Viisi maakuntaa, joissa sijaitsee yliopistollinen keskussairaala, ovat tiivistämässä yhteistyötään. Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat tapaavat säännöllisesti ja käyvät keskustelua siitä, miten yhteisiä etuja voidaan edistää maakunta- ja soteuudistuksessa. R5-yhteistyössä ovat mukana Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

  • Uudessa maakuntajärjestelmässä maakunnilla, joissa on yliopistollinen keskussairaala, on muita vahvempi rooli, onhan alueiden yhteenlaskettu asukasmääräkin reilusti yli puolet Suomen asukasluvusta. Lisäksi jopa yli 70 prosenttia yliopisto-opiskelijoista ja yli 80 prosenttia tutkimus- ja kehitystoiminnan parissa työskentelevästä henkilöstöstä on näiden viiden maakunnan alueella”, kertoo Varsinais-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva.

R5-foorumilla keskustelu ei rajaudu ainoastaan sote-asioihin, vaan elinvoima-asiat ovat laajemminkin pöydällä. Myös yhteistyön rakentaminen kuntien kanssa on tärkeää.

  • Uudet maakunnat eriytyvät hallinnollisesti kunnista. Tulevaisuudessa kunta ja maakunta eivät kuitenkaan saa kasvaa erilleen, vaan keskinäinen yhteistyö korostuu entisestään. R5 ei ole vastatoimi suurimpien kaupunkien K21-foorumille, vaan päinvastoin keino entisestään lisätä yhteisyötä, korostaa Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies.

R5-maakunnat ovat pitäneet ensimmäisen tapaamisensa ja jatkossa on tarkoitus kokoontua kuukausittain. Seuraava tapaaminen pidetään Turussa Varsinais-Suomessa.

Lisätietoja:

Ilkka Kanerva, Varsinais-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja, puh. 050 511 3055

Kari Häkämies, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja, puh.044 201 3204