Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on päättänyt jättää yhteisiä talousarvioaloitteita. Kansanedustajaryhmän tänään jättämät aloitteet muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa.

Talousarvioaloitteilla vastataan mm. käynnissä olevan positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin.

-Varsinais-Suomen talouskasvun vahva näkymä tarkoittaa työvoiman kysynnän jatkuvaa kasvua. Siltasopimuksessa sovittujen toimenpiteiden riittävyyttä on seurattava ja huomioitava kasvun kiihtymisen tuomat uudet haasteet. Kasvu ja kehitys eivät saa jäädä kiinni työvoima- ja osaajavajeesta tai infrasta, toteaa ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva

Maakunnan tärkeimpiin kärkihankkeisiin kuuluu lisäksi Tunnin juna. Tunnin junan jatkosuunnittelulle on myönnetty 40 miljoonan euron rahoitus vuosille 2017–2020, josta vuodelle 2019 kohdistuu 10 miljoonaa euroa. Hallitus päätti syksyn budjettiriihessä nopeuttaa Tunnin junan yleissuunnittelua ja ratasuunnittelun käynnistämisestä.

Ryhmä jätti seuraavat aloitteet määrärahan osoittamiseksi:

  • Lounais-Suomen siltasopimuksen toimenpiteiden toteutukseen, jolla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta
  • maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen Itämeren tilan parantamiseksi
  • E18 Turun kehätien parantamiseen
  • Kaarinan läntisen ohikulkutien jatkosuunnitteluun ja Kirjalansalmen sillan toteuttamisen aloittamiseen
  • valtatien 9 Turku–Tampere yhteysvälin parantamisen käynnistämiseen
  • valtatiellä 8 Laitilan eritasoliittymän toteuttamiseen

         Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän jättämät aloitteet ovat tiedotteen liitteenä.

 

Lisätiedot:

V-S kansanedustajaryhmän pj. Ilkka Kanerva, puh. 050 511 3055

edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950