Etelä-Suomen painoarvo tunnistettava Liikenne12-työssä

Etelä-Suomen neljän maakunnan – Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen

...
ESliikennestrategia kansikuva 2020


Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liittojen yhteisessä

...

Parolabacken kallioylnk vanhamerkki

Kuva: Lasse Nurmi

Valtion taholla on koronakriisin myötä herätty ymmärtämään virkistysalueiden ja -reittien

...

3.9.2020

Maakuntien liitot peräänkuuluttavat yhteisessä kannanotossaan toimia, joilla edistetään

...

 

Tämänhetkisestä koronatilanteesta johtuen lokakuinen Kulttuurin vetovoima -seminaari siirretään

...