Bussien käyttäjille pyörä- ja autopaikkoja

Juuri valmistuneessa liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa esitetään, että pyörien pysäköintimahdollisuuksia bussipysäkeillä lisätään merkittävästi nykyisestä. Parannustöihin ryhdytäänkin jo tämän vuoden aikana.

Joukkoliikenteen käytön helpottaminen ja nopeuttaminen on Turun seudun liikennesuunnittelun keskeinen tavoite. Yksi keino tähän on liityntäpysäköinnin, eli pyörän tai auton pysäköinnin helpottaminen bussipysäkkien läheisyydessä. Liityntäpysäköinti helpottaa joukkoliikenteen käyttöä esimerkiksi työmatkoilla. Lisäksi se madaltaa joukkoliikenteen käytön kynnystä myös niille, joiden lähin pysäkki on pidemmän kävelymatkan päässä.

”Tähän mennessä toteutetut pyöräpysäköintipaikat joukkoliikenteen reittien varsilla ovat olleet tehokkaasti käytössä. Kysyntää näyttää olevan enemmän kuin tarjontaa”, perustelee erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Autojen pysäköinnin osalta suunnitelmassa panostetaan lähivuosina olemassa olevien pysäköintipaikkojen hyödyntämiseen etenkin suunniteltujen runkolinjojen varsilla. Neuvotteluja on käyty myös muun muassa kaupan alan toimijoiden kanssa, jotta bussien käyttäjät voisivat pysäköidä luvallisesti tiettyjen kauppojen parkkipaikoille.

”Tavoitteena on neuvottelujen jatkaminen ja esimerkiksi vuoden pituisen pilotin aloittaminen mahdollisimman pian. Liityntäpysäköinti kauppojen pihoilla tehostaa parkkipaikkojen käyttöä silloin, kun ne ovat vajaalla käytöllä. Ratkaisulla säästettäisiin veronmaksajien euroja, mutta lisätään samalla kaupoille uusia palvelujen mahdollisuuksia, esimerkiksi kauppakassipalvelun tarjoamista liityntäpysäköinnin käyttäjille”, perustelee suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa Fölistä.

Suunnitelman yhteydessä toteutettiin asukaskysely, josta kävi selvästi ilmi rautatieasemien autopysäköinnin kehittämisen tarve.

”Jatkamme neuvotteluja VR:n kanssa pysäköinnin kehittämiseksi. Föli-fillareiden saaminen rautatieasemille oli CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen tiimoilta ensimmäinen edistysaskel, josta on hyvä ponnistaa kohti seuraavia neuvotteluja”, kertoo Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Pidemmän tähtäimen kehittämistoimenpiteet riippuvat pitkälti Turun kaupungin pysäköintipolitiikan sekä seudullisen joukkoliikenteen kehittämislinjauksista. Liityntäpysäköinnin järjestäminen autoille on kannattavaa, mikäli joukkoliikenteen kilpailukykyä parannetaan huomattavasti nykyisestä. Muutoin liityntäpysäköinti on järkevintä järjestää vastaisuudessakin pyöräpysäköinnin varaan.

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma kattaa Turun seudun niin sanotun rakennemallialueen, johon kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Selvitystyön vetämisestä vastasi Varsinais-Suomen liitto ja sen käytännön toteuttamisesta WSP Finland.


Kehittämissuunnitelma on osa CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, jolla pyritään edistämään kestäviä liikennemuotoja Turun seudulla. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

 

Liityntäpysäköinti: Mitä ja Miksi?

  • pyörien ja autojen pysäköintipaikat bussipysäkkien läheisyydessä,
  • helpottaa ja nopeuttaa joukkoliikenteen käyttöä esimerkiksi kodin ja työn välillä,
  • mahdollistaa pyörän tai auton turvallisen pysäköinnin esimerkiksi työpäivän ajaksi,
  • lisää joukkoliikenteen käyttöä, jos joukkoliikennepysäkille on liian pitkä matka kävellen.

