20.9.2018

Liikkujan viikolla palkitaan työpaikkoja ja lanseerataan uusi liikkumiseen keskittyvä sivusto

Varsinais-Suomen liitto julkaisee Euroopan liikkujan viikon yhteydessä kulje.fi -verkkosivuston. Samalla jaetaan myös Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus, jonka Varsinais-Suomessa jakaa kaksi työpaikkaa.

Kulje.fi -sivusto kokoaa tietoa liikenteeseen liittyvästä kehitystyöstä ja ajankohtaisista teemoista

Tänään julkaistavien sivujen kautta asukkaat, yritykset, poliitikot sekä eri alan virkamiehet löytävät kootusti tietoa liikenteen kehittämisestä seudulla. Myös asukkaita kannustetaan itse vaikuttamaan kulkuympäristöönsä sekä sivuston että sen oheen perustetun kulje.fi -instagram-tilin kautta. Sosiaalisen median sisältöjen kautta päättäjille voidaan tuoda näkyväksi, mitä asukkaat haluavat kulkureiteiltään sekä -palveluiltaan nyt ja tulevaisuudessa.

- Sivujen tavoitteena on, että jokainen seudun kulkija ymmärtää paremmin, miten ja miksi kehitämme seudun liikennettä. Taustalla vaikuttavat mm. EU:sta asetetut päästövähennysvelvoitteet, kansanterveys  sekä paikoin esimerkiksi katutilan kapeus”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Sivustolla luodaan positiivista otetta liikenteen kehittämisen ympärille. Ajankohtaisiin uutisiin kootaan seudun liikennettä koskevia tiedotteita. Sivustolta löytyy myös esittelyaineisto Turun seudun liikenteen kehittämisestä, niin meneillään olevista kuin tulevistakin projekteista helposti lähestyttävässä muodossa.

Liikennejärjestelmätyö tukee Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja on osa myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin toimintaa.

TYKSissä ja Halikossa kannustetaan esimerkillisesti kestävään työmatkaliikkumiseen
Varsinais-Suomessa Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus 2018 on myönnetty Turun yliopistollisen keskussairaalan gastroenterologian poliklinikalle sekä Salossa toimivalle Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:lle. Molemmilla työpaikoilla erityisesti työporukan yhteinen innostus ja työkavereiden kannustaminen on ollut avain aktiiviseen työmatkaliikkumiseen. Listattuja kannustuskeinoja olivat muun muassa hyvät pyöräparkit ja sosiaalitilat, maksuton pyörähuolto, työporukan osallistuminen liikuntatapahtumiin, joukkoliikenteen työmatkasetelikokeilu tai liikuntasetelit.

-Erityisesti viimeisen vuoden aikana olen pannut iloisena merkille, kuinka monet ennen työmatkansa autolla tehneet ovat siirtyneet työmatkapyöräilijöiksi”, kertoo Halikon vanhustenkotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Koivisto.

Työmatkaliikkumisen edelläkulkija on työpaikka, jossa innostetaan työntekijöitä taittamaan työmatkat tai työasiointimatkat kestävällä tavalla. Kestävämpiin työmatkoihin kannustavat esimerkiksi työsuhdematkalippujen tarjoaminen työntekijöille ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. Tunnustus on osa valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen verkoston toimintaa. Tänä vuonna työpaikkansa sai ilmoittaa mukaan Varsinais-Suomessa Pyörällä töihin -kilpailun yhteydessä toukokuussa. Valonian luotsaama, Turun kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön Viisaan liikkumisen alatyöryhmä valitsi tunnustuksen saajat 19 ilmoitetun työpaikan joukosta. Tunnustukset jaetaan Valoniassa tiistaina 25.9. klo 14. Tunnustus jaetaan tänä vuonna myös Helsingin seudulla, Jyväskylässä, Oulussa ja Lahdessa.

Lisätietoja:

Mari Sinn, erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 045 807 8969

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja 044 907 5986

www.kulje.fi

 


 

 IMG 8846

Kuva: Kulje.fi

18.9.2018

Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liitot ovat tutustuneet maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa ja niiden palvelutasoa koskevaan asetusluonnokseen. Maakunnat vaativat valtatietä 8 kokonaisuudessaan osaksi runkoverkkoa, koska valtatie on erittäin tärkeä sekä maan taloudelle että seudulliselle ja paikalliselle liikenteelle.

Maakunnissamme viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 %, mikä ylittää valtakunnan keskiarvon. Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tuotantolinja, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Tiestön peruskorjaukset ja tien ylläpito tulisi suhteuttaa kuljetusten arvoon, ei pelkästään liikennemääriin.

