10.12.2018

Tämän vuoden Aurora-mitali myönnettiin maakunnalliselle rakennustutkijalle Eija Sunalle maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.

Eija Suna on tehnyt yli kolmen vuosikymmenen mittaisen uran vanhojen rakennusten ja niiden oikeaoppisen korjaamisen puolesta Varsinais-Suomessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Aurora-mitali myönnetään ra-kennustutkimuksen ja rakennussuojelun edustajalle. Eijan aloittaessa työtään vanhoja rakennuksia pidettiin monin paikoin, sekä maalla että kaupungissa, kehityksen esteinä. Näiden asenteiden muuttumiseen, samoin kuin vanhan rakennuskannan säilymiseen, osana laajempaa maisemaa ja toisaalta yksittäisten rakennusten museaalisten yksityiskohtien huomioimiseen, on Suna vaikuttanut merkittävästi työllään.

-Pidän erittäin merkittävänä, että Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on päättänyt huomioida maakunnan hyväksi tehtynä kulttuuritekona maakuntamuseossa tehdyn kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimistyön. Kysehän on usein varsin kiistanalaisistakin asioista, erityisesti niihin liittyvien taloudellisten intressien vuoksi. Työ-urani aikana olen kuitenkin kokenut, että asenteet kulttuuriperinnön säilyttämiseen – sen kaikissa muodoissa – ovat jatkuvasti muuttuneet myönteisemmiksi. Rakennettu ympäristö ja siihen liittyvät arvot kiinnostavat tänä päivänä yhä useampia ihmisiä. Ympäristö, jossa aikaisempien sukupolvien elämä ja työ näkyvät, antaa nykyihmiselle turvallisuuden tunnetta. Jokainen voi tuntea kuuluvansa sukupolvien ketjuun, kun ympäristö koostuu monen ikäi-sestä rakennuskannasta ja monimuotoisesta kulttuuriympäristöstä, Suna toteaa.

Varsinais-Suomen liitto myöntää vuosittain joulukuussa Aurora-mitalin tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle. Mitaleita on myönnetty vuodes-ta 1977.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg, p.0405513120

 

Eija Suna