Välineitä taajamien elinvoimaisuuteen ja uusiutumiseen – Viehkot taajamat -hanke

Viehkot taajamat on

...

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat esittävät, että Suomeen saatavat koheesiovarat tulee jakaa

...

Olen harrastanut 10 vuoden ajan kuvataiteita (piirustus ja akvarelli ja myös akvarellin

...

"Olen eläköitynyt lastenhoitaja ja lähihoitaja. Olen pidempään harrastanut kuvataidetta ja

...

Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 29.10. - 30.11.2018, varsinainen haku päättyy 4.3.2019
Alkaa:

...