http://www.lounaistieto.fi/blog/2017/11/06/sinisen-kasvun-eu-rahoitusinfo-4-12-2017/

Sinisellä kasvulla tarkoitetaan mereen liittyvien teollisuuden alojen välisen

...

Osana käynnissä olevaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyötä on laadittu selvitys

...

Valokuvanäyttely Rajalla dokumentoi Suomen itärajaa ja ihmisiä  

Kuvajournalisti Ella Kiviniemi

...

Hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat

...

Eija Tähkäpää, kuvantekijä, paperitekijä, Turku

PAPERIMAA –näyttely

2.-27.10.2017

klo 9-15 ma-pe

Taiteilija

...