Turku, Espoo, Salo, Vihti, Lohja, Kirkkonummi sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liitot vaativat hallitukselta pikaisia päätöksiä nopean junayhteyden rakentamisesta.

Nykyisen yksiraiteisen, epävarman ja matka-ajalla mitattuna hitaan rantaradan matkustajamäärä oli vuonna 2018 yhteensä 1,6 miljoonaa matkaa. Samaa lukua on käytetty kaksiraiteisen ja matka-ajaltaan puolet nopeamman Tunnin junan matkustajaennusteena vuonna 2030.

– Valtion rautateiden kehittämisestä vastaavan Väyläviraston laatiman matkustajaennusteen mukaan Turun Tunnin junalla on sen valmistumisvaiheessa 2,5 miljoonaa vuosittaista kaukoliikenteen matkaa. Ennusteen mukaan matkustajamäärä nousee ajan kuluessa 3 miljoonaan vuosittaiseen matkaan, johtajat toteavat.

– Lisäksi Tunnin juna mahdollistaa Länsi-Uudellamaalla lähiliikenteen Espoosta Veikkolan ja Nummelan kautta Lohjalle. Lähiliikenteen matkustajamääräksi on arvioitu jopa yli 7 miljoonaa matkaa vuodessa.

Tunnin junan suunnitteluvalmius on muita ratahankkeita selvästi pidemmällä. Espoo–Lohja–Salo-välin uuden ratalinjan yleissuunnitelma sekä Tunnin juna -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat vuonna 2020. Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut rakentamista koskevan päätöksen olevan mahdollinen vuosina 2025–2026. Jos ratasuunnitelman laadinta käynnistyy heti yleissuunnitelman valmistuttua, on rakentamisvalmius Väyläviraston mukaan mahdollinen jo vuonna 2024.

– Ministeriöllä on kirittävää omissa arvioissaan ja tavoitteeksi tulee asettaa riittävän kunnianhimoinen päätöksentekotahti. Ministeriö on arvioinut Turun ratapihan rakennusvalmiuden ajoittuvan vuodelle 2023. Turun ratapihan ratasuunnitelma valmistuu kuitenkin jo alkuvuodesta 2020, mikä tarkoittaa rakentamisvalmiuden saavuttamista vaiheittain jo ensi vuonna, johtajat painottavat.

Suomi ei ole tähän asti kotiuttanut EU-tukea liikennehankkeisiin onnistuneesti. Hankkeen suunnitteluvalmiuden johdosta ja Turun tunnin junan ollessa yksiselitteisesti osa ydinverkkokäytävää nykyisessä CEF-asetuksessa on tukea mahdollista saada jo tämän rahoituskauden aikana.

– Haluamme korostaa, että tämän kauden CEF-täydennyshakuihin voidaan hakea tukea Turun Tunnin junan osahankkeille: Espoon kaupunkiradan rakentaminen, Turun ratapihan rakentaminen sekä koko hankkeen jäljellä oleva ratasuunnittelu.

Tunnin junan radan varren kaupungit odottavat hallituksen budjettiriihestä päätöstä osahankkeiden toteuttamisesta ja jäljellä olevasta suunnittelusta. Rahoituspäätös mahdollistaa EU-tuen haun.

– Hallituksen tulee päättää 275 miljoonan euron rahoitus Espoon kaupunkiradan rakentamiseen ja 80 miljoonaa Turun ratapihan kehittämiseen. Espoo–Lohja–Salo-oikoradan jatkosuunnitteluun tulee osoittaa 80 miljoonan euron määräraha, johtajat esittävät.

Lisätiedot:

Minna Arve
Turun kaupunginjohtaja
p. 044 907 5210

Jukka Mäkelä
Espoon kaupunginjohtaja
p. 046 877 3953

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja
p. 044 369 4321

Lauri Inna
Salon kaupunginjohtaja
p. 044 778 2001

Erkki Eerola
Vihdin kunnanjohtaja
p. 044 467 5231

Tarmo Aarnio
Kirkkonummen kunnanjohtaja
p. 040 821 8528

Kari Häkämies
Varsinais-Suomen maakuntajohtaja
p. 044 201 3204

Ossi Savolainen
Uudenmaan maakuntajohtaja
p. 040 589 8415

www.tunninjuna.fi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29.5.2019

 

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä järjestäytyi tiistaiaamuna eduskunnassa. Järjestäytymiskokouksessa ryhmän puheenjohtajana valittiin jatkamaan kansanedustaja Ilkka Kanerva (Kok.). Varapuheenjohtajia valittiin kaksi, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (SDP) ja kansanedustaja Vilhelm Junnila (PS).

Vaalipiirin 17 kansanedustajasta kuusi on uusia edustajia ja 11 uudelleen valittuja. Varapuheenjohtajista Eloranta on kolmannen ja Junnila ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Kansanedustajaryhmän tarkoituksena on kokoontua maakunnalle tärkeiden asiakysymysten parissa sekä tehdä vierailuja maakunnassa istuntovapaina maanantaipäivinä.

  • Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on maan aktiivisimpia. Silti haluamme parantaa juoksuamme, ryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva linjaa.
  • Vaalikauden aluksi kartoitamme varsinaissuomalaisten toimijoiden toiveita kansanedustajaryhmän toiminnalle, varapuheenjohtaja Eloranta lisää.
  • Haluamme olla koko maakunnan ja sen toimijoiden asialla. Tavoitteemme on jalkautua aktiivisesti maakunnassa, varapuheenjohtaja Junnila sanoo.

Kansanedustajaryhmän toimintaa koordinoi Varsinais-Suomen liitto. Ryhmän on tarkoitus kokoontua tasapuolisesti koko maakunnan alueella. Kansanedustajat pohtivat ennen syksyn istuntokauden alkua suuntaa yhteiselle toiminnalle.

Ehdotukset ryhmän toimintaan voi osoittaa Varsinais-Suomen liiton kansanedustajaryhmän käytännön koordinoinnista vastaavalle erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laineelle Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Yhteystiedot

kansanedustaja Ilkka Kanerva, p. 050 511 3055
kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, p. 050 523 2309
kansanedustaja Vilhelm Junnila, p. 044 500 1982
edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040 583 6950
erikoissuunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429


Ensimmäistä kertaa julkaistu katsaus kokoaa ajankohtaista tietoa, toimijoita sekä pyöräilyn eteen tehtävää työtä. Katsauksessa ovat Turun lisäksi mukana Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio.

Turun kaupunkiseudun asukkaista 96 % suhtautuu tutkimuksen mukaan myönteisesti pyöräilyn edistämiseen, mutta korkeista pyöräilytilastoista huolimatta jopa puolet 1–3 kilometrin mittaisista matkoista tehdään autolla. Pyöräilykatsauksella halutaan tehdä näkyväksi kestävän liikkumisen edistämistyötä. Katsauksen on koonnut Valonia yhdessä Varsinais-Suomen liiton, kuntien sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta.

”Pyöräilykatsaus on uudenlainen pyöräilyn markkinoinnin muoto. Katsaus on suunnattu seudun asukkaille, mutta myös päättäjille ja kunnille. Kestävän liikkumisen edistäminen kaupunkiseudulla on ensisijaisen tärkeää ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi: valtakunnallinen tavoite on, että liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Mari Sinn.

Pyöräily houkuttelevaksi yhä useammalle: matkaketjut ja kaupunkifillarit helpottavat arkiliikkumista

Pyöräilyolosuhteita on parannettu lähivuosina niin Turussa kuin lähikunnissa. Keväällä 2019 aloitettavat parantamistyöt Uudenmaantiellä Turun Vasaramäestä Kaarinan Piikkiöön tuovat lisää parannuksia etenkin työmatkaliikkujille.

”Uudenmaantiellä tehdään monenlaisia parannustoimenpiteitä: jalankulku- ja pyöräilyväyliä levennetään, tien päällysteitä uusitaan ja alikulkujen näkyvyyttä parannetaan. Valoristeyksiin tehdään odotuskaiteita pyöräilijöille ja paljon muuta. Parannukset viimeistellään uuden tieliikennelain mukaisella pyöräilyn viitoituksella”, kertoo Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Toimivat matkaketjut ja liityntäpysäköinti parantavat pyöräilyn houkuttelevuutta. 91 % pitää tärkeänä, että pyöräilyreittien jatkuvuutta parannetaan Turun kaupunkiseudulla. Myös kaupunkipyöräjärjestelmä helpottaa pyöräilyn valitsemista esimerkiksi työmatkoilla sekä päivän aikana tehtävillä työasiamatkoilla. Viime vuonna lanseeratuilla Föli-fillareilla taitetaan kuukaudessa keskimäärin 28 000 matkaa.

”Pyöräilyn lisääntyminen hyödyttää niin terveyttä, ilmastoa kuin pyöräilijän kukkaroakin. Jotta pyöräilyn hyviä vaikutuksia voitaisiin lisätä, pitää pyöräilyn olla houkuttelevaa yhä useammalle. Tätä varten tarvitaan lisää pyöräilymyönteisiä päätöksiä”, toteaa Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen

Valtakunnallinen pyöräilyviikko kannustaa pyörämatkailuun

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään satojen tapahtumien ja muiden pyöräilyaktiviteettien vauhdittamana 4.–12.5.2019. Vuoden pääteemana on pyörämatkailu oman kunnan ja lähialueen pyörämatkailukohteisiin ja -mahdollisuuksiin painottuen.

”Turun seutu tarjoaa paljon hienoja polkupyörällä saavutettavia retkikohteita niin asukkaille kuin matkailijoillekin: polkumatkan päässä on tarjolla luonnonrauhaa ja kulttuurihistoriaa. Yhdessä pyöräileminen on elämys myös lapsiperheille”, jatkaa Mari Sinn

Pyöräilykatsaus on luettavissa sähköisesti osoitteessa kulje.fi/pyorailykatsaus2019.


Katsausta on painettu rajallinen määrä ja ne ovat jaossa maksutta 7.5. alkaen. Kuntakohtaiset jakopaikat löytyvät oheisen linkin takaa.

 

Lisätiedot

kulje.fi/pyorailykatsaus2019

Mari Sinn
erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto
045 807 8969 | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.kulje.fi      
 

Marja Tommola
kestävän liikkumisen asiantuntija, VALONIA
040 832 8515 | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.valonia.fi