 

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelma osoitteessa: http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2018/Turun-seudun-liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf

Erikoissuunnittelija Mari Sinn (Varsinais-Suomen liitto) Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 045 807 8969

Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa (Föli), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 482 7235

Projektipäällikkö Kaisa Karhula (WSP Finland) Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 620 3798

 

Varsinais-Suomen liitossa on haettavana määräaikainen johdon assistentin toimen sijaisuus. Johdon assistentti vastaa maakuntajohtajan aineistoista, aikatauluista, tapaamisista, tilaisuuksien ja matkojen järjestämisestä, toimii johtoryhmän sihteerinä ja vastaa mm. luottamushenkilöiden matkajärjestelyistä.

Tehtävän vaativuus edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, tehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta, hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, ruotsin ja englannin kielitaitoa sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Toimen täytössä arvostetaan kunnallis- ja valtionhallinnon sekä liiton yleisen toimintaympäristön tuntemusta.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimi täytetään ajalle 30.7.2018 - 8.6.2019 ja sijaisuus voi mahdollisesti jatkua pidempään.

Hakemukset tulee toimittaa 23.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja tehtävästä antaa johdon assistentti Minna Lempinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ,
puh. 0400 157 520. Lisätietoja maakunnasta ja Varsinais-Suomen liitosta löytyy www.varsinais-suomi.fi

 

Varsinais-Suomen liiton edunvalvonta ja kuntapalvelu -vastuualueella on haettavana kulttuurialan erikoissuunnittelijan toimi. Täytettävän toimen tehtäviin kuuluvat kulttuurialan asiantuntijatehtävät, alaan liittyvien lausuntojen valmistelu, maakunnan kulttuuristrategian ja maakuntaohjelman kulttuuriosion valmistelu ja toteuttaminen, taidetoimikunta-, kotiseutu-, museo- ja kylätoimintayhteistyö, maakuntatunnuksien käytön edistäminen ja niistä tiedottaminen sekä liiton kulttuuritoimikunnan esittelijänä toimiminen. Tehtävässä korostuu verkostotyö yhdessä kuntien kulttuuritoimen sekä taide- ja kulttuuriyhteisöjen että luovan talouden yritysten kanssa.

Tehtävän vaativuus edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta, kulttuurikentän tuntemusta sekä suomen kielen vähintään hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito, kunnallis- ja valtionhallinnon sekä liiton toimintaympäristön laaja-alainen tuntemus sekä monipuoliset viestintätaidot katsotaan hakijalle eduksi.

Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja on 3 600 euroa/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista lisää.

Hakemukset tulee toimittaa 25.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja tehtävästä antaa edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 583 6950. Lisätietoja maakunnasta ja Varsinais-Suomen liitosta löytyy www.varsinais-suomi.fi

Varsinais-Suomen liitossa juuri valmistunut selvitys osoittaa, että varsinaissuomalaisille toimijoille myönnettiin vuonna 2017 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin yli 22 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan 210 vuonna 2017 alkanutta hanketta sai rahoitusta seitsemäntoista eri rahoitusohjelman kautta. Näissä hankkeissa toimi yhteensä 140 eri varsinaissuomalaista hanketoimijaa. Hankkeiden koot vaihtelivat eri toimijatyyppien välillä huomattavasti. Korkeakoulujen hankkeet olivat keskimäärin suurimpia niiden saadessa noin 174 000 euroa jokaista hankettaan kohden. Yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden keskimääräiset rahoitusosuudet olivat matalampia, molemmilla noin 88 000 euroa per hanke. Yhdistysten ja säätiöiden hankkeet puolestaan olivat näitä selkeästi pienempiä. Hankkeen koko ei kuitenkaan kerro kaikkea, vaan pienetkin hankkeet voivat vaikutusarvoltaan olla hyvinkin suuria.

