ESliikennestrategia kansikuva 2020


Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson liittojen yhteisessä liikennestrategiassa esitellään maakuntien tavoitteet valmistelussa olevaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan eli Liikenne 12 -suunnitelmaan.

Strategiassa on kuvattu Etelä-Suomea osana koko maan liikennejärjestelmää sekä laadittu visio alueen rakenteesta, joukkoliikennejärjestelmästä ja logistiikkajärjestelmästä.

- Yhteistyössä tehdyllä strategialla on huomattavasti suurempi painoarvo kuin yksittäisen maakunnan näkemyksellä, sanoo Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta.

Etelä-Suomen neljän maakunnan alueella sijaitsee lähes puolet Suomen väestöstä ja työpaikoista. Lisäksi alueella syntyy yli puolet koko Suomen bruttokansantuotteesta.

Strategian lähtökohtana ovat jokaisen maakunnan omat suunnitelmat. Esimerkiksi Varsinais-Suomen osalta päivitetyt Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnokset ja voimassa oleva maakuntakaava. 


Visiot aluerakenteesta, joukkoliikenteestä ja logistiikasta

Etelä-Suomen liikennestrategia pyrkii vastaamaan perinteisten liikenteen ja logistiikan tarpeiden lisäksi myös hiilineutraaliustavoitteeseen liikenteen osalta.

- Erityisesti ilmastotavoitteen kannalta katsoimme välttämättömäksi käsitellä perinteisten liikennekysymysten lisäksi    myös aluerakennetta, kertoo Kymenlaakson liiton Frank Hering.  

Rakennevisiossa on tunnistettu Etelä-Suomen keskukset ja käytävät, joilla on parhaat edellytykset kehittyä kestävään liikenteeseen tukeutuen. Myös käytävien ulkopuolella kasvu tulee ohjata ensisijaisesti keskuksiin.

 Joukkoliikennejarjestelma

Joukkoliikenteen visiossa nykyisen matkustajajunaliikenteen turvaamisen lisäksi tulee selvittää mahdollisuuksia lisätä, nopeuttaa ja laajentaa matkustajaliikennettä raiteilla. Raideliikennettä täydentävät tiheän bussiliikenteen käytävät, joiden toimintaedellytyksiä tulee kehittää. (karttakuva suurenee klikkaamalla)

 

Logistiikkajarjestelma

Logistiikan visiossa kuljetusten kannalta tärkeimpien väylien kunto tulee turvata ja tarvittaessa parantaa. Runsaasti raskasta liikennettä synnyttävät toiminnot tulisi sijoittaa logistiikkakäytävien varteen, ja sijainnissa tulee ottaa huomioon myös työmatkojen kestävyys. (karttakuva suurenee klikkaamalla)

Liikennestrategian painopisteinä ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kansainvälisten yhteyksien kehittäminen, olemassa olevan väyläverkon hyödyntäminen ja uusien liikenneinvestointien ohjaaminen kestävä maankäyttö huomioiden.

- Lisäksi tunnistimme tarpeen edistää pitkällä aikavälillä toteuttavien väylähankkeiden ohella myös nopeasti toteutettavia pieniä  parannustoimenpiteitä sekä hyödyntää EU-rahoitusta TEN-T-ydinverkon kehittämisen kohteissa, sanoo Noora Mäki-Arvela Varsinais-Suomen liitosta.

Etelä-Suomen visioita, strategisia painopisteitä ja tiedossa olevia liikennehankkeita on peilattu valtakunnalliseen suunnitelmaan. Liikennesrategia hyväksyttiin maakuntahallituksissa syyskuussa 2020.

- Valmistelussa hyödynsimme jokaisen liiton paikallistuntemusta ja erityisosaamista, ja toivottavasti aiempaa tiiviimpi yhteistyö jatkuu myös strategian valmistumisen jälkeen, summaa Uudenmaan liiton Petri Suominen.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032, ja siinä määritellään, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia palveluja hankitaan. Suunnitelmaan sisältyy 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma.

 

Lisätietoja: 

Liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  puh. 0405830717