Valtatiestä 8 runkoverkkoasetusluonnoksessa on mukana Turun ja Porin välinen osuus sekä Alajepuan ja Kokkolan välinen osuus. Näiden osuuksien ohella mielestämme koko valtatie 8:n tulee kuulua maanteiden runkoverkkoon ja ylimpään palvelutasoluokkaan, jotta se

  • vastaa elinkeinoelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita
  • voi jatkossakin toimia merkittävänä eri liikenne- ja kuljetusmuodot yhdistävänä intermodaalisena väylänä
  • voi toimia valtaväylänä, joka mahdollistaa teollisuustuotannon, josta yli 75 % menee vientiin
  • voi toimia erikoiskuljetusten pääväylänä
  • edistää maakuntien ja kuntien välistä yhteistyötä
  • parantaa liikenneturvallisuutta.

Liitteenä maakuntien yhteinen lausunto.

Mitkä keskeiset tekijät vaikuttavat kalastukseen tulevaisuudessa? Kuinka todennäköisesti eri tekijät vaikuttavat merenkulun kehitykseen? Miten luonnon monimuotoisuutta ja suojeltuja alueita tulisi käsitellä merialuesuunnittelussa?

Näitä ja monia muita asioita pohdittiin Turussa järjestetyssä Plan4Blue-hankkeen työpajatilaisuudessa 4.-5.9.2018. Osallistujia oli yhteensä 36 Suomesta ja Virosta.

Työpajassa käsiteltiin kolmea eri teemaa: merellisiä Natura 2000 alueita ja luonnonsuojelua, kalastusta sekä merenkulkua. Tavoitteena oli ideoida ja keskustella miltä tulevaisuus mahdollisesti näyttää näiden teemojen osalta. Keskeisenä oli tunnistaa teemojen välisiä yhteyksiä, ristiriitoja sekä synergioita Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla.

Lisäksi työpajassa keskusteltiin käsiteltyjen teemojen tapaustutkimuksista, jotka toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Työpajassa saatiin ideoita ja ajatuksia, joita hyödynnetään tapaustutkimusten tarkentamisessa sekä tausta- ja tutkimusmateriaalien valitsemisessa. 

Tapaustutkimukset ovat jatkumoa hankkeessa pian valmistuvalle merellisten toimialojen  tulevaisuutta käsittelevälle skenaariotyölle. Skenaarioissa käsitellään laaja-alaisesti merellisiä teemoja, kuten sinistä biotaloutta, merenkulkua, vapaa-aikaa ja turismia sekä energia-alaa hankealueella.

Skenaariotyön pohjalta tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme teemaa, joita myös tässä työpajassa käsiteltiin. Tapaustutkimusten ytimessä on rajat ylittävä näkökulma: miten kyseisiä teemoja käsitellään Suomessa ja Virossa, entä miten niitä voitaisiin käsitellä yhdessä, sekä miten teemoja voitaisiin käsitellä molempien valtioiden merialuesuunnitteluprosesseissa? Tapaustutkimuksissa kartoitetaan teemojen nykytilaa, teemojen kehitykseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, sekä esimerkiksi kalastuksen osalta mitkä ovat tarvittavat päätökset tai linjaukset tukemaan kestävää merellistä kalastusta.

Plan4Blue-hanke toteutetaan vuosina 2016­­–2019. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää merialueiden käyttöä Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla sekä kehittää merialuesuunnittelun osaamista ja menetelmiä. Plan4Blue on Suomen ja Viron välinen hanke, jossa keskitytään etenkin rajat ylittäviin toimintoihin ja vaikutuksiin.  Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta, ja on kokonaisbudjetiltaan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kiitos kaikille osallistujille idearikkaista keskusteluista!

Seuraa: #Plan4Blue

Lisätietoa hankkeesta: Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (Plan4Blue)

Lisätietoja: suunnittelija Heidi Lusenius, p. 041 5445 138, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

plan4bluelogot

meriheidlusenius

Kuva: Heidi Lusenius

plan4bluetypaja

Kuva: Heidi Lusenius

Tiedote 5.9.2018

Töihin tänne -konseptiin kehitetään muuttajille omaa sovellusta

Lounais-Suomen yhteiseen Töihin tänne -markkinointikampanjaan kehitetään omaa sovellusta yhteistyössä turkulaisen palkitun start-up -yrityksen kanssa. Sovelluksen avulla Lounais-Suomeen töihin houkuteltavat voivat helposti etsiä lisätietoja lounaissuomalaisista kunnista, kaupungeista ja asuinalueista. Palvelun  nimeksi tulee Know Your Hoods.

-Sovellus auttaa käyttäjää sen miettimisessä, mihin muuttaisin, mikä kunta, kaupunki tai kaupunginosa on vetovoimaisin ja mitä siellä on juuri minulle. Sovellus rakennetaan avoimien rajapintojen kautta usean eri toimijan sisällöistä, kertoo palvelua kehittävän Choose Your Future -yrityksen toimitusjohtaja Susanna Lahtinen.


Choose Your Future on turkulainen kotoutumisen digitaalisia ratkaisuja tekevä yritys, joka on aiemmin tehnyt Facebookin palkitseman maahanmuuttajille suunnatun applikaation 2015 sekä vastikään Turun yliopiston uusille opiskelijoille suunnatun My mobile tutor -sovelluksen.  Aiemmista toteutuksista kerrytettyä tietämystä käytetään hyväksi myös uuden sovelluksen suunnittelussa. Uusi sovellus rakennetaan Töihin tänne -ilmeellä ja sen ensimmäinen versio on tarkoitus olla valmis lanseerattavaksi ensi vuoden alussa.

