Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan maakunnissa on avoinna yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku aikavälillä 16.8.–30.9.2021. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä syyskuun loppuun mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Hakuilmoitus ja hakijan opas ovat nähtävissä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa: Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Etelä-Karjalan liitto ja Varsinais-Suomen liitto hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai harkinnanvaraisesti ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Maakunnat ovat määritelleet hakuun alueellisia painotuksia.

Rahoitusta on haettavissa seuraavasti:

Etelä-Karjala

  • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky, erityistavoitteet 1.1 ja 2.1
  • Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet, erityistavoite 12.1

Varsinais-Suomi

  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
  • Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Tarkemmat hakupainotukset tulee tarkistaa hakuilmoituksesta.

REACT-EU-rahoituksella (toimintalinja 8) rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:
 
Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

eakr(at)uudenmaanliitto.fi