Kasvipohjaisten tuotteiden myyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina Suomessa selvästi. Maailmalla kasvavat sekä proteiinien kokonaistarve, kestävien proteiinilähteiden kysyntä, että proteiinipitoiset kasvistuotteet. Varsinais-Suomen liitto tilasi Gaia Consultingin toteuttaman selvityksen, jossa tuodaan selkeästi ja konkreettisesti esiin Lounais-Suomen proteiinikasvien viljelyyn ja jalostukseen liittyvät mahdollisuudet. Selvityksen tarkastelussa on mukana sekä ruokakasviproteiinituotanto sekä rehuvalkuaistuotanto Lounais-Suomen alueella.
 

Varsinais-Suomen pinta-alasta noin 30 % ja Satakunnan pinta-alasta 20 % on peltoa. Tällä hetkellä kuitenkin vain alle 6 % Lounais-Suomessa viljellyistä kasveista on proteiinikasveja, vaikka esimerkiksi ilmasto-olosuhteet ovat alueella erityisen otolliset.

Selvityksessä tarkastellaan kolmea skenaariota, joista yhdessä viljellään mahdollisimman suurella volyymilla kasviproteiinia, toisessa luodaan kasviproteiiniin erikoistuneita ekosysteemeitä korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottamiseksi ja kolmannessa tähdätään kasviproteiinin ketjun muutosjoustavuuteen ja ketteryyteen.

Kokonaisuus toimii esiselvityksenä ja luo kokonaiskuvaa alueen ruokaketjun tilanteesta proteiinikasvien osalta. Selvitys on osa laajempaa usean toimijan yhteistä ponnistusta alueellisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi kestävämmäksi, kannattavammaksi ja joustavammaksi.

Liiton kanssa kiinteässä yhteistyössä selvityksen tilaamis- ja kommentointiprosessissa sekä jatkotoimien suunnittelussa toimivat MTK Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Ely-keskus sekä Turun yliopiston Brahea-keskus.

Selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista Lounais-Suomessa raportti, (pdf)

Selvitys on toteutettu osana https://www.valonia.fi/hanke/circwaste-kohti-kiertotaloutta/">Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hanketta. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

 

FI 556px CWLifekoodidisclaimer 1

Tarve kiertotalouden mukaisille ratkaisuille rakennusalalla on suuri. Ala tuottaa noin 35 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa 50 prosentista maapallon raaka-aineiden kulutuksesta. Varsinais-Suomen liitto tilasi ja AFRY Finland Oy toteutti selvityksen, jossa tarkastellaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia Lounais-Suomessa. Esimerkkitapauksiin ja nykytilakatsaukseen pohjautuen selvityksessä nostetaan esiin alueelle mahdollisimman hyvin skaalautuvia kiertotalouden ratkaisuja.

Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa, loppuraportti (pdf)

 

Selvitys osoittaa selkeästi ja helposti lähestyttävästi niitä mahdollisuuksia, joita tilaajilla ja rakennuttajilla on jo nykyisin kiertotalouden toteuttamiseen.

 

Rakentamisen kiertotaloudella tarkoitetaan niin kaavoitusta ja aluesuunnittelua, tontinluovutusta, tilaamista ja kilpailuttamista, suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja huoltoa kuin myös purkua ja uusiokäyttöä. Selvityksessä käydään läpi kaikki ketjun osa-alueet ja niitä vaikuttavimpia ratkaisuja, joita jokaisessa vaiheessa voidaan tehdä.

 

Lounais-Suomen tilanteeseen ja potentiaaliin selvityksessä syvennytään nykytilakatsauksesta aloittaen. Potentiaalin arvioinnissa lähdettiin liikkeelle tarkastelemalla Lounais-Suomen alueellista rakennetta ja väestöä, olemassa olevaa rakennuskantaa sekä rakentamisen volyymeja.

