Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelu jatkuu nyt verkossa. Kaavatyöstä vastaava Varsinais-Suomen liitto on yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa kehittänyt kaavasta kiinnostuneiden käyttöön aivan uudenlaisen karttapohjaisen keskustelualustan, Kaavapuntarin.

Kaavapuntari on jatkoa kevään ja alkukesän Luonnonvarafoorumeille. Foorumien tuotokset ovat puntaroinnin lähtökohtana, mutta ne kaipaavat vielä tarkennuksia. Käytä siis hieman aikaasi ja merkitse kartalle, missä ovat ne alueet, joilla on erityistä maakunnallista merkitystä luonnonarvojen suojelulle, luonnonvarojen käytölle tai matkailulle ja virkistyskäytölle, ja jotka tulee varata näihin tarkoituksiin maakuntakaavamerkinnöin.

Toivomme että liität merkintöjesi yhteyteen perustelut esittämällesi kaavamerkintätarpeelle, jotta muut Kaavapuntarin käyttäjät voivat ottaa niihin kantaa. Voit myös kommentoida muiden käyttäjien tekemiä merkintöjä. Yhdessä keskustellen ja puntaroiden voimme tunnistaa erilaisten maankäytön muotojen mahdolliset törmäyskohdat ja etsiä ratkaisuja ristiriitoihin.

Maakuntakaavan laatiminen on nyt edennyt ehdotuksen valmisteluun. Kaavapuntari on avoinna koko ehdotuksen valmistelunvaiheen ajan, ja tarpeen mukaan myös sen jälkeen. Tietoa Kaavapuntarista kannattaa levittää eteenpäin, jotta mahdollisimman moni kiinnostunut löytää keskusteluun.

Tervetuloa Kaavapuntariin!

Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus

Lisätietoja Kaavapuntarin teknisissä kysymyksissä antavat Luonnonvarakeskuksessa Matti Salo ja Harri Hänninen sekä Varsinais-Suomen liitossa Arttu Koskinen.

Kaavapuntari toteutetaan Varsinais-Suomen liiton ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman "Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa" (PALO) -hankkeen yhteistyönä.

Kaavapuntari

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava

"Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa" (PALO) -hanke