Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on päättänyt jättää yhteisiä talousarvioaloitteita. Kansanedustajaryhmän tänään jättämät aloitteet muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa.
Talousarvioaloitteilla vastataan mm. käynnissä olevan positiivisen rakennemuutoksen pullonkauloihin.

• Kasvun esteiden poistaminen edellyttää koulutuksen ja osaamisen vahvistamista sekä liikennemäärien kasvaessa liikenteen sujuvoittamista. Kasvun täysimääräinen lunastaminen edellyttää myös, että yritykset pystyvät toimimaan joustavassa toimintaympäristössä niin, ettei kasvulle ja kehitykselle muodostu kynnystä, ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Ilkka Kanerva sanoo.

Ryhmä jätti seuraavat aloitteet määrärahan osoittamiseksi:
• Kirjalansalmen sillan korvausinvestoinnin toteuttaminen
• Lääkekehityskeskuksen perustaminen
• Teknillisen korkeakoulutuksen osaamiskeskittymän varmistaminen
• Turun kehätien parantaminen
• Valtatie 8 Turku-Pori yhteysvälillä Laitilan eritasoliittymän toteuttaminen
• Valtatie 9 Turku-Tampere yhteysvälin parantamisen käynnistäminen välillä Liedon asema–Aura
• Yritysten kehittämisrahoitus


Lisätiedot:

V-S kansanedustajaryhmän pj. Ilkka Kanerva, puh. 050 511 3055
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Talousarvio1

Talousarvio2