Ensimmäistä kertaa julkaistu katsaus kokoaa ajankohtaista tietoa, toimijoita sekä pyöräilyn eteen tehtävää työtä. Katsauksessa ovat Turun lisäksi mukana Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio.

Turun kaupunkiseudun asukkaista 96 % suhtautuu tutkimuksen mukaan myönteisesti pyöräilyn edistämiseen, mutta korkeista pyöräilytilastoista huolimatta jopa puolet 1–3 kilometrin mittaisista matkoista tehdään autolla. Pyöräilykatsauksella halutaan tehdä näkyväksi kestävän liikkumisen edistämistyötä. Katsauksen on koonnut Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton, kuntien sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

”Pyöräilykatsaus on uudenlainen pyöräilyn markkinoinnin muoto. Katsaus on suunnattu seudun asukkaille, mutta myös päättäjille ja kunnille. Kestävän liikkumisen edistäminen kaupunkiseudulla on ensisijaisen tärkeää ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi: valtakunnallinen tavoite on, että liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Mari Sinn.

Pyöräily houkuttelevaksi yhä useammalle: matkaketjut ja kaupunkifillarit helpottavat arkiliikkumista

Pyöräilyolosuhteita on parannettu lähivuosina niin Turussa kuin lähikunnissa. Keväällä 2019 aloitettavat parantamistyöt Uudenmaantiellä Turun Vasaramäestä Kaarinan Piikkiöön tuovat lisää parannuksia etenkin työmatkaliikkujille.

”Uudenmaantiellä tehdään monenlaisia parannustoimenpiteitä: jalankulku- ja pyöräilyväyliä levennetään, tien päällysteitä uusitaan ja alikulkujen näkyvyyttä parannetaan. Valoristeyksiin tehdään odotuskaiteita pyöräilijöille ja paljon muuta. Parannukset viimeistellään uuden tieliikennelain mukaisella pyöräilyn viitoituksella”, kertoo Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Toimivat matkaketjut ja liityntäpysäköinti parantavat pyöräilyn houkuttelevuutta. 91 % pitää tärkeänä, että pyöräilyreittien jatkuvuutta parannetaan Turun kaupunkiseudulla. Myös kaupunkipyöräjärjestelmä helpottaa pyöräilyn valitsemista esimerkiksi työmatkoilla sekä päivän aikana tehtävillä työasiamatkoilla. Viime vuonna lanseeratuilla Föli-fillareilla taitetaan kuukaudessa keskimäärin 28 000 matkaa.

”Pyöräilyn lisääntyminen hyödyttää niin terveyttä, ilmastoa kuin pyöräilijän kukkaroakin. Jotta pyöräilyn hyviä vaikutuksia voitaisiin lisätä, pitää pyöräilyn olla houkuttelevaa yhä useammalle. Tätä varten tarvitaan lisää pyöräilymyönteisiä päätöksiä”, toteaa Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen

Valtakunnallinen pyöräilyviikko kannustaa pyörämatkailuun

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään satojen tapahtumien ja muiden pyöräilyaktiviteettien vauhdittamana 4.–12.5.2019. Vuoden pääteemana on pyörämatkailu oman kunnan ja lähialueen pyörämatkailukohteisiin ja -mahdollisuuksiin painottuen.

”Turun seutu tarjoaa paljon hienoja polkupyörällä saavutettavia retkikohteita niin asukkaille kuin matkailijoillekin: polkumatkan päässä on tarjolla luonnonrauhaa ja kulttuurihistoriaa. Yhdessä pyöräileminen on elämys myös lapsiperheille”, jatkaa Mari Sinn

Pyöräilykatsaus on luettavissa sähköisesti osoitteessa kulje.fi/pyorailykatsaus2019.


Katsausta on painettu rajallinen määrä ja ne ovat jaossa maksutta 7.5. alkaen. Kuntakohtaiset jakopaikat löytyvät oheisen linkin takaa.

