Hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat

...

Eija Tähkäpää, kuvantekijä, paperitekijä, Turku

PAPERIMAA –näyttely

2.-27.10.2017

klo 9-15 ma-pe

Taiteilija

...

Satakunnalla ja Varsinais-Suomella on pitkä yhteinen menneisyys paitsi naapurimaakuntina, myös

...

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on päättänyt jättää yhteisiä talousarvioaloitteita.

...

Asukkaat halutaan mukaan kehittämään liityntäpysäköintiä

Turun seudulla käynnistyi

...