pore 

 

Varsinais-Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas teollisuuden rakennemuutos. Alueen kasvu vahvistuu ja työvoiman tarve lisääntyy ainakin 2020-luvun puoliväliin saakka.

Meri- ja autoteollisuuden tuotanto kasvaa voimakkaasti ja lääketeollisuus sekä rakentaminen ovat nousussa. Alueella tarvitaan arviolta 15 000–30 000 uutta työntekijää lähivuosien aikana.

Talouskasvun esteiden poistamista ja syntyvien pullonkaulojen ratkomista varten on perustettu Positiivisen rakennemuutoksen työryhmä. Työryhmä kokoaa yhteen alueellisten virkamiesvalmistelijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden lisäksi yritysten, oppilaitosten, kuntien ja kolmannen sektorin edustajia. Työryhmässä selvitetään yhteistyössä yli sektorirajojen tuhansien ihmisten rekrytointeihin liittyviä haasteita. Suurimmat haasteet liittyvät työvoiman saamiseen, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin ja pendelöintiin sekä asumiseen.

Varsinais-Suomessa työttömyys on laskussa ja valtakunnallinen työllisyystavoite saavutettavissa jo ensi vuonna. Positiivista rakennemuutosta tukemalla pyritään vahvistamaan aluetaloutta ja koko Suomen työllisyyttä.

Varsinais-Suomen liitto markkinoi Varsinais-Suomea houkuttelevana alueena, jossa on töitä sekä hyvä elämä tarjolla, mm. lyhyiden nettivideoiden kautta. Videoita saa vapaasti näyttää yhteisen sanoman eteenpäin viemiseksi. Southwest Finland - we can do it

Videot:

Southwest Finland we can do it - työpaikkoja tarjolla

Southwest Finland we can do it - luonto

Southwest Finland we can do it - elämä

Esitteet:

Varsinais-Suomen positiviinen rakennemuutos (pore)

Positiivinen rakennemuutos - Turku ja Varsinais-Suomi

Tiedotteet:

Esko Aho selvittää Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta (23.3.2017)

Työ Varsinais-Suomessa kiinnostaa muualla Suomessa asuvia (21.6.2017)

 

Lisätietoja:

Positiivisen rakennemuutoksen työryhmän pj Ilkka Kanerva ilkka.kanerva(a) eduskunta.fi, p. 09 432 3055 tai sihteeri Malla Rannikko-Laine, malla.rannikko-laine(a)varsinais-suomi.fi p. 040 721 3429

edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, janne.virtanen(a)varsinais-suomi.fi, p. 040 583 6950

viestintäpäälliikkö Jessica Ålgars-Åkerholm, jessica(a)varsinais-suomi.fi, p. 040 7755781