RATKAISUN LÖYTYMISEKSI TULISI OLLA YHTEINEN ALUEKEHITYKSEN KANSALLINEN TILANNEKUVA

 

Keskustelut maakuntajohtajien kesken olivat analyyttisiä ja rakentavia. Seuraavassa johtopäätökset tilaisuudesta:

Ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva.

  • Näkemykset aluekehityksen tilasta ja maakuntien ja valtakunnan osien keskinäisistä kehityseroista poikkeavat toisistaan.
  • Lisäksi on näkemyseroja kriteereistä ja tavoitteista, joiden pohjalta aluekehitysvarat tulisi suunnata eri maakuntiin. Maakuntajohtajat ovat yksimielisiä siitä, että kriteereiden tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee ottaa huomioon alueiden erilaisuus.
  • Maakuntajohtajat pitävät tärkeänä, että TEM tekee mahdollisimman pian Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 -ohjelmasta esityksensä ja valtioneuvosto tekee päätöksensä ohjelmakauden rahoituksesta. Lisäksi maakuntajohtajat vetoavat työ- ja elinkeinoministeriöön, että ministeriö käynnistää mahdollisimman pian kansallisen aluekehityksen tilannekuvan valmistelun.
  • Maakuntajohtajat kiittävät ministeri Lintilää kutsusta. Maakuntajohtajat sopivat jatkavansa rakentavaa ja uudistavaa keskustelua tulevaisuuden aluekehittämisestä ja haluavat tehdä siinä tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

 

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies toimii vuonna 2021 maakuntajohtajien verkoston puheenjohtajana.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Kari Häkämies.p. 044 201 3204