KUINKA HAETAAN VALTION VASTINRAHOITUSTA CENTRAL BALTIC–OHJELMAN HANKKEILLE?

Suomessa valtion vastinrahaa myöntää Varsinais-Suomen liitto, joka edustaa kaikkia muita ohjelma-alueen maakuntaliittoja ja valtion alueviranomaisia vastinraha-asioissa.

Vastinrahoitusta voi hakea Central Baltic 2014-2020 –ohjelman hankkeeseen osallistuva suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön.  Jos hankkeessa on useita suomalaisia partnereita, hakee yksi, suomalaispartnereiden keskuudestaan valitsema partneri vastinrahoitusta kaikkien puolesta. Jos hankkeen pääkumppani (Lead Partner) on suomalainen, on luontevaa, että tämä hakee vastinrahoitusta. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia.

Huom! Valtion vastinrahoitus ei voi sisältää hankkeen valmistelurahoitusta!
Lisäksi 5. CB-rahoitushaussa on mahdollista valita myös kevennetty kustannusmalli (Simplified Cost Option) Flat rate 40%, näiltä osin varsinainen CB-hakemus ei voi olla ristiriidassa kansallisen vastinrahoituksen kanssa.

Valtion vastinrahan hakemiseksi tulee hakijan jättää hakemuksensa rahoitushakemuskaavakkeella vastinrahaa myöntävälle Varsinais-Suomen liitolle viimeistään pe 20.9.2019 klo 16.00 mennessä. Tämä käsittelyaika tarvitaan, jotta vastinrahoittajaviranomainen ehtii toimittaa mahdollisen rahoitussitoumuksensa hakijalle ennen varsinaisen ohjelmahaun sulkeutumista. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sekä sähköisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. että kirjallisesti Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon (Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo, PL 273, 20101 Turku). Lisäksi sähköpostin liitteenä (skannaamattomana) word- tai pdf-muodossa ilman allekirjoitusta hakemusten sähköisen käsittelyn helpottamiseksi.

Central Baltic 2014-2020 –ohjelman 5. hakukierros järjestetään 15.8.2019-15.10.2019. Tietoa ohjelmasta ja hakukierroksesta löytyy ohjelman kotisivuilta http://www.centralbaltic.eu. Tutustu ohjelma-asiakirjaan ja ohjelmamanuaaliin huolella.  

EU-tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 %, jolloin hakijan oman rahoituksen osuudeksi jää 25 %.  Varsinais-Suomen liitto ei kuitenkaan myönnä hankkeille koko kansallisen rahan osuutta, vaan enintään 70 % hankkeen kansallisen rahoituksen osuudesta. Näin ollen hakijan on huomioitava, että kansallisen rahoituksen tulee sisältää myös hakijan (ja muiden suomalaisten partnereiden) omaa rahoitusta valtion vastinrahoituksen lisäksi. Hakijan on varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä.

Kansallisen vastinrahoituksen haun umpeuduttua Varsinais-Suomen liittoon saapuneet hakemukset käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina ohjelma-alueen maakunnan liitot ja ELY-keskukset. Hakemukset käsitellään ohjelma-asiakirjan kriteerien sekä Suomen ohjelma-alueen painotusten pohjalta. Arvioinnissa korostetaan ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä. Käsittelyn jälkeen Varsinais-Suomen liitto antaa riittävästi em. kriteerit täyttäville hankkeille alustavan, ehdollisen valtion vastinrahoituksen sitoumuksen ”Conditional National Co-Financing Statement”. Tämä paperi toimitetaan vastinrahan hakijalle, joka huolehtii siitä, että sitoumus liitetään hakupakettiin ennen hakemuksen toimittamista ohjelmasihteeristölle.

Mikäli hallintokomitea hylkää hankkeen, raukeaa Varsinais-Suomen liiton vastinrahasitoumus automaattisesti.

Hankkeen käynnistyttyä kustannusten tukikelpoisuuden määrittelee hankkeen rahoituspäätös ja sen ehdot sekä kansallinen lainsäädäntö. Tuensaaja hakee valtion vastinrahoituksen osuutta maksuun maksatushakemuksella. Kansallista vastinrahoitusta koskeva maksatushakemus ja kaikki liiteasiakirjat toimitetaan rahoittavalle viranomaiselle Varsinais-Suomen liitolle.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Ville Roslakka

Varsinais-Suomen liitto

Ratapihankatu 36/ PL273

20101 Turku

puh. 050 592 0404

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.