Mitkä keskeiset tekijät vaikuttavat kalastukseen tulevaisuudessa? Kuinka todennäköisesti eri tekijät vaikuttavat merenkulun kehitykseen? Miten luonnon monimuotoisuutta ja suojeltuja alueita tulisi käsitellä merialuesuunnittelussa?

Näitä ja monia muita asioita pohdittiin Turussa järjestetyssä Plan4Blue-hankkeen työpajatilaisuudessa 4.-5.9.2018. Osallistujia oli yhteensä 36 Suomesta ja Virosta.

Työpajassa käsiteltiin kolmea eri teemaa: merellisiä Natura 2000 alueita ja luonnonsuojelua, kalastusta sekä merenkulkua. Tavoitteena oli ideoida ja keskustella miltä tulevaisuus mahdollisesti näyttää näiden teemojen osalta. Keskeisenä oli tunnistaa teemojen välisiä yhteyksiä, ristiriitoja sekä synergioita Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla.

Lisäksi työpajassa keskusteltiin käsiteltyjen teemojen tapaustutkimuksista, jotka toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Työpajassa saatiin ideoita ja ajatuksia, joita hyödynnetään tapaustutkimusten tarkentamisessa sekä tausta- ja tutkimusmateriaalien valitsemisessa. 

Tapaustutkimukset ovat jatkumoa hankkeessa pian valmistuvalle merellisten toimialojen  tulevaisuutta käsittelevälle skenaariotyölle. Skenaarioissa käsitellään laaja-alaisesti merellisiä teemoja, kuten sinistä biotaloutta, merenkulkua, vapaa-aikaa ja turismia sekä energia-alaa hankealueella.

Skenaariotyön pohjalta tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme teemaa, joita myös tässä työpajassa käsiteltiin. Tapaustutkimusten ytimessä on rajat ylittävä näkökulma: miten kyseisiä teemoja käsitellään Suomessa ja Virossa, entä miten niitä voitaisiin käsitellä yhdessä, sekä miten teemoja voitaisiin käsitellä molempien valtioiden merialuesuunnitteluprosesseissa? Tapaustutkimuksissa kartoitetaan teemojen nykytilaa, teemojen kehitykseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, sekä esimerkiksi kalastuksen osalta mitkä ovat tarvittavat päätökset tai linjaukset tukemaan kestävää merellistä kalastusta.

Plan4Blue-hanke toteutetaan vuosina 2016­­–2019. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää merialueiden käyttöä Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla sekä kehittää merialuesuunnittelun osaamista ja menetelmiä. Plan4Blue on Suomen ja Viron välinen hanke, jossa keskitytään etenkin rajat ylittäviin toimintoihin ja vaikutuksiin.  Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta, ja on kokonaisbudjetiltaan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kiitos kaikille osallistujille idearikkaista keskusteluista!

Seuraa: #Plan4Blue

Lisätietoa hankkeesta: Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (Plan4Blue)

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius, p. 041 5445 138, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

plan4bluelogot

meriheidlusenius

Kuva: Heidi Lusenius

plan4bluetypaja

Kuva: Heidi Lusenius