Ylatunniste2

Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi sinnittelee koronakriisiä edeltävällä tasolla

Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu pysähtyi keväällä koronakriisin seurauksena. Maakunnan työllisyysaste ei näytä kuitenkaan kääntyneen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä samanlaiseen voimakkaaseen laskuun kuin monissa muissa maakunnissa.

Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi oli vuoden 2020 lopussa 73 % eli samalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendikehityksessä ei toistaiseksi havaita samanlaista tasomuutosta kuin Tilastokeskuksen laatimassa koko maan trendilaskelmassa. Työllisyyden trendikäyrän suunnan määrittäminen nykyisessä epävarmassa tilanteessa on kuitenkin haastavaa, minkä vuoksi työllisyyden trendilaskelmiin on syytä suhtautua varauksella aikasarjan uusimpien tietojen osalta.

Koko maan tarkastelussa suurimmassa osassa maakuntia koronakriisi on kääntänyt työllisyysasteen kehityk-sen laskuun, ja työllisyysasteen trendi kasvoi vain Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä nähty työllisyysasteen raju lasku Etelä-Karjalassa jatkui, mutta myös Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa työllisyysaste laski selvästi koko maata nopeammin.

Neljännesvuosittainen työllisyysaste laaditaan Tilastokeskuksen tekemän haastattelututkimuksen pohjalta. Tämä lisää jonkin verran etenkin maakunnallisten lukujen epävarmuutta. Pitkän aikavälin trendikehitys antaa kuitenkin varsin luotettavan kuvan työllisyyskehityksen suunnasta.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294

Kuva1

 

Kuva2