Sovelluksen kehitystyöhön liittyy laaja kyselytutkimus, joka käynnistyy tänään, 5.9.2018. Kysely löytyy osoitteesta www.knowyourhoods.fi/vastaa ja on avoinna 5.-26.9.2018.

Kyselyssä pyydetään tietoja muuttoa harkitsevilta tai muuttopäätöksen jo tehneiltä päätökseen vaikuttaneista toiveista, tarpeista ja haasteista. Tutkimukseen halutaan vastauksia sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä muuttajilta – kyselyyn voikin vastata sekä suomeksi että englanniksi.

Kyselyn lisäksi syksyn 2018 aikana tehdään henkilökohtaisia haastatteluja, joiden avulla syvennetään ymmärrystä muuttajien toiveista ja tarpeista. Haastatteluun voi ilmoittautua osallistujaksi jättämällä yhteystiedot kyselylomakkeen lopussa. Haastateltavat valitaan syksyn kuluessa.

-Tavoitteena on ei enempää tai vähempää kuin kehittää yhdessä Lounais-Suomesta paras paikka asua ja tehdä työtä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään suoraan alueen vetovoimaisuuden edistämiseksi ja uusien palvelujen kehittämiseksi, sanoo Töihin tänne -konseptin koordinoinnista vastaavan Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen

Sovelluksen kehitystyö rahoitetaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen rahoittamasta Töihin tänne -rahoituksesta. Töihin tänne -markkinointikonsepti jatkuu syksyn aikana usean eri lounaissuomalaisen kunnan, kaupungin ja julkisen toimijan yhteishankkeena, jonka tavoitteena on yhdessä lisätä Lounais-Suomen vetovoimaa uusien muuttajien houkuttelemiseksi alueelle.

Kyselyn englanninkielinen osa toteutetaan Turku Science Park Oy:n toimesta osana Talent Turku -ekosysteemin kehittämistyötä. Talent Turku kokoaa yhteen kansainvälisten osaajien houkutteluun, vastaanottoon ja integroitumiseen liittyviä palveluja ja toimijoita. Tavoitteena on tehdä Turun seudusta entistä vetovoimaisempi kansainvälisten erityisasiantuntijoiden ja heidän perheidensä keskuudessa.

Lisätiedot:

Sovelluksen kehittäminen

Toimitusjohtaja Susanna Lahtinen

Choose Your Future

040 705 1991

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Töihin tänne -konsepti

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen

Varsinais-Suomen liitto

040 583 6950

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Viestintäjohtaja Saara Malila

Turun kaupunki
044 907 5710
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

pore4

 

kaupungintalo kuvaaja vesa aaltonen turun kaupunki

 

Elokuun lopulla ensi kertaa järjestettävä Turun Eurooppa-foorumi on tämän vuoden merkittävimpiä EU-aiheisia tapahtumia Suomessa. Kolmipäiväinen yleisölle avoin keskustelutapahtuma kokoaa osallistujia koko maasta. Alustajina esiintyy edustava joukko suomalaisia EU-vaikuttajia. Varsinais-Suomen liitto on yksi foorumin järjestäjistä ja tapahtuman keskeinen tukija.

-Turun Eurooppa-foorumi vahvistaa luontaisesti kuvaa Varsinais-Suomesta yhtenä Suomen kansainvälisimmistä maakunnista. Toivotamme myös muualta maasta tulevat lämpimästi tervetulleiksi ja kaikille osallistujille mielenkiintoisia ja antoisia keskusteluja, maakuntajohtaja Kari Häkämies toteaa. 

Varsinais-Suomen liitto ja sen Europe Direct EU-tietopiste ovat mukana Hansakorttelissa foorumin Eurooppa-torilla, jolla esittäytyvät keskeiset suomalaiset EU-toimijat. Lisäksi Europe Direct järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa kansalaisjärjestöille suunnatun iltapäivätapahtuman ”EU – Kansalaisjärjestöjen kaveri” ja paneelikeskustelun eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan tilasta torstaina 30.8.

Useat foorumin tilaisuuksista ovat osoittautuneet suosituiksi jo ennakkoon ja monet niistä ovatkin täyttyneet etuajassa. Valtaosassa tilaisuuksissa on kuitenkin edelleen tilaa.

Osallistua voi myös seuraamalla tilaisuuksia suorana lähetyksenä verkon kautta. Lisäksi keskusteluihin voi lähteä mukaan erityisen mobiilisovelluksen ja viestiseinän välityksellä.

Turun Eurooppa-foorumista on tarkoitus rakentaa vuosittain toistuva. Seuraavan eli vuoden 2019 Eurooppa-foorumin suunnittelu onkin jo hyvässä vauhdissa. 

Turun Eurooppa-foorumin verkkosivut

Kuva: Vesa Aalto / Turun kaupunki