Hankkeiden toteuttamisessa aktiivisia olivat erityisesti alueen korkeakoulut, jotka olivat viiden suurimman tuensaajan joukossa sekä hankkeiden lukumäärää että rahoituksen suuruutta mitattaessa. Myös Turun kaupunki sekä Turku Science Park mahtuivat suurimpien tuensaajien joukkoon. Yrityspuolella korostuivat erityisesti yksittäiset suuret innovaatio- ja tutkimushankkeet sekä kansallisesti päätettävät yritystuet.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018­–2021 yhteydessä päivitetyt älykkään erikoistumisen painopisteet, sininen kasvu & teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja bioteknologiat, erottuvat myös rahoitusselvityksessä hyvin. Erityisesti sinisen kasvun ja teollisuuden modernisoinnin painopiste näyttäytyy selvityksessä vahvana. Selvitys vahvistaakin osaltaan valittujen painopisteiden ajankohtaisuutta ja merkitystä Varsinais-Suomelle.

Maakuntaan suuntautunut EU-hankerahoitus laski vuoteen 2016 verrattuna, jolloin saatu kokonaisrahoitus oli hieman yli 40 miljoonaa euroa. On kuitenkin hyvä huomioida, että tämä selvitys käsittelee vain vuonna 2017 alkaneisiin hankkeisiin myönnettyjä tukia. Esimerkiksi ohjelmien hakuajat ja projektien alkamisajat ovat saattaneet osua tarkastelun kannalta epäsuotuisasti tai viime vuonna alkaneiden hankkeiden rahoitushauissa ei vain ole ollut tarpeeksi varsinaissuomalaisille toimijoille sopivia hanketeemoja. Ohjelmakausi 2014–2020 alkaa myös lähestyä jo loppuaan, joten monissa ohjelmissa suurin osa rahoituksesta on jaettu jo aiemmissa hauissa. Lisäksi on hyvä muistaa, että suuri osa EU-rahoitteisista hankkeista on monivuotisia, joten rahaa virtaa tasaisesti jo aiempina vuosina alkaneista hankkeista.

Selvitys on jatkoa viime vuonna tehdylle vuoden 2016 rahoitusta valottaneelle selvitykselle. Se on tehty osana sinistä kasvua edistävää Interreg Baltic Sea Region -rahoitteista Smart Blue Regions -hanketta.

Koko selvitys

Lisätietoja:

projektityöntekijä Otto Lappalainen, p. 040 554 7513 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 Yleist rahoitus

 Toimijat rahoitus

 Hankkeiden mrn jakautuminen

Rahoituksen jakautuminen

Europe Direct Varsinais-Suomi järjestää yhteistyössä varsinaisuomalaisten Eurooppa-toimijoiden kanssa koko päivän tapahtuman keskiviikkona 9. toukokuuta Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Päivän ohjelma tarjoaa monipuolisen kattauksen eri EU-aiheita. Tilaisuuksiin voi osallistua yhteen, kahteen tai useampaan. Kaikki ovat avoimia yleisölle ilman ennakkoilmoittautumista.

Aamun aluksi tapahtuman järjestävät tahot kertovat toiminnastaan. Myös elokuun lopulla Turussa ensi kertaa järjestettävä Eurooppa-foorumi esittäytyy.

Aamupäivä jatkuu aluekehityksen ja talouden merkeissä. Varsinais-Suomen liitto julkaisee selvityksen Varsinais-Suomi ja EU-hankerahoitus 2017, joka valaisee maakuntaan ohjautuneen EU-rahoituksen määriä vuonna 2017. Selvityksen esittelee aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio. Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon tuo terveiset Brysselistä ja kertoo EU:n tulevan rahoituskauden näkymistä.

Tämän jälkeen kuullaan käytännön kokemuksia EU-varoin tehdystä aluekehitystyöstä. Interreg-rahoitteiset hankkeet DefenceArch, LightsOn ja St Olav Waterway sekä ESR-rahoitteinen LicenseUp esittelevät toimintaansa ja työnsä tuloksia.

Talous- ja rahaliiton eli EMUn tulevaisuus on emeritusprofessori Paavo Okon alustuksen aiheena. EU:n perusteita kerrataan kevyemmällä otteella eli EU:n alkeet aloittelijalle -tyyliin dosentti Kimmo Elon ja tutkija Juha Pyykösen juttutuokiossa.

