Elinkeinoministeri Mika Lintilä on pyytänyt entisen pääministerin Esko Ahon Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen selvityshenkilöksi. Aho lähtee selvittämään alueen rekrytointeja ja työvoiman liikkuvuutta helpottavia keinoja. Selvitys on tarkoitus jättää työ- ja elinkeinoministeriölle alkukesän aikana.

– Maan hallituksen on tuettava voimakasta teollisuuden kasvua poistamalla kasvun esteitä ja varmistamalla meri-, metalli- ja teknologiateollisuuden tarvitsema osaaminen ja työvoiman saanti, maakunta-hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva sanoo.

– Entisen pääministerin osaaminen ja kokemus valjastetaan nyt Varsinais-Suomen kasvun tueksi. Nimitys palvelee koko Suomen etua, kiittelee Ilkka Kanerva.

Jo aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvitysmiehen arvioimaan positiivisen rakennemuutoksen osaamistarpeita. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen korkeakoulujen sekä teknillisten kumppaniyliopistojen koulutuksen kehittämispaketti sisältää toimenpiteitä tekniikan koulutuksen volyymin ja laadun nostamiseksi sekä houkuttelevuuden kasvattamiseksi. Johtaja Jari Jokisen työn on tarkoitus valmistua huhtikuussa (21.4.2017).

– TEM:n selvitysmiehen tulee koulutusselvityksen rinnalla löytää keinoja, joilla parannetaan työttömien työnhakijoiden kohtaamista avointen työpaikkojen kanssa. Alueella on voitava myös pilotoida kokeiluja työn vastaanottamisen kannustamiseksi, Ilkka Kanerva lisää.


Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutostyöryhmän tavoitteena on muodostaa Lounais-Suomeen positii-visen rakennemuutoksen pilottialue. Alueella tarvitaan myös liikenteen kehittämistoimenpiteitä, joilla vauhditetaan työvoiman liikkumista ja rekrytointeja. Meriteollisuuden voimakkaan kasvuvaiheen hyödyt tulee varmistaa päivittämällä meriteollisuuden kilpailukykyohjelma ja laatimalla kilpailukykystrategia. Myös tutkimus- ja kehit-tämisrahoituksen tasoa tulee nostaa, sekä vahvistaa valmistavan ja meriteollisuuden klustereiden innovaatio-ympäristöjä. Lisäksi on taattava riittävät resurssit työllisyyskoulutukseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen.

– Voimakkaan positiivisen rakennemuutoksen tukeminen on koko Varsinais-Suomen maakunnan ja laajemmin koko Lounais-Suomen asia. Varsinais-Suomen liitto antaa kaiken tukensa Esko Ahon työlle, maakuntajohtaja Kari Häkämies lupaa.


pore logo
Lisätietoja:
kansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka kanerva, puh. 09 432 3055
maakuntajohtaja Kari Häkämies, puh. 044 201 3204