27.9.2013

Varsinais-Suomen kansanedustajat jättivät talousarvioaloitteita

Varsinais-Suomen kansanedustajat ovat tänään jättäneet talousarvioaloitteita. Kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanervan johdolla jättämät aloitteet muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa. Ryhmä jätti aloitteet määrärahan osoittamiseksi:
 laivanrakennuksen ympäristötukeen
 valtatie 8 Turku–Pori yhteysvälin toteuttamiseen
 perusväylänpitoon liikenneturvallisuuden parantamiseksi
 Espoo–Lohja–Salo-ratalinjan yleissuunnitelmaan
 paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskuksen valmisteluun ja toteuttamiseen
 kansallispuistojen hoitoon ja kehittämiseen
 Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Saaristomeren valuma-alueella
 Saaristomeren valuma-alueilla sijaitsevien siirtoviemärihankkeiden käynnistämiseksi


Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän jättämät aloitteet ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:

kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva, p. 050 5113 055
kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 5836 950

telakka2