 

Lisätiedot

kulje.fi/pyorailykatsaus2019

Mari Sinn
erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
045 807 8969 | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.kulje.fi      
 

Marja Tommola
kestävän liikkumisen asiantuntija, VALONIA
040 832 8515 | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.valonia.fi

 

Liikennejärjestelmätyö

Varsinais-Suomen liiton maankäytön ja ympäristön vastuualueella on haettavana erikoisuunnittelijan (liikennejärjestämätyö) sijaisuus 1.6.2019–31.8.2021 väliseksi ajaksi. Toimenkuvan mukaiset tehtävät ovat:

1) maakuntakaavoitus ja muu maakunnan suunnittelu (liikenteen teemavastuu);
2) liikennejärjestelmätyö ja liikenneteeman lausuntojen valmistelu;
3) liikenteen hankkeisiin ja yhteistyöryhmiin liittyvät tehtävät.

Toimen kelpoisuusehtoina ovat teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännön työkokemus maakuntakaavoituksesta tai muusta maankäytön ja liikenteen suunnittelusta. Lisäksi vaaditaan perehtyneisyyttä liikennejärjestelmätyöhön, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Muu kielitaito sekä paikkatieto-osaaminen katsotaan hakijalle eduksi.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan ja hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3698 euroa/kk. Toimi täytetään määräaikaisena.

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 22.5.2019 klo 12:00 mennessä.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 040 720 3056

 

Lounais-Suomessa on edelleen käynnissä elinkeinoelämän positiivinen rakennemuutos. Varsinais-Suomen ja Satakunnan talouskasvu jatkuu useilla aloilla ja alueen työllisyyskehitys on vahvaa.

Valtion ja Lounais-Suomen välisen siltasopimuksen tukemana on valmistunut Poretieto.fi-palvelu, joka tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen. Varsinais-Suomen liiton toteuttama palvelu on osa Lounaistieto.fi-sivustoa, ja sen tarkoituksena on tukea päätöksentekoa ja helpottaa suhdannekehityksen seurantaa.

– Valtiolla ymmärrettiin Lounais-Suomen huoli positiivisen rakennemuutoksen synnyttämistä kasvun pullonkauloista, ja se kantoi kortensa kekoon tilanteen parantamiseksi. Tarvitsemme kuitenkin lisää toimia ja taloudellisia resursseja myös jatkossa, toteaa Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Poretieto-palvelussa seurataan mm. työllisyyden, avoimien työpaikkojen ja alueiden muuttovetovoiman kehittymistä sekä eri toimialojen suhdannevaihtelua. Aikaisemmin positiiviseen rakennemuutokseen liittyvää tilastotietoa ei ole löytynyt kootusti yhdestä paikasta, vaan tieto on ollut hajallaan ja eri organisaatioiden oman seurannan varassa.

Poretieto.fi-sivustolle tuotetaan jatkossa myös sellaista tilastotietoa, jota Varsinais-Suomen osalta ei ole ollut aiemmin saatavilla. Tällaisia tilastoja ovat esimerkiksi yritysten liikevaihdon ja henkilöstön kehityksen seuranta. Tietoa löytyy myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan työllisyysasteen kehityksestä neljännesvuosittain. Palvelu kertoo esimerkiksi, että Varsinais-Suomen työllisyysasteen trendi oli vuoden 2018 lopussa 74,2 % ja että alueen ICT-yritysten liikevaihto on kasvanut kolmessa vuodessa yli 35 %.

– Turun seudun ja koko lounaisen Suomen talouskasvu jatkuu vahvana. Matkan varrella on usein ollut tarvetta tuoreelle ja ennakoivalle tilastotiedolle päätöksenteon tueksi. Poretieto-palvelun tarjoama tilastotieto on kaikkien käytössä ja toivon sen vahvistavan alueemme yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyötä entisestään, kertoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Poretieto.fi-palvelu toteutettiin Varsinais-Suomen liitossa Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksen turvin. Palvelun toteutuksessa olivat mukana Turun kaupunki, Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Positiivisen rakennemuutoksen tunnuslukuja

· Työllisyysasteen trendi oli Varsinais-Suomessa 74,2 % (vuoden 2018 viimeinen neljännes).

