Parolabacken kallioylnk vanhamerkki

Kuva: Lasse Nurmi

Valtion taholla on koronakriisin myötä herätty ymmärtämään virkistysalueiden ja -reittien merkitys asukkaille ja matkailulle. Samalla kun on tunnistettu kuntien rahoitusongelmat, on myös ymmärretty, että satsaamalla virkistyskohteiden kehittämiseen pystytään palvelemaan kohtuullisin resurssein hyvin laajaa käyttäjäkuntaa. Tästä syystä valtio kanavoi 10 miljoonan euron tukipaketin ELY-keskusten kautta kunnille. Kunnat tai kuntayhtymät voivat hakea tätä rahaa, mutta erityisesti Varsinais-Suomessa kunnat ovat tärkeimpiä hakijoita, sillä Varsinais-Suomesta puuttuu edelleen maakunnallinen virkistysalueyhdistys, joka voisi rahaa kuntien edustajana hakea.

Varsinais-Suomen liitto kannustaa alueensa kuntia olemaan aktiivisia ja seuraamaan rahoitushaun avautumista.

Varsinais-Suomen liitossa on tällä hetkellä valmisteilla ja nähtävillä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaava, jossa teemoina ovat mm. virkistys, retkeily ja matkailu. Rahoituksen turvin kunnat voisivat esimerkiksi kehittää kaavaehdotuksessa mukana olevia alueita tai vielä toteuttamattomia ohjeellisia retkeilyreittiosia. Valmisteilla olevaan kaavaan voi tutustua digitaalisesti tämän linkin kautta.

Varsinais-Suomen alueen virkistys- ja luontomatkailukohteiden sekä reittien kirjoon voi tutustua vaikkapa Varsinais-Suomen virkistys- ja matkailutietoaineisto VIRMA:n avulla Lounaistiedon karttapalvelun välityksellä täällä .

Lisätietoa rahoitushausta

Lisätietoa liiton toiminnasta näissä teemoissa: Lasse Nurmi, erikoissuunnittelija, virkistys ja tutkimus, p. +358 (0)40 5435 473, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3.9.2020

Maakuntien liitot peräänkuuluttavat yhteisessä kannanotossaan toimia, joilla edistetään ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja siihen liittyvää lupamenettelyä. Osaavan työvoiman heikko saatavuus hidastaa yritysten kasvua ja vaikuttaa elinvoimaan. Kannanotossa korostetaan, että alueille on annettava nykyistä paremmat mahdollisuudet reagoida työvoiman tarpeeseen liittyviin muutoksiin.

Työvoimapulaa on eri aloilla, erityisesti ammattityöntekijöiden mutta myös erityisosaajien osalta, sekä maaseudulla että kaupungeissa. Tilanne myös vaihtelee aloittain eri puolella Suomea, minkä vuoksi mahdollisuus alueelliseen harkintaan on tärkeä.

Kevään ja kesän aikana työttömyys on kasvanut mutta toisilla aloilla on edelleen työvoimapulaa.

Nykymallin haaste on monimutkaisuus

Ulkomaisen työvoiman lupamenettelyn vastuut jakautuvat kolmelle eri ministeriölle ja useille eri viranomaiselle. Hakuperusteita on kolmetoista ja hakulomakkeita yhdeksän erilaista.

Lisää vastuuta paikallisille ELY-keskuksille ja TE-toimistoille

Maakuntien liitot esittävät, että työlupien valmistelussa ja päätöksenteossa käytettäisiin alueellista asiantuntemusta, jolloin myös reagointi on nopeampaa. Tehtäviä olisikin siirrettävä paikallisille ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Myös maahanmuuton tulorajoihