Varsinais-Suomen liitto sopi maanantaina 14.10.2013 yhteistyöstä Luoteis-Venäjän federaatiopiirin taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen strateginen kumppanuus -järjestön kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa ystävällisiä suhteita ja kehittää yhteistyötä Luoteis-Venäjän ja Varsinais-Suomen välillä. Yhteistyöosapuolena oleva järjestö on itsenäinen, ei kaupallinen ja järjestössä ovat edustettuina 11 Luoteis-Venäjän aluetta sekä 42 suurinta yritystä ja elinkeinoelämän organisaatiota.

Sopimuksella vahvistetaan alueiden välistä yhteistyötä laaja-alaisesti monilla aloilla niin yritysten kuin myös järjestöjen välillä. Yhteistyö kohdistuu mm. EU:n Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaan, Itämeren yhteistyöohjelmiin, sekä Euroopan Unionin muihin ohjelmiin.

- Tänä vuonna notkahtanut Venäjän talous kääntyy useiden ennusteiden mukaan taas ensi vuonna 3 % kasvuun ja investointitoiminta elpyy. On tärkeätä, että maiden ja niiden alueiden välillä on valmiina sopimuksia, joiden avulla voidaan yritysten, korkeakoulujen, teknologiakeskusten ja muiden toimijoiden yhteistyötä käynnistää. Sopimus avaa mahdollisuuksia myös henkilötason suhteille ja työskentelylle rajan toisella puolella, arvio maakuntahallituksen puheenjohtaja.

- Tämä on hyvä jatkumo jo pitkään jatkuneelle yhteistyölle Luoteis-venäjän ja maakuntamme välillä, toteaa maakuntajohtaja.

Sopimuksen yhteistyöstä allekirjoittivat:
toimitusjohtaja Vladimir G. Avdeev , Luoteis-Venäjän kumppanuusjärjestö
presidentti Valeri N. Goloschapov, Pietarin valtiollisen palvelualojen yliopisto
maakuntahallituksen puheenjohtaja, Varsinais-Suomen liitto
maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen liitto

Lisätietoja:

Pietarin Turku-keskuksen päällikkö Kauko Jämsén,
puh. 040 508 4712


Luoteis Venj kuva