Valtatie 8 Turku–Pori-yhteysvälin kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan uudessa vuoden 2019 joulukuussa valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä arvioidaan väylää ja sen osayhteysvälien kehittämistoimenpiteitä viiden tavoitealueen kautta: liikenneturvallisuus, kuljetukset, ympäristö ja maankäyttö, ilman autoa tehtävät matkat sekä henkilöautomatkat. Selvitystyö erottelee parantamishankkeet kolmeen neljän vuoden jaksolla toteutettavaan koriin mukaillen tulevaa valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmätyötä.

Työn on toteuttanut Ramboll Oy, ja selvitystyön ohjausryhmään kuuluivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit, yhteysvälin kuntien ja satamien edustajat sekä Väyläviraston edustaja.

Selvitystyön raportti