Häkämies peräänkuuluttaa Liikenneviraston RATA2016-päivillä Tunnin junan suunnittelun käynnistämistä ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen aseman tunnustamista kasvuvyöhykekilpailussa.

Liikennevirasto on arvioinut selvityksin Helsinki–Turku ratayhteyden vaikutuksia aluetalouteen, aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään. Nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä vaikuttaa merkittävästi aluetalouteen, johtaa tuottavuuden ja arvonlisäyksen kasvuun ja luo edellytyksiä yritysten kasvulle ja uusille yrityksille. Liikennevirasto julkaisee valmistuneet selvitykset Turun Logomossa järjestettävillä RATA2016-päivillä. Selvitysten jatkosuosituksena esitetään Tunnin junan toteuttamisen asettamista tavoitteeksi ja yleissuunnitelman laatimisen käynnistämistä. Suunnitteluun on saatavissa jopa 50 % kansainvälistä TEN-T/CEF-tukea.

– Nopea junayhteys luo hienoja mahdollisuuksia Espoolle, Lohjalle ja Salolle, ei pelkästään Turulle ja Helsingille, toteaa Häkämies. Koko yhteysvälille on laadittava yleis- ja ratasuunnitelmat. Ensimmäisenä toteuttamisvaiheena on Espoon kaupunkirata. Molempiin on saatavissa TEN-T/CEF-tukea, joka tulee hyödyntää, Häkämies esittää.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on Suomen ainoa Euroopan unionin hyväksymä TEN-T ydinverkkokäytävä yhdessä Helsinki-Tallinna yhteyden kanssa. Pohjoinen kasvuvyöhyke Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta aina Pietariin saakka yhdistää 330 miljardin euron talousalueen ja yli 13 miljoonaa ihmistä. Paraikaa on menossa maan hallituksen julistama vyöhykekilpailu, jossa tunnustetuksi kehityskohteeksi voi tulla 1–2 vyöhykettä.

– Valmistelemme kaupunkien ja maakuntien yhteistyössä Pohjoista kasvuvyöhykettä maan hallituksen julistamaan vyöhykekilpailuun. Pohjoinen kasvuvyöhyke on kiistatta Suomen tärkein yhteys ulkomaankaupan näkökulmasta, ja tämä merkitys tulee kasvuvyöhykekilpailussa tunnistaa ja tunnustaa, Häkämies toteaa.

Lisätiedot:
maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950