Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille varajäsenet. Maakuntavaltuustoon valitaan 102 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien osalta maakuntavaltuusto jakautuu seuraavasti:

  Kansallinen Kokoomus  25
  Sosialidemokraattinen puolue 20
  Suomen Keskusta 15
  Vihreä liitto 14
  Vasemmistoliitto 12
  Perussuomalaiset 8
  Ruotsalainen kansanpuolue 5
  Kristillisdemokraatit 3


Kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään 30 % kokonaisjäsenmäärästä. Jäsenet valitaan kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja maakuntavaltuustoryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä ensimmäiset suorilla vaaleilla valitut maakuntavaltuustot valitaan lokakuussa 2018, neljäksi vuodeksi kerrallaan. Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto toimii kunnes maakunnan liittojen toiminta lakkaa 1.1.2020.

Maakuntavaltuuston jäsenet 2017 - 31.12.2019