Varsinais-Suomen liitto järjesti järjestöasioita koskevan iltaman 22.10.2015 Mauno Koivisto -keskuksessa. Tapahtumassa pidetyt esitykset:

Lounais-Suomen avoimen datan malli

I samma båt samassa veneessä

Yhteenvetoa järjestöverstaasta ja katsaus tulevaan

Liiku

Järjestötoiminnan uusia mahdollisuuksia Turun kaupungin näkökulmasta

#TurkuInnovoi on 5.11.2015 ensimmäistä kertaa järjestettävä ideakampanja, jossa etsitään sosiaalisessa mediassa ja livetapahtumissa joukkoistamalla kehittämisideoita siitä, miten tehdään parempi Turku ja Varsinais-Suomi. Tavoitteena on 40 000 uutta kehittämisideaa aihetunnisteella #turkuinnovoi!

Varsinais-Suomen liitto on mukana TurkuInnovoi ideointitapahtumassa ja haastaa maakuntastrategian toteuttamisessa.

”Haastamme opiskelijat kumppanuustoimintaan erityisesti nuorten osallistamiseksi maakunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon”

Lisää tietoa tapahtuman sivuilta: http://turkuinnovoi.fi/fi/

 

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi kulttuuristrategian kokouksessaan 20.4.2015.

Kulttuuristrategia pohjautuu laajan toimijakentän yhteisesti luotuihin näkemyksiin ja siihen on asetettu maakunnan kehittämisen kannalta kulttuurin tärkeimmät strategiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2015 - 2025. Strategia on jaettu Varsinais-Suomen maakuntastrategian pohjalta neljään kärkiteemaan, joita ovat:

• Vastuullisuus - kulttuuri luo hyvinvointia läpi elämän
• Yhteistyötaidot - yhdessä kulttuuritekoja
• Saavutettavuus - kulttuuri kuuluu kaikille
• Resurssiviisaus - vauhtia luovan talouden kasvulle

Liitteeseen 6.2.1 on kerätty varsinaissuomalaisia kulttuuritoimijoita. Lista on täydennettävissä. Täydennystiedot pyydetään lähettämään allekirjoittaneelle sähköpostilla, kiitos!

 

Kulttuuristrategian toimijat ja toimenpiteet

Lisätiedot:
Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771 katri.koivisto (at)varsinais-suomi.fi

 

 

kulttuurifoorumi logo


Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015 - 2025

 

 

Osana kulttuuristrategiatyötä järjestettiin kulttuurin tulevaisuusfoorumi
sekä alueellisia teematyöpajoja syksyllä 2014.kulttuurifoorumi logo

Kulttuurin tulevaisuusfoorumin ohjelma

Taidekoulutus ja taiteilijan asema –teematyöpajan ohjelma

Tapahtumat ja yleisötyö –teematyöpajan ohjelma

Kulttuurin saavutettavuus & lasten ja nuorten kulttuuri –teematyöpajan ohjelma

Kulttuurin ja taiteen rajapinnat - matkailu, hyvinvointi ja kotiseututyö –teematyöpajan ohjelma

Luova talous ja kulttuuriyrittäjyys –teematyöpajan ohjelma


Muut aiheeseen liittyvät asiakirjat:

Tiedote kulttuuristrategian alueellisista teematyöpajoista

Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Varsinais-Suomen liitto on 27 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka rahoittaa toimintaansa kuntien väestömääriin perustuvilla maksuosuuksilla. Liitto toimii aluekehitysviranomaisena sekä suunnittelu- ja edunvalvontaorganisaationa. Työntekijöitä liitossa on noin 60.

Aluekehityksen tukija

Liitto sovittaa yhteen eri viranomaistahojen toimenpiteitä, vastaa maakuntatasoisesta maankäytön suunnittelusta, laatii 20 vuoden ajanjaksolle maakuntasuunnitelman ja valtuustokausittain tarkistettavan maakuntaohjelman. Liitto myöntää maakunnan kehittämisrahaa em. ohjelmia tukeviin hankkeisiin sekä pitää tiivistä yhteyttä maakunnasta kotoisin oleviin kansanedustajiin.

Kansainvälinen toimija

Kansainvälisiä yhteistyösopimuksia on solmittu Euroopan eri alueiden kanssa. Liitto myös hallinnoi maakunnassa toteutettavia EU-ohjelmia. Liitolla on edunvalvontatoimisto Brysselissä yhdessä Turun kaupungin ja Turun korkeakoulujen kanssa. Lisäksi liitto on Itämeren alueen Central Baltic -ohjelman hallinnointi- ja maksuviranomainen.

Demokraattinen päätöksentekijä

Korkein päättävä elin on 100-jäseninen maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston muodostavat pj. Pekka Myllymäki (kesk), Jouko Antola (sdp), Saara-Sofia Sirén (kok) sekä Li Andersson (vas). Maakuntavaltuuston alaisuudessa toimii 19-jäseninen maakuntahallitus. Maakuntahallituksen puheenjohtajiston muodostavat pj. Ilkka Kanerva (kok), Juuso Alatalo (sdp) sekä Jani Kurvinen (kesk). Viraston esimies on maakuntajohtaja Kari Häkämies.

tehtavatjatoiminta