 

Esimerkkitapauksissa on tarkasteltu seitsemää eri kohdetta ja niissä on arvioitu erilaisten kiertotalousratkaisujen hyödyntämistä. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa niin olemassa olevan säilyttäminen, kierrätysmateriaalien ja uusiutuvien materiaalien käyttäminen, korjattavaksi, purettavaksi tai muuntojoustavaksi suunnitteleminen kuin esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen.

Lisätiedot:

Anni Lahtela 
kiertotalouden projektiasiantuntija, Valonia, Varsinais-Suomen liitto 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
040 631 3856

Aleksis Klap 
erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
040 721 3137

Minna Tontti

Asiakkuuspäällikkö, Ympäristö, AFRY Finland Oy

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 160 26550

Selvitys on toteutettu osana https://www.valonia.fi/hanke/circwaste-kohti-kiertotaloutta/">Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hanketta. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

 
FI 556px CWLifekoodidisclaimer 1
 

 

Canemure logot                                                                      

 

6.11.2020

Näkemyksiä Varsinais-Suomen ilmastotiekartan luonnokseen toivotaan eri tahoilta laajasti: kunnista, yrityksistä, järjestöiltä, tutkijoilta ja kehittäjiltä sekä maakunnan asukkailta.  Kommentointi on avoinna 27.11.2020 saakka osoitteessa www.ymparistonyt.fi/ilmastotiekartta2030

Varsinais-Suomessa valmistellaan hiilineutraaliuteen tähtäävää suunnitelmaa, ilmastotiekarttaa, jonka ensimmäinen vaihe on nyt avattu kommentoitavaksi. Maakunnan ilmastotiekarttaan on jäsennelty ne tavoitteet, joita hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää. Tiekartassa on tunnistettu Varsinais-Suomen osalta vaikuttavimmat toimenpiteet kolmella keskeisellä päästösektorilla, joita ovat energia, liikenne ja maatalous. Työtä ohjaa maakunnan ilmastovastuujaosto. Kommentteja toivotaan sekä keinoihin että siihen, mitä tahoja tarvitaan mukaan työhön. 

Tiekartta perustuu ymmärrykseen siitä, minkä täytyy muuttua ja mitä mahdollisuuksia muutos tuo tullessaan. Keskustelua asiantuntijoiden ja muun muassa yritystoimijoiden kanssa on käyty vilkkaasti”, kertoo ilmastovastuujaoston puheenjohtaja Timo Metsä-Tokila.

Teemoina energia, liikenne sekä maatalous 
Ensimmäiseen vaiheeseen on valittu kolme keskeistä teemaa, joista jokaisella on kaksi muutostavoitetta. Valitut teemat ja keinot pohjautuvat tutkimustietoon, kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin sekä lukuisiin keskusteluihin, joita käytiin myös Varsinais-Suomen ilmastotyön supersyksy -webinaarisarjassa.

Lämmityksen ja sähkönkulutuksen päästövähennysten saavuttamiseksi on siirryttävä uusiutuvan energian käyttöön ja lisättävä kiinteistöjen energiatehokkuutta. Liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja yksittäisiä henkilöautolla ajettuja matkoja tulee vähentää merkittävästi. Maataloudessa halutaan keskittyä maan hiilensidontaan sekä kestävän ja uusiutuvan ruokajärjestelmän rakentamiseen. Ensi vuonna suunnitelmaa täydennetään esimerkiksi rakentamisen osalta.

”Ilmastotiekartta summaa toimet, joihin Varsinais-Suomessa tulee seuraavan vuosikymmenen aikana panostaa. Toivomme toki, että Varsinais-Suomessa kehitetään ratkaisuja, joiden vaikutus ulottuu maakuntaamme laajemmalle. Tämä työ antaa suuntaa myös uuden maakuntastrategian laadintaan", sanoo maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Kommentteja kaivataan ilmastotyön roolitukseen – kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyö keskeistä 
Kunnilla on merkittävä rooli päästöjen vähentäjänä omissa toiminnoissaan, ilmastopositiivisen elinkeinotoiminnan kehittäjänä sekä kuntalaisten ilmastotekojen mahdollistajana. Ilmastotyö on tulevaisuustyötä ja tarjolla on nyt myös rahoitusmahdollisuuksia toimenpiteiden toteuttamiseen. Yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua kokonaisuuteen omalta osaltaan.

