DVV kuvituskuva etatuki

Digituen kuvituskuva, Digi- ja väestötietovirasto

 

Elämme poikkeuksellista aikaa. Koronaviruspandemia on vaikuttanut kaikkialla maailmassa ja Suomessa se on valmiuslain nojalla alkanut näkymään kaikkien normaaleissa arkipäivän toiminnoissa. Tässä erityisessä tilanteessa asioiden hoitaminen sähköisesti korostuu entisestään.

On myös tärkeää ymmärtää, kuinka monta asiaa on mahdollista nykypäivänä hoitaa etänä omasta kodistaan sen sijaan, että lähtee fyysisesti paikan päälle hoitamaan asiaa. Siksi nyt, jos koskaan on tärkeää varmistaa, että kansalaisille on riittävästi etänä annettavaa digitukea saatavilla.

 

Kaikille löytyy sopivaa etädigitukea, listasimme alle tärkeimmät:

Turun kaupunki on myös koostanut tietoa koronaviruksesta ja varovaisuudesta verkkotyöskentelyssä:

Haluamme edesauttaa, että kansalaiset saavat arkipäivän asiat hoidettua edelleen mutkattomasti, vaikka moni fyysinen paikka on suljettu. Digitaaliset palvelut helpottavat asioiden hoitamista etänä, jolloin riskiryhmien ei tarvitse poistua kotoaan hoitamaan asioita. Pidetään toisistamme huolta näinä aikoina!

Etädigituen linkkikoonnin on tehnyt Digituki Varsinais-Suomessa -hanke.

- Osa linkkien sisällöistä on meistä johtumattomista syistä valitettavasti vain suomeksi, toteaa hankkeen projektipäällikkö Noora Orvasto.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Digituen kuvituskuva DVV 2

Digituen kuvituskuva, Digi- ja väestötietovirasto.

 

Vastaa kyselyyn!

Tarvitsemme ymmärrystä suomalaisten digitaidoista digituen tarjonnan kehittämiseksi. Auta meitä vastaamalla kyselyyn!

Vastausten avulla selvitämme suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön sekä sähköisen asioinnin avun tarvetta. Kysely on tarkoitettu kaikille: digipalvelujen tehokäyttäjille sekä heille, jotka eivät käytä älylaitteita.

 

 Kyselyyn pääset vastaamaan Digi- ja väestötietoviraston sivuilta osoitteesta: https://dvv.fi/digitaitokartoitus

 

Vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Kiitos ajastasi!

Kyselyn toteuttaa valtiovarainministeriö yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston sekä alueellisten koordinaattoreiden kanssa.

 

Kysely on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttamaa valtakunnallista digituen koordinaatiota. Digituen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaaliset taidot sekä mahdollisuus saada apua joustavasti, itselle sopivalla tavalla. Digi- ja väestötietovirasto vastaa digituen valtakunnallisesta kehittämisestä. Kysely on ensimmäinen digitaitojen valtakunnallinen kartoitus, jonka avulla saamme tärkeää tietoa digituen ja digipalvelujen kehittämisen tueksi. 

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke, viralliselta nimeltään Digituen alueellisen koordinaation käynnistäminen Varsinais-Suomessa -hanke toimii Varsinais-Suomessa ajalla 25.11.2019 –31.10.2020. Hankkeen keskeinen tavoite on digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen.

Hankkeen aikana kartoitetaan digituen tarve ja tarjonta Varsinais-Suomen alueella. Tämä tarkoittaa käytännössä toimijoiden lukumäärän, asiakaskohderyhmien ja tarjotun tuen määrän selvittämistä.

Tavoitteena on rakentaa joustava ja toimiva alueellinen digituen verkosto, sekä edistää digitukea tarjoavien tahojen yhteistyötä. Verkostolle luodaan yhteisesti hyväksytty toimintamalli, joka mahdollistaa itsenäisen toiminnan hankkeen päätyttyä.

Digitukea kehitetään valtakunnallisesti ja toiminta kattaa yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2020 saakka. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Noora Orvasto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Viestintäsuunnittelija Julia Innilä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Valtatie 8 Turku–Pori-yhteysvälin kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan uudessa vuoden 2019 joulukuussa valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä arvioidaan väylää ja sen osayhteysvälien kehittämistoimenpiteitä viiden tavoitealueen kautta: liikenneturvallisuus, kuljetukset, ympäristö ja maankäyttö, ilman autoa tehtävät matkat sekä henkilöautomatkat. Selvitystyö erottelee parantamishankkeet kolmeen neljän vuoden jaksolla toteutettavaan koriin mukaillen tulevaa valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmätyötä.