· Yritysten liikevaihto kasvoi Varsinais-Suomessa 15,5 % ja Turun seudulla 18,2 % (syyskuu 2018 verrattuna vuoden 2015 tasoon).

· Turun seudun muuttovoitto oli 2 657 henkilöä vuonna 2018.

· Valtion ja Lounais-Suomen välisellä siltasopimuksen nojalla toteutetut hankkeet ovat saaneet rahoitusta yhteensä 33 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto, p. 050 410 2294, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

poretieto1

 Kuva: Turun kaupunki

Merialueiden valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnokset sekä suunnittelualueiden tilannekuvat ovat kuultavana 10.4.-10.5.2019.

Merialuesuunnitelmat ovat Suomen rannikko maakuntien liittojen ja Ahvenanmaan johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettava näkemys merialueen tulevan käytön suuntaviivoista. 

Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä:

- Suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset

- Sinisen talouden tilannekuva 2018

- Suunnittelualueiden merellisen kulttuuriperinnön ominaispiirteet

- Suomen meren rannikon rakennetut ja rakentamattomat rannat -seurantatutkimus

- Meriluonnon zonation analyysi 2019

- Meriympäristön tila 2018.

Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet valtakunnallisia merialueen tulevaisuusskenaarioita Capful Oy:n johdolla. 

 

Sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä

Tilannekuvaan ja valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnoksiin pyydetään sidosryhmien näkemyksiä. Aineistot ovat nähtävillä 10.4.-10.5.2019 osoitteessa merialuesuunnittelu.fi. Sivuilla on digitaalinen kyselylomake, jonka kautta voi antaa näkemyksensä. Huhti-toukokuussa järjestetään sidosryhmätyöpajoja, joiden kautta valtakunnallisista skenaarioista jatketaan suunnittelualuekohtaisten skenaarioiden muodostamiseen. Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto vastaavat Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueen suunnittelusta. 

 

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 7203 056

 Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 8295 543

 

MSP sektorit

 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatiosta Varsinais-Suomen liittoon palaava Katri Rosenberg aloitti 1.4. alkaen uusissa tehtävissä. Aiemmin edunvalvonnan vastuualueella toimineen Katrin vastuulle kuuluvat jatkossa Europe Direct -tiedotuspisteen tehtävät 50 prosentin työajalla, sekä kulttuuriasioiden edistämiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät 50 prosentin työajalla. Tehtäväjärjestely on tässä vaiheessa määräaikainen, sillä liitossa on käynnistymässä oma strategia- ja uudistusprosessi.  Lisäksi on vielä epävarmaa, millaisia mahdollisia kirjauksia uusi hallitusohjelma maakuntaliittojen osalta tulee sisältämään.

Katri on koulutukseltaan historian pääaineopinnoista valmistunut filosofian maisteri. Hän on opiskellut myös mm. museologiaa ja matkailun kehittämistä. Katrin vahvuuksia ovat erityisesti sidosryhmäyhteistyö ja tapahtumajärjestäminen.

-Uudessa tehtävässä aloittaminen on innostavaa ja minusta on mukavaa hypätä mukaan liikkuvaan junaan, toteaa Katri. EU:n supervuosi ja Suomen tuleva puheenjohtajuuskausi sekä kulttuurin saralla erityisesti maakunnallisen yhteistyön vahvistaminen kumppanuushengessä ovat asioita, joihin keskityn ensi tilassa. Varsinais-Suomessa kulttuuri on maakunnan voimavara, jonka eteen on ilo tehdä töitä.

 katri