”Valonia on kuntien tukena esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöohjelmatyössä ja konkreettisten toimenpiteiden aikaansaamisessa. Monet ilmastopäästöjä merkittävästi vähentävät ratkaisut edellyttävät kuntien välistä yhteistyötä, osallistavaa suunnittelua ja halua tehdä asioita uudella tavalla”, kertoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen. 

Kyselyn pohjalta viimeistellään tiekartan ensimmäinen vaihe ja suunnitellaan sen toteuttamista vauhdittavaa yhteistyötä, työpajoja ja infotilaisuuksia. Kommentteja uusiin teemoihin kysytään tiekartan täydentyessä ensi vuoden aikana. Tiekarttatyötä organisoivat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Valonia osana valtakunnallista CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta. 

Lisätietoja:

Timo Metsä-Tokila

Ilmastovastuujaoston puheenjohtaja 
0295 022 615  
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Merja Haliseva-Soila

erityisasiantuntija, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
0295 022 863

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö, VALONIA

044 907 5995 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Suomen kestävän kasvun ohjelman maakuntakiertueen päätöstilaisuus pidetään keskiviikkona 28.10.2020 klo 15.30–17.30.

Voit seurata tilaisuutta alla olevan linkin kautta:

https://vm.videosync.fi/kestavan-kasvun-ohjelman-paatostilaisuus

 

Tilaisuuden ohjelma:

Suomen kestävän kasvun ohjelma

15.30            Tilaisuuden avaussanat, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM

                      Elinkeinoministeri Mika Lintilä

                      Kuntaministeri Sirpa Paatero

                      Maakuntakiertueen yhteenveto, Janne Antikainen, MDI

 

                      Aluetoimijoiden kommenttipuheenvuorot

 

   • Rehtori, puheenjohtaja Mervi Vidgrén, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
   • Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
   • Toimitusjohtaja Kari Hämäläinen, Normet Oy
   • Johtaja Mikko Nurminen, Tampereen kaupunki
   • Yhteysjohtaja Mervi Nikander, Lapin liitto
   • Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

 

                      Ohjelman valmistelu, koordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Majanen, VM

                       Keskustelu

                      Valtiovarainministeri Matti Vanhanen

 

17.30             Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuudessa hyödynnetään Screen.io-työkalua. Screen.io on selainpohjainen työkalu, jolla yleisö voi esittää kommentteja tai kysymyksiä. Sillä kerätään myös osallistujien näkemyksiä elpymispaketista ja RRF:stä. Screen.io toimii netin kautta omalta älypuhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta. Osallistujien tulee avata siis erikseen etäyhteys sekä nettiselain tai erillinen välilehti Screen.iota varten. Screen.io-osoite  https://mdi.screen.io/rrf syötetään suoraan nettiselaimen osoiteriville.

Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Varsinais-Suomen liitto jatkaa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa digituen alueellista koordinointia Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

Digituki kuuluu kaikille ja jatkamme innolla sen kehittämistä omassa maakunnassamme. On ilo saada myös uusia alueita mukaan digituen yhteistyöhön, Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Noora Orvasto kertoo.

Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertaisen asioinnin viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa.

Hankkeen vaikuttavuus on erityisesti digituen löydettävyyden ja näkyvyyden lisääntymisessä. Kun toimijat tekevät yhteistyötä ja verkostojen toiminnalliset periaatteet on määritelty, viestintä on monipuolista ja suunnitelmallista.

– Uudella hankekaudella tullaan panostamaan erityisesti digituen tarvitsijoille suunnattuun viestintään. Varsinais-Suomessa on laajat digituen verkostot, joiden tarjoama tuki tulisi olla kaikkien tietoisuudessa, Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Noora Orvasto kertoo.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Noora Orvasto, Digituki Varsinais-Suomessa -hanke, puh. 040 183 0581, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mitä on digituki?
– Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
– Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.
– Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
– Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.

 

DIGITUKI logo