Työn on toteuttanut Ramboll Oy, ja selvitystyön ohjausryhmään kuuluivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntaliitot, Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarit, yhteysvälin kuntien ja satamien edustajat sekä Väyläviraston edustaja.

Selvitystyön raportti

Kuntien leikattava sivistyksestä ja panostettava hoivapalveluihin syntyvyyden laskiessa                                                                 15.1.2020

 

Kuntatalousanalyyseja tuottava konsulttiyhtiö Perlacon Oy on toteuttanut Varsinais-Suomen liiton tilauksesta kuntien palvelutarpeen muutosta ja muuttoliikkeen hintaa analysoivan selvityksen. Selvityksessä verrataan maakuntien ja kuntien väestömuutosta tulevaan palvelutarpeen muutokseen. Muutosta tarkastellaan vuoden 2018 lähtötiedoista vuoden 2030 tilanteeseen.

Selvityksen perusteella asukasmäärä kasvaa Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Kaikissa maakunnissa kuitenkin syntyvyys alenee, ja vain harvoissa kunnissa kasvaa. Maakuntien kasvu on maan sisäisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton varassa. Muuttovoitto on kustannus kasvavilla alueilla, koska se lisää palvelutarvetta ja muuttoaltteimmat nuoret ikäryhmät maksavat suhteellisen vähän veroja. Kustannukset voivat kuitenkin muuttua ajan kuluessa tuloiksi, jos nuoret jäävät asumaan muuttopaikkakunnalle, alkavat asteittain maksaa enemmän veroja ja käyttää vähemmän palveluja.

Ennusteen mukaan Varsinais-Suomessa varhaiskasvatusikäisten ja peruskouluikäisten määrä vähenee. Maakunnassa erityisesti varhaiskasvatuksen henkilökunnassa ja alakoulun opettajissa on vuonna 2030 ylikapasiteettia.   Samaan aikaan maakunnan työikäisten määrä maltillisesti vähenee ja eläkeläisten määrä kasvaa vauhdilla.

-Vaikka tuntuu kovalta sanoa näin, on kuntien jatkossa pakosti vähennettävä henkilöstöään lasten ja nuorten palveluista ja lisättävä sitä ikääntyvien palveluissa. Perlaconin selvityksen mukaan vuonna 2030 on varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajia noin 900 yli palvelutarpeen samaan aikaan kun hoitajissa on arviolta 1500 työntekijän pula, maakuntajohtaja Kari Häkämies

Selvityksen perusteella ikääntyneiden kasvava palvelutarve voidaan puolessa Varsinais-Suomen kunnista rahoittaa supistamalla varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen palveluja nuorten ikäluokkien pienentyessä ja lasten ja nuorten palvelutarpeen vähetessä. Varsinais-Suomessa täysin hyödynnetty sopeuttaminenkaan ei kuitenkaan riitä, sillä kasvavassa maakunnassa sopeuttamisvaraa on vähemmän kuin useimmissa muissa maakunnissa.

Mahdollisimman tehokas sopeutuminen palvelutarpeen muutokseen vaatii kunnilta ennakointikyvykkyyttä ja tiedolla johtamista.

-Keskustelu on aloitettava heti. Pöydälle on nostettava kuntien välisen yhteistyön lisääminen myös sivistyspalveluissa sekä kuntarakenteen avaaminen. On selvää, että vaikeusaste poliittisessa päätöksenteossa tulee olemaan korkea, Häkämies jatkaa.

Perlaconin laskelma perustuu väestöennusteeseen. Se antaa skenaarion siitä, miltä tulevaisuus näyttäisi, jos mikään ei muuttuisi nykyisestä. Laskelmassa ei esimerkiksi ennakoida tuottavuuden muutoksia palveluissa. Jää nähtäväksi, mitä voisi esimerkiksi tekoäly tai robotisaatio tarkoittaa kuntien palvelutuotannolle ja sen kustannuksille vuonna 2030.

Lisätiedot: maakuntajohtaja Kari Häkämies, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 201 3204

Kuntien muuttoliikkeen hinta ja sopeuttamisen mahdollisuus ja pakko -selvitys, Varsinais-Suomen tulokset