Iltapäivällä nuorten vaalipaneelissa tähdätään jo kevään 2019 Euroopan parlamentin vaaleihin. Mukana keskustelussa on seitsemän eri poliittisen nuorisojärjestön edustajat.

Eurooppa-päivän tapahtuman ohjelman päättää ulkoministeriön Sata vuotta ulkopolitiikkaa -yleisöseminaari, jossa puhuu valtiosihteeri Matti Anttonen.

Kirjaston aulassa on klo 1014 välisenä aikana infopiste, jossa voi tutustua järjestäjien toimintaan ja noutaa EU-aiheista tiedotusaineistoa.

Tervetuloa mukaan – Välkommen med!


Ohjelma

09.00 Kahvitarjoilu

09.30 Varsinaissuomalaiset Eurooppa-toimijat ja Eurooppa-päivän järjestäjät esittäytyvät

Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto
EU-tietokeskus, Turun yliopisto
Eurooppalainen Varsinais-Suomi ry
Europe Direct Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen liitto
EURES-palvelut, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Interact Office Turku
Schuman-seura ry
Turun Eurooppa-foorumi
Turun Eurooppanuoret ry 
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

10.00 Miten Varsinais-Suomi on hyötynyt EU-rahoituksesta?

Varsinais-Suomi ja EU-hankerahoitus 2017 -selvityksen julkistus
Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto
Projektityöntekijä Otto Lappalainen, Varsinais-Suomen liitto

EU:n tuleva rahoituskausi 2021-2027
Päällikkö Saara Nuotio-Coulon, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto

Hankkeet esittäytyvät

DefenceArch – Saariston puolustushistoriallisille kohteille uutta vetovoimaa
Lehtori Telle Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu

LightsOn – Historialliset matkakohteet Suomessa ja Virossa
Lehtori Nina Luostarinen, Humanistinen ammattikorkeakoulu

St. Olav Waterway
Projektkoordinator, hankekoordinaattori Nina Söderlund, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande (CLL)

LicenseUp – Lisäarvoa luovien alojen yrityksille immateriaalioikeuksista
Projektipäällikkö Pertti Pulli, Turku Science Park

11.00 Kuinka EMU korjataan?
Emeritusprofessori Paavo Okko

11.30 EU:n alkeet aloittelijalle
Dosentti Kimmo Elo, Helsingin yliopisto ja tutkija Juha Pyykönen, SecAn

12.00 Vuosi EP-vaaleihin – Nuorten vaalipaneeli

Abdel Bettahar, kokoomusnuoret
Björn Bonsdorff, RKP-nuoret
Liina Isto, perussuomalaisten nuoret
Emma Lindqvist, vasemmistonuoret
Matti Linna, keskustanuoret
Mikkel Näkkäläjärvi, demarinuoret
Janne Salakka, vihreät nuoret

Paneelin puheenjohtajina toimivat Emma Hokkanen Eurooppalainen Varsinais-Suomi ry:stä ja Kimmo Elo Schuman-seura ry:stä. Vaalipaneeli päättyy klo 13.45 mennessä.

14.30 Kahvitarjoilu

15.00  Sata vuotta ulkopolitiikkaa – ulkoministeriön yleisötilaisuus

Suomi Euroopassa ja maailmalla
Alivaltiosihteeri Matti Anttonen

Ulkoministeriön Team Finland -palvelut suomalaisille yrityksille
Ulkoasiainneuvos Okko-Pekka Salmimies

Ulkoministeriön kansalaispalvelut  Suomen ja suomalaisten hyväksi
UM100-suurlähettiläs Petri Salo

Tilaisuus päättyy klo 16.30 mennessä. 

Lisätietoja päivän ohjelmasta: EU-tiedottaja Juhana Tuomola, Europe Direct Varsinais-Suomi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 358 5704.

Ulkoministeriön tilaisuuden osalta: UM100-suurlähettiläs Petri Salo, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0295 351 018.

Twitterissä:
#eurooppapäivä  
#munEU  
#UM100

Yhteislogot Eurooppa piv 2018