Tällä viikolla Lounais-Suomeen saapuu vajaa 320 paikallisen kehittämisen asiantuntijaa 17 eri maasta tutustumaan länsirannikon matkailuun, lähiruokaan ja yrityksiin. Satakunnan ja Varsinais-Suomen Leader-ryhmät järjestävät yhteistyössä LINC 2018 -seminaarin 12.–14.6. Seminaarin teemoina ovat luonto ja matkailu, vesistöt sekä lähiruoka. Lounais-Suomi ja suomalainen maaseudun kehittämistyö kiinnostavat selvästi maailmalla, sillä seminaari täyttyi ennätysvauhdilla.

LINC-seminaari on Euroopan Leader-ryhmien verkostoitumistapahtuma (Leader Inspired Network for Cooperation), joka pyrkii lisäämään kansainvälistä yhteistyötä EU:n maaseutualueilla. Tapahtuma kiertää vuosittain EU-maasta toiseen. Kolmipäiväiseen seminaariin sisältyvät opintoretket suuntautuvat eri puolille Lounais-Suomea. Seminaari huipentuu perinnelaivapurjehdukseen ja LINC-olympialaisiin Katanpään linnakesaarella 14.6.

Leader Varsin Hyvän 13.6. järjestettävän opintoretken teemana on ”Luonto, kulttuuri ja historia osana hyvinvointia” ja retkelle osallistuu n. 40 maaseudun kehittäjää mm. Virosta, Puolasta, Itävallasta, Romaniasta, Latviasta ja Iso-Britanniasta. Ohjelmassa on klo 10-12 tutustuminen Leader-rahoitettuihin kohteisiin Livonsaaressa (Hirsitikka, Kuppari-Hanna, Säpiniitun tila), luonnonmukaisiin hoitoihin ja yhteisökylän elämäntapaan. Tämän jälkeen siirrytään Naantalin vanhaan kaupunkiin, jossa on opastettu kierros klo 14.

– LINC 2018-tapahtuma opintoretkineen mahdollistaa suomalaisen ja lounaissuomalaisen maaseudun, sen toimijoiden ja niiden osaamisen, nostamisen kansainväliseen valokeilaan. Paikalle saapuu paikallisen kehittämisen asiantuntijoita eri EU-maista tutustumaan Suomen ja suomalaisten tapoihin edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia maaseutualueilla. Samalla Lounais-Suomen maaseudun kehittämistyö, Leader-toiminta ja alue saavat myös kansallista näkyvyyttä, LINC-järjestelyistä vastaava koordinaattori Johanna Vanhatalo kertoo.

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen puhuu seminaarin avaustilaisuudessa Raumalla 12.6.

Lisätietoja:

Pia Poikonen
Leader Varsin Hyvä, toiminnanjohtaja
p. 050 3383867

 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen Leader-ryhmät järjestävät LINC 2018 -seminaarin 12.–14.6.2018. Seminaarin järjestämistä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta.


Kansainvälinen yhteistyö aluekehittämisessä – Leader-ryhmillä kattavat verkostot

  • Leader on EU:n luoma toimintamalli, jossa alueen asukkaat itse päättävät, mitä alueella kehitetään ja rahoitetaan. Leader-toimintatapaa on viety myös EU:n ulkopuolelle esimerkiksi Venäjälle, Mosambikiin ja Kiinaan.
  • Leader-toiminta tuli Suomeen EU-jäsenyyden myötä vuonna 1996. EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 Leader sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa julkisia EU:n ja valtion varoja. Tämän lisäksi myös kunnat rahoittavat alueensa Leader-ryhmää. Muistisääntö onkin, että kun kunta laittaa yhden euron, poikii se alueelle neljä lisää.
  • Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka aktivoivat ja auttavat alueensa asukkaita viemään omia kehittämisideoitaan eteenpäin. Rahoitusta myönnetään hanke- ja yritystukien muodossa yhdistyksille, yhteisöille ja pienyrityksille.
  • Leader-ryhmät aktivoivat, tiedottavat ja toimivat hankkeiden toteuttajien apuna. Suomen kaikki Leader-ryhmät toimivat oman kehittämisstrategiansa pohjalta. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
  • Maaseudun kehittämiseksi tehdään työtä joka puolella Eurooppaa. EU:ssa on noin 2500 Leader-ryhmää. Näistä jokainen on jatkuvasti mukana synnyttämässä uusia ideoita alueelleen.
  • Maaseutualueet EU:ssa ovat hyvin erilaisia niin kulttuuriltaan, luonnonvaroiltaan kuin ilmastoltaan. Silti on myös paljon yhteistä. Kansainvälisillä Leader-hankkeilla ja Leader-ryhmien yhteistyöllä tavoitellaan uutta osaamista, erilaisia näkökulmia ja raikkaita ideoita kaikkien maiden maaseutualueille.

 

Lisätietoja:

Leader Varsin Hyvän toiminnasta: www.varsinhyva.fi
Esimerkkejä Turun seudun yhdistysten ja yritysten toteuttamista hankkeista
http://www.varsinhyva.fi/leader-varsinhyva/hankerekisteri-2014-2020/

Leader-toiminnasta: www.leadersuomi.fi
                             Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja EU:n maaseuturahastosta: www.maaseutu.fi
                             LINC 2018 -seminaarista: www.linc2018.eu

Pkuva retki6