, Pohjoinen kasvuvyöhyke sekä Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto järjestävät Turun Eurooppa-foorumissa pe 28.8.2020 klo 13.15–14.00 keskustelutilaisuuden ”Maata pitkin matkustaen – Turku porttina Eurooppaan”. Puheenvuoroissa pohditaan sitä, mitä on meneillään nopeiden raideyhteyksien parantamiseksi meillä ja muualla Euroopassa ja mitä pitäisi tehdä rajat ylittävän junamatkustamisen helpottamiseksi.

Keskustelemassa Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen, Maata pitkin -matkamessujen perustaja Inari Virkkala, Oslo–Stockholm 2.55 -yhtiön toimitusjohtaja Jonas Karlsson sekä Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen. Keskustelua moderoi Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 721 3429

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Maakuntavaltuuston kokouksessaan 11.6.2018 hyväksymä ja maakuntahallituksen 27.8.2018 voimaan määräämä Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava on nyt lainvoimainen.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä jätettiin kaksi valitusta, jotka Turun hallinto-oikeus hylkäsi 1.10.2019. Hallinto-oikeuden päätöksestä tehtiin yksi valituslupahakemus, jonka Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 6.7.2020 (Muu päätös 2946/2020). Päätöksen jälkeen Varsinais-Suomen ajantasainen kokonaismaakuntakaava on kaikilta osin oikeusvaikutteinen.

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1593700563073.html

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056

Webinaarisarja kiihdyttää Varsinais-Suomen ilmastotyötä

Varsinais-Suomessa valmistellaan parhaillaan maakunnallista ilmastotiekarttaa vuoteen 2030. Osana ilmastotyön supersyksyä järjestetään syyskuussa neljän webinaarin sarja, jossa kootaan toiveita, tavoitteita ja ajatuksia maakunnan toimijoilta. Avoimiin tilaisuuksiin kutsutaan mukaan kuntia, yrityksiä ja kuntalaisia.

Ensimmäisessä webinaarissa 2.9.2020 keskustellaan maakunnan tahtotilasta ja suunnitelmista uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi ja omavaraisuuden kasvattamiseksi. Nykyään vain 20 % Varsinais-Suomessa käytetystä sähköstä tuotetaan maakunnan alueella. Voisiko tuotantoa lisätä – voisiko maakunta olla jopa omavarainen uusiutuvan sähkön tuottaja? Mikä on kuntien, yritysten tai kuntalaisten rooli kokonaiskuvassa ja miten ryhdytään sanoista tekoihin?

Tilaisuudessa aihetta ovat kommentoimassa mm. Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen, Marttilan kunnanjohtaja Carita Maisila sekä Valmet Automotiven vastuullisuuspäällikkö Jaana Hänninen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Syyskuun muut webinaarit

9.9.2020 Öljytön lämmitys 2025 – avustukset tehokkaaseen käyttöön. Keskustelussa tuodaan esiin kunnan mahdollisuuksia ja haasteita öljylämmityksestä luopumiseen sekä pientaloasukkaan mahdollisuuksia erilaisiin tukiin. Lisäksi esitellään vaihtoehtoja öljylämmitykselle ja omakotiasujan näkökulma.

23.9. Maankäyttö ja maatalous – parhaat keinot käyttöön

30.9. Miten vauhditamme vähäpäästöisen liikenteen ratkaisuja?

Webinaarikeskusteluiden anti sisällytetään osaksi Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa. Yhteisesti työstettävä suunnitelma julkaistaan tänä vuonna ja työtä ohjaavana asiantuntijaryhmänä toimii Varsinais-Suomen maakunnallinen ilmastovastuujaosto.

Webinaarien lisäksi ilmastotyön supersyksyn tiimoilta järjestetään myös mm. kuntien yhteinen ilmastotapaaminen sekä tiekartan kommentointia.

Katso kaikki syksyn tapahtumat ja ilmoittaudu webinaareihin Ympäristö Nyt -sivulta.
Tapahtumat järjestävät Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto / Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2019–2024 (Canemure) -hanke.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Riikka Leskinen, puh. 044 907 5995

 

Fölin liikenne Kuhankuonolle – vertailu 2019 ja 2020

Kuhankuonon liikenne väheni vuodesta 2019 noin 50 %. Myös markkinointia Kuhankuonon yhteyden osalta tehtiin koronan vuoksi suunniteltua vähemmän keväällä 2020. Vuonna 2019 liikennöitiin kesäaikataulun voimassaoloaikana arkisin 6 vuoroa edestakaisin Turusta Puutorilta Kuhankuonolle/Kurjenrahkan portille ja viikonloppuisin 10 vuoroa. Vuonna 2020 liikennöidään kesäaikatauluaikana lauantaisin ja sunnuntaisin 10 edestakaista vuoroa sekä koulujen loma-aikana näiden lisäksi 6 edestakaista arkivuoroa. Liikennöintiä jatketaan viikonloppuisin 1.11.2020 saakka.

Huomioitava, että aineistot eivät ole suoraan verrannollisia, sillä ajopäiväjärjestelyt ovat erilaiset näinä vuosina. Huomioitavaa on myös, että korona leikkasi Fölin käyttöastetta keväällä 2020 jopa 60-70 % prosentilla kokonaisuudessaan.

4

 

5

Lähde: Föli 19.8.2020
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.