Mikä tekee taajaman sellaiseksi kuin se on? Millaisia käännekohtia paikkakunta on kokenut ja mitä niistä on

...

Anna-Liisa Metsälä:

Syksyllä 2018 esittelin sekatekniikkatöitäni Aulagalleriassa. Työt olivat

...

Mikä on virallisen ja epävirallisen vuorovaikutuksen rooli ja merkitys merialuesuunnittelussa? Mistä ja

...

Varsinais-Suomessa toimiva alueellinen Kulttuurihyvinvointi-työryhmä edistää taiteen ja kulttuurin käyttöä

...

 

Liikenteen kumppanuusfoorumi

Kuva: Miriam Sewón

Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen kasvihuonepäästöjä puolella vuoteen 2030

...