Ensimmäinen hakukierros pienhankkeille 8.12.2014 – 12.1.2015

Nyt avattavaan kansallisen vastinrahoituksen hakuun osallistuvat vain pienhankkeet!
Pienhankkeet ovat kestoltaan enintään 2 v. ja niiden budjetti voi olla enintään 200 000 € CB-ohjelmasta haettavalta EAKR-tukiosuudeltaan.

KUINKA HAETAAN VALTION VASTINRAHOITUSTA CENTRAL BALTIC–OHJELMAN PIENHANKKEILLE?

Suomessa valtion vastinrahaa myöntää Varsinais-Suomen liitto, joka edustaa kaikkia muita ohjelma-alueen maakuntaliittoja ja valtion alueviranomaisia vastinraha-asioissa.

Vastinrahoitusta voi hakea Central Baltic -ohjelman hankkeeseen osallistuva suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön. Jos hankkeessa on useita suomalaisia partnereita, hakee yksi, suomalaispartnereiden keskuudestaan valitsema partneri vastinrahoitusta kaikkien puolesta. Jos hankkeen pääkumppani (Lead Partner) on suomalainen, on luontevaa, että tämä hakee vastinrahoitusta. Hakijan tulee saada valtion vastinrahoituksesta alustava rahoitussitoumus ennen ohjelmahakemuksen jättämistä ohjelmasihteeristölle. Lopullista rahoituspäätöstä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, johon liitetään lopullinen hyväksytty hankesuunnitelma, vasta kun hanke on valittu rahoitettavaksi ohjelman hallintokomiteassa. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia.

Valtion vastinrahan hakemiseksi tulee hakijan jättää hakemuksensa vastinrahaa myöntävälle Varsinais-Suomen liitolle ensimmäisellä hakukierroksella viimeistään 12.1.2015 klo 16.00 mennessä. Tämä käsittelyaika tarvitaan, jotta vastinrahoittajaviranomainen ehtii toimittaa rahoitussitoumuksensa hakijalle ennen varsinaisen ohjelmahaun sulkeutumista. Hakemus toimitetaan sekä sähköisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. että kirjallisesti Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon (Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo, PL 273, 20101 Turku).

Central Baltic-ohjelman 1. hakukierros järjestetään seuraavasti: 18.12.2014 - 9.2.2015 hankkeet voivat hakea pienhanketta tai täyttää ensimmäisen vaiheen hakemuksen (muut kuin pienhankkeet). Näistä CB-päätökset tehdään huhtikuussa. Toiselle kierrokselle päässeet hankkeet (muut kuin pienhankkeet) jättävät täydellisen hakemuksensa 15.4.2015 -12.6.2015. Toiselle kierrokselle päässeet hankkeet voivat hakea valtion vastinrahoitusta haussa, joka järjestetään tätä ennen kun ensimmäisen vaiheen jatkoon menevät hankkeet on valittu.

Tietoa ohjelmasta ja hakukierroksesta löytyy ohjelman kotisivuilta http://www.centralbaltic.eu. Tutustu ohjel-ma-asiakirjaan ja ohjelmamanuaaliin huolella.

EU-tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 %, jolloin hakijan oman rahoituksen osuudeksi jää tällöin 25 %. VSL ei kuitenkaan myönnä hankkeille koko kansallisen rahan osuutta, vaan enintään 70 % hankkeen kansallisen rahoituksen osuudesta. Näin ollen hakijan on huomioitava, että kansallisen rahoituksen tulee sisältää myös hakijan (ja kumppaneiden) omaa rahoitusta valtion vastinrahoituksen lisäksi. Hakijan on varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä.

Kansallisen vastinrahoituksen haun umpeuduttua Varsinais-Suomen liittoon saapuneet hakemukset käsitellään maakunnan liittojen muodostamassa koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina ohjelma-alueen maakunnan liitot ja ELY-keskukset. Hakemukset käsitellään ohjelma-asiakirjan kriteerien sekä Suomen ohjelma-alueen painotusten pohjalta. Arvioinnissa korostetaan ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä. Käsittelyn jälkeen Varsinais-Suomen liitto antaa riittävästi em. kriteerit täyttäville hankkeille alustavan, ehdollisen valtion vastinrahoituksen sitoumuksen "Conditional National Co-Financing Statement". Tämä paperi toimitetaan vastinrahan hakijalle, joka huolehtii siitä, että sitoumus liitetään hakupakettiin ennen hakemuksen toimittamista ohjelmasihteeristölle.

Mikäli ohjelman hallintokomitea hyväksyy hankkeen, tulee hakijan vielä toimittaa vastinrahoituksen saamiseksi vapaamuotoinen kirje, johon liitetään lopullinen hyväksytty hankesuunnitelma, sähköpostitse Varsinais-Suomen liiton yhteyshenkilölle hankkeen käynnistymisestä. Tässä yhteydessä vastinrahoittaja varmistaa, ettei hankkeeseen ole tullut olennaisia muutoksia sitoumuksen antamisen jälkeen. Varsinainen, sitova päätös vastinrahoituksen myöntämisestä hakijalle (ja tiedoksi sihteeristölle) toimitetaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Mikäli hallintokomitea hylkää hankkeen, raukeaa Varsinais-Suomen liiton vastinrahasitoumus automaattisesti.

CB -vastinrahoituksen rahoitushakemus

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Ville Roslakka
Varsinais-Suomen liitto
Ratapihankatu 36/ PL273
20101 Turku
puh. 050 592 0404
ville.roslakka(at)varsinais-suomi.fi