Plan4Bluen uutiskirjeessä tuoreimmat uutiset hankkeen etenemisestä - lue lisää liitteestä! Tässä lyhyesti uutiskirjeen aiheista.

Merellisten toimialojen vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot (Alternative scenarios for Blue Growth)

Hankkeessa on laadittu neljä tulevaisuusskenaariota, jotka kuvaavat merellisiä toimialoja vuonna 2050. Tulevaisuusskenaariot kuvaavat vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja merialuesuunnittelun tueksi. Keskeinen arvo on pohtia miten tulevaisuusskenaariot heijastavat merellisten resurssien ja ekosysteemipalveluiden kestävää käyttöä. Skenaariotyöhön osallistuneet asiantuntijat arvioivat, että asenteet, globaalin talouden tila ja trendit, sekä ympäristölainsäädäntö ja muu ohjaus ovat keskeisimpiä merellisten toimialojen kehitykseen vaikuttavia ajureita.

Osallistava paikkatietoalusta kommunikaation tueksi (Map based platform to help communication)

Plan4Blue-hankkeessa laadittava osallistava paikkatietoalusta tulee sisältämään paikkaan sidottua tietoa, eli paikkatietoa, sekä taustatietoa meriluonnon haavoittuvuudesta. Lisäksi se sisältää tietoa ihmistoimintojen vaikutuksista meriluontoon. Tämän paikkatietoalustan tavoitteena on tukea rajat ylittävää vuorovaikutusta, esimerkiksi osana Suomen ja Viron merialuesuunnittelun prosesseja.

Ihmisen vaikutusta meriluontoon käsittelevät infokortit (Booklets of marine nature and pressures to it)

Hankkeessa laaditaan tiiviitä tekstejä, joissa käsitellään tärkeitä merellisiä lajeja ja habitaatteja, uhanalaisia lajeja, sekä vieraslajeja. Teksteissä kuvataan miten eri ihmistoiminnot vaikuttavat lajeihin ja elinympäristöihin joko suoraan tai välillisesti muokkaamalla ympäristöä. Tekstien tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten ihmistoiminnot vaikuttavat meriluontoon sekä miten ekosysteemit toimivat, jotta merialueiden käyttöä voidaan toteuttaa kestävästi.

Merialueet, joilla talouskasvun potentiaalia (Areas of economic growth potential)

Uutiskirjeessä on esitelty intensiteettikartta, joka on laadittu asiantuntijoiden mielipiteiden pohjalta. Intensiteettikartalla on visualisoitu missä merellisten toimialojen toiminnan odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Visualisointi antaa käsitystä siitä, millä alueilla on todennäköisesti suurempi suunnittelutarve. Intensiteettikartan laadinnassa käsiteltyjä merellisiä toimialoja oli neljä: uusiutuva energia, turismi, sininen biotalous, sekä vesiviljely ja vedenalaiset resurssit.

Kansalliset merialuesuunnittelun prosessit etenevät (Planning processes in Finland and Estonia)

Merialuesuunnittelu etenee Suomessa ja Virossa. Vaikka valtioiden merialuesuunnittelussa on paljon yhteneväisyyksiä, on niiden erilaisuus huomattavissa esimerkiksi siinä, miten merialuesuunnittelu toteutetaan sekä minkä aseman virallinen merialuesuunnitelma lopulta saa. Suomessa merialuesuunnittelu on maakuntien vastuulla ja suunnitelma on ohjaava, kun taas Virossa suunnittelu on valtiojohtoista ja virallinen suunnitelma oikeusvaikutteinen.

Suunnittelijoiden tapaaminen (Lessons learned from cross border planners meeting)

Plan4Blue-hanke järjesti merialuesuunnittelua käsittelevän suunnittelijoiden tapaamisen marraskuussa 2017. Kyseessä oli ensimmäinen Suomen ja Viron merialuesuunnittelusta vastaavien viranomaisten ja suunnittelijoiden tapaaminen.

Hankkeen tulevat tapahtumat (Events)

Toinen suunnittelijoiden tapaaminen (järjestetään 2018 lopulla / 2019 alussa, tbc): Tilaisuus Suomen ja Viron merialuesuunnittelusta vastaaville viranomaisille ja suunnittelijoille.

Neljäs kansainvälinen työpaja (helmikuu 2019, tbc): Työpaja on osa hankkeen merellisiä toimintoja ja merialuesuunnittelua käsittelevää 4. työpakettia, sekä jatkumoa syksyllä 2018 järjestetylle työpajalle.

Plan4Blue konferenssi (toukokuu 2019, tbc): Konferenssi kutsuu laajan joukon toimijoita keskustelemaan hankkeen tutkimustuloksista sekä Saaristomeren ja Suomenlahden yhteistyön tulevaisuudesta.

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius, p. 041-5445138, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Plan4Blue newsletter 2018