Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on päättänyt jättää yhteisiä talousarvioaloitteita. Kansanedustajaryhmän tänään jättämät aloitteet muodostuvat maakunnan edunvalvonnan painopisteistä ja niiden huomioon ottamisesta valtion ensi vuoden talousarviossa.

Talousarvioaloitteilla vastataan mm. käynnissä olevan positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin.

-Varsinais-Suomen talouskasvun vahva näkymä tarkoittaa työvoiman kysynnän jatkuvaa kasvua. Siltasopimuksessa sovittujen toimenpiteiden riittävyyttä on seurattava ja huomioitava kasvun kiihtymisen tuomat uudet haasteet. Kasvu ja kehitys eivät saa jäädä kiinni työvoima- ja osaajavajeesta tai infrasta, toteaa ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva

Maakunnan tärkeimpiin kärkihankkeisiin kuuluu lisäksi Tunnin juna. Tunnin junan jatkosuunnittelulle on myönnetty 40 miljoonan euron rahoitus vuosille 2017–2020, josta vuodelle 2019 kohdistuu 10 miljoonaa euroa. Hallitus päätti syksyn budjettiriihessä nopeuttaa Tunnin junan yleissuunnittelua ja ratasuunnittelun käynnistämisestä.

Ryhmä jätti seuraavat aloitteet määrärahan osoittamiseksi:

 • Lounais-Suomen siltasopimuksen toimenpiteiden toteutukseen, jolla parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta
 • maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen Itämeren tilan parantamiseksi
 • E18 Turun kehätien parantamiseen
 • Kaarinan läntisen ohikulkutien jatkosuunnitteluun ja Kirjalansalmen sillan toteuttamisen aloittamiseen
 • valtatien 9 Turku–Tampere yhteysvälin parantamisen käynnistämiseen
 • valtatiellä 8 Laitilan eritasoliittymän toteuttamiseen

         Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän jättämät aloitteet ovat tiedotteen liitteenä.

 

Lisätiedot:

V-S kansanedustajaryhmän pj. Ilkka Kanerva, puh. 050 511 3055

edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, puh. 040 583 6950

Tiedote 24.9.2018

                  

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitusten yhteiskokous 24.9.2018

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton yhteislausunto:

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoasetus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runkoverkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä.

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset ovat kokouksissaan 24.9.2018 antaneet

asetusluonnoksesta omat lausuntonsa.

                            

Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitukset viittaavat antamiinsa lausuntoihin ja toteavat yhteisenä kannanottonaan luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta seuraavaa:

Liitot pitävät liikenne- viestintäministeriön luonnosta lähtökohtaisesti tavoiteltavana. Priorisointi tukee oikein toteutettuna liikenneverkon ja palvelutason kehittämistä, työvoiman liikkuvuutta, elinkeinoelämän toimivuutta ja kestävää liikkumista.

Asetusluonnoksen runkoverkkomäärittely perustuu nykyhetken arviointiin. Asetuksen tulisi olla esitettyä tulevaisuusorientoituneempi ja tavoitteellisempi. EU:ssa asetettujen yhteisten päästövelvoitteiden ja valtakunnallisten ilmastotavoitteiden tulisi näkyä etenkin raideliikenteen runkoverkon määrittelyssä sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta.

Runkoverkon tulisi nimensä mukaisesti olla koko Suomen maakuntakeskukset yhdistävä verkko. Maantieverkon osalta esitystä tulee täydentää länsirannikon suuntaisella valtatiellä 8 välillä Pori-Oulu. Tie on kansainvälisesti merkittävä yhteys pitkämatkaisille kuljetuksille. Se yhdistää useita maakuntakeskuksia ja sisältyy kokonaisuudessaan EU:n TEN-T:n kattavaan verkkoon.

Suomen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää liikenneinfran panostuksen merkittävää rahoitustason nostoa sekä uusien rahoitusmahdollisuuksien ja kannattavuusarviointitapojen hakemista. Runkoverkon priorisointia ja sen palvelutason määrittelyä ei tule tehdä alempiasteisen liikenneverkon kustannuksella.

Lisätiedot:

alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto 044 711 4382

suunnittelujohtaja Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto 040 7203 056

20.9.2018

Liikkujan viikolla palkitaan työpaikkoja ja lanseerataan uusi liikkumiseen keskittyvä sivusto

Varsinais-Suomen liitto julkaisee Euroopan liikkujan viikon yhteydessä kulje.fi -verkkosivuston. Samalla jaetaan myös Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus, jonka Varsinais-Suomessa jakaa kaksi työpaikkaa.

Kulje.fi -sivusto kokoaa tietoa liikenteeseen liittyvästä kehitystyöstä ja ajankohtaisista teemoista

Tänään julkaistavien sivujen kautta asukkaat, yritykset, poliitikot sekä eri alan virkamiehet löytävät kootusti tietoa liikenteen kehittämisestä seudulla. Myös asukkaita kannustetaan itse vaikuttamaan kulkuympäristöönsä sekä sivuston että sen oheen perustetun kulje.fi -instagram-tilin kautta. Sosiaalisen median sisältöjen kautta päättäjille voidaan tuoda näkyväksi, mitä asukkaat haluavat kulkureiteiltään sekä -palveluiltaan nyt ja tulevaisuudessa.

- Sivujen tavoitteena on, että jokainen seudun kulkija ymmärtää paremmin, miten ja miksi kehitämme seudun liikennettä. Taustalla vaikuttavat mm. EU:sta asetetut päästövähennysvelvoitteet, kansanterveys  sekä paikoin esimerkiksi katutilan kapeus”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Sivustolla luodaan positiivista otetta liikenteen kehittämisen ympärille. Ajankohtaisiin uutisiin kootaan seudun liikennettä koskevia tiedotteita. Sivustolta löytyy myös esittelyaineisto Turun seudun liikenteen kehittämisestä, niin meneillään olevista kuin tulevistakin projekteista helposti lähestyttävässä muodossa.

Liikennejärjestelmätyö tukee Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja on osa myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toimintaa.

TYKSissä ja Halikossa kannustetaan esimerkillisesti kestävään työmatkaliikkumiseen
Varsinais-Suomessa Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus 2018 on myönnetty Turun yliopistollisen keskussairaalan gastroenterologian poliklinikalle sekä Salossa toimivalle Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:lle. Molemmilla työpaikoilla erityisesti työporukan yhteinen innostus ja työkavereiden kannustaminen on ollut avain aktiiviseen työmatkaliikkumiseen. Listattuja kannustuskeinoja olivat muun muassa hyvät pyöräparkit ja sosiaalitilat, maksuton pyörähuolto, työporukan osallistuminen liikuntatapahtumiin, joukkoliikenteen työmatkasetelikokeilu tai liikuntasetelit.

-Erityisesti viimeisen vuoden aikana olen pannut iloisena merkille, kuinka monet ennen työmatkansa autolla tehneet ovat siirtyneet työmatkapyöräilijöiksi”, kertoo Halikon vanhustenkotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Koivisto.

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija on työpaikka, jossa innostetaan työntekijöitä taittamaan työmatkat tai työasiointimatkat kestävällä tavalla. Kestävämpiin työmatkoihin kannustavat esimerkiksi työsuhdematkalippujen tarjoaminen työntekijöille ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. Tunnustus on osa valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkoston toimintaa. Tänä vuonna työpaikkansa sai ilmoittaa mukaan Varsinais-Suomessa Pyörällä töihin -kilpailun yhteydessä toukokuussa. Valonian luotsaama, Turun kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön Viisaan liikkumisen alatyöryhmä valitsi tunnustuksen saajat 19 ilmoitetun työpaikan joukosta. Tunnustukset jaetaan Valoniassa tiistaina 25.9. klo 14. Tunnustus jaetaan tänä vuonna myös Helsingin seudulla, Jyväskylässä, Oulussa ja Lahdessa.

Lisätietoja:

Mari Sinn, erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 045 807 8969

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 044 907 5986

www.kulje.fi

 


 

 IMG 8846

Kuva: Kulje.fi

18.9.2018

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot ovat tutustuneet maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa ja niiden palvelutasoa koskevaan asetusluonnokseen. Maakunnat vaativat valtatietä 8 kokonaisuudessaan osaksi runkoverkkoa, koska valtatie on erittäin tärkeä sekä maan taloudelle että seudulliselle ja paikalliselle liikenteelle.

Maakunnissamme viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 %, mikä ylittää valtakunnan keskiarvon. Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tuotantolinja, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Tiestön peruskorjaukset ja tien ylläpito tulisi suhteuttaa kuljetusten arvoon, ei pelkästään liikennemääriin.

Valtatiestä 8 runkoverkkoasetusluonnoksessa on mukana Turun ja Porin välinen osuus sekä Alajepuan ja Kokkolan välinen osuus. Näiden osuuksien ohella mielestämme koko valtatie 8:n tulee kuulua maanteiden runkoverkkoon ja ylimpään palvelutasoluokkaan, jotta se

 • vastaa elinkeinoelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita
 • voi jatkossakin toimia merkittävänä eri liikenne- ja kuljetusmuodot yhdistävänä intermodaalisena väylänä
 • voi toimia valtaväylänä, joka mahdollistaa teollisuustuotannon, josta yli 75 % menee vientiin
 • voi toimia erikoiskuljetusten pääväylänä
 • edistää maakuntien ja kuntien välistä yhteistyötä
 • parantaa liikenneturvallisuutta.

Liitteenä maakuntien yhteinen lausunto.

Mitkä keskeiset tekijät vaikuttavat kalastukseen tulevaisuudessa? Kuinka todennäköisesti eri tekijät vaikuttavat merenkulun kehitykseen? Miten luonnon monimuotoisuutta ja suojeltuja alueita tulisi käsitellä merialuesuunnittelussa?

Näitä ja monia muita asioita pohdittiin Turussa järjestetyssä Plan4Blue-hankkeen työpajatilaisuudessa 4.-5.9.2018. Osallistujia oli yhteensä 36 Suomesta ja Virosta.

Työpajassa käsiteltiin kolmea eri teemaa: merellisiä Natura 2000 alueita ja luonnonsuojelua, kalastusta sekä merenkulkua. Tavoitteena oli ideoida ja keskustella miltä tulevaisuus mahdollisesti näyttää näiden teemojen osalta. Keskeisenä oli tunnistaa teemojen välisiä yhteyksiä, ristiriitoja sekä synergioita Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla.

Lisäksi työpajassa keskusteltiin käsiteltyjen teemojen tapaustutkimuksista, jotka toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Työpajassa saatiin ideoita ja ajatuksia, joita hyödynnetään tapaustutkimusten tarkentamisessa sekä tausta- ja tutkimusmateriaalien valitsemisessa. 

Tapaustutkimukset ovat jatkumoa hankkeessa pian valmistuvalle merellisten toimialojen  tulevaisuutta käsittelevälle skenaariotyölle. Skenaarioissa käsitellään laaja-alaisesti merellisiä teemoja, kuten sinistä biotaloutta, merenkulkua, vapaa-aikaa ja turismia sekä energia-alaa hankealueella.

Skenaariotyön pohjalta tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme teemaa, joita myös tässä työpajassa käsiteltiin. Tapaustutkimusten ytimessä on rajat ylittävä näkökulma: miten kyseisiä teemoja käsitellään Suomessa ja Virossa, entä miten niitä voitaisiin käsitellä yhdessä, sekä miten teemoja voitaisiin käsitellä molempien valtioiden merialuesuunnitteluprosesseissa? Tapaustutkimuksissa kartoitetaan teemojen nykytilaa, teemojen kehitykseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, sekä esimerkiksi kalastuksen osalta mitkä ovat tarvittavat päätökset tai linjaukset tukemaan kestävää merellistä kalastusta.

Plan4Blue-hanke toteutetaan vuosina 2016­­–2019. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää merialueiden käyttöä Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla sekä kehittää merialuesuunnittelun osaamista ja menetelmiä. Plan4Blue on Suomen ja Viron välinen hanke, jossa keskitytään etenkin rajat ylittäviin toimintoihin ja vaikutuksiin.  Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta, ja on kokonaisbudjetiltaan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kiitos kaikille osallistujille idearikkaista keskusteluista!

Seuraa: #Plan4Blue

Lisätietoa hankkeesta: Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (Plan4Blue)

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius, p. 041 5445 138, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

plan4bluelogot

meriheidlusenius

Kuva: Heidi Lusenius

plan4bluetypaja

Kuva: Heidi Lusenius