TIEDOTE 18.06.2021                                                                       

 

Ylikunnallisten luottamustoimielinten paikkajakoa valmisteleva Varsinais-Suomen valintatoimikunta neuvotteli ja jakoi kokouksessaan 18.6. toimielinten puheenjohtajuudet. Valintatoimikunnan tehtävänä on valmistella Varsinais-Suomen liiton ja muiden maakunnallisten luottamustoimielinten jäsenvalintoja siten, että kuntalain, tasa-arvolain ja sopimusten edellyttämät edustavuuskriteerit täyttyvät. Luottamustoimielinten paikkajako noudattaa tarkasti maakunnallista, suhteellista vaalitulosta. Valintatoimikunta koostuu maakuntahallituksessa edustettuina olevien puolueiden V-S piirin toiminnanjohtajista. Jo ennen vaaleja valintatoimikunta kokoontui valmistelemaan prosessia ja varsinaiset neuvottelunsa se aloitti heti vaalien jälkeisenä maanantaina. Toimikunnan työ on edistynyt hyvin.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja valitaan kokoomuksesta, maakuntavaltuuston puheenjohtaja perussuomalaisista ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja keskustasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja valitaan SDP:stä, valtuuston puheenjohtaja kokoomuksesta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vihreistä. Erityishuoltopiirin hallituksen puheenjohtaja valitaan kokoomuksesta, valtuuston puheenjohtaja keskustasta ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vasemmistoliitosta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtajan tehtävään valitaan kokoomuksen edustaja, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan puheenjohtajan tehtävään vihreiden edustaja ja Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävään vasemmistoliiton edustaja.

Valintatoimikunnan puheenjohtaja, kuntavaalien 2021 mukaan maakunnan suurimman puolueen toiminnanjohtaja Juha Rantasaari (kok) on tyytyväinen neuvotteluihin ja puolueiden väliseen yhteistyöhön.

-Neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. Lopputulos on kaikkia tyydyttävä ja todentaa maakunnallista vaalien lopputulosta, hän sanoo.

Tulevana maanantaina valintatoimikunnassa käsitellään toimielinten jäsenvalinnat. Tarkoituksena on saada prosessi valmiiksi ensi viikon aikana. Toiminnanjohtajat edustavat valintatoimikunnassa poliittisia puolueita. Kun neuvottelut ovat valmiit, niiden tulokset siirtyvät puolueiden piirihallitusten käyttöön ja puolueet valitsevat edustajansa näille paikoille. Lisäksi valintatoimikunnassa sovittiin yksimielisesti menettelystä mahdollisissa puoluevaihdostilanteissa.

-Haluamme tällä menettelyllä varmistaa, että luottamuselinten paikkajaot ovat vaalituloksen mukaisia. Edustajien tulee noudattaa yhteisiä pelisääntöjä ja niistä poiketessaan siirtyä sivuun. Tällä haluamme vahvistaa edustuksellisen demokratian toimivuutta ja korostaa puolueiden roolia ja merkitystä, toteaa Rantasaari.


Lisätietoja: valintatoimikunnan puheenjohtaja Juha Rantasaari 040 514 0894