Kiertotalous VALMIS V1 3 Digitaaliset ratkaisut 1440 x 480

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen, josta noin neljännes suuntautuu Lounais-Suomeen. Seitsemänvuotisessa Circwaste-hankkeessa edistetään kiertotaloutta käytännön toimenpitein.

Circwaste-hankkeessa tehdään merkittäviä toimia kiertotalouden edistämiseksi Lounais-Suomessa. Varsinais-Suomessa toteutetaan pilotteja, joissa muun muassa vähennetään ruokahävikin määrää, edistetään maatilojen biokaasutuotantoa ja kehitetään maa-ainesten kiertoa.

- Tilakoon biokaasulaitos resurssien kierrättäjänä -pilotin tavoitteena on saada alueelle lisää maatilojen omia biokaasulaitoksia. Gasum on parantamassa Lounais-Suomen alueella kaasuverkkoa, joka edistää myös pienen mittakaavan tuotantoa. Kysynnän lisääntyminen on merkittävää kaasutuotannon taloudelliselle kannattavuudelle, toteaa Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pekka Alho.

Maa-ainesten kiertotaloutta hankkeessa edistää Kiertomaa Oy, joka on Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuollon yhteisomisteinen yritys. Kiertomaa tulee kehittämään Saramäessä sijaitsevalla käsittelyalueella materiaalien välitystä ja prosessointia käyttökelpoisempaan muotoon.

- Uusiomaa-ainesten ja ylijäämämaiden tehokkaampi käyttö voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä rakennushankkeiden toteutukseen. Pilotissa luodaan poistettaville ja prosessoiduille maa-aineksille sekä fyysinen että virtuaalinen välityspalvelu, sanoo rakennuttamispäällikkö Patrik Jalonen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä.

Hankkeessa luodaan alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa. Hankkeessa tuodaan myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille.

Valtakunnallisesti Circwaste-hankkeessa toteutetaan vuosina 2016–2023 yli kaksikymmentä konkreettista jätehuoltoon ja kiertotalouteen kytkeytyvää osahanketta. Näiden toteuttajia on hankkeen neljältä ydinalueelta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat muodostavat yhden ydinalueen, jonka koordinaattorina toimivat Varsinais-Suomen liitto ja Valonia. Muita ydinalueita ovat Pohjois- ja Etelä-Karjala sekä Keski-Suomi. Hankkeeseen osallistuu ydinalueiden maakunnanliittoja, kuntia, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä. Hankkeen kansallinen koordinaattori on Suomen ympäristökeskus.

Hankkeen toteuttajat Lounais-Suomessa: Varsinais-Suomen liitto ja Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Kiertomaa Oy, GS1 Finland Oy, Motiva Oy, Ramboll Oy, Porin kaupunki, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus Luke.

Lisätietoja:
Lounais-Suomen hankekoordinointi:
Varsinais-Suomen liitto, luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, p. 040 721 3137

Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen -pilotti:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, rakennuttamispäällikkö Patrik Jalonen, p. 020 728 2133

Tilakoon biokaasulaitos resurssien kierrättäjänä -pilotti:
Turun ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Pekka Alho, p. 044 907 4598

www.valonia.fi/circwaste
Kiertomaa Oy:stä lisää: www.lsjh.fi

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin LIFE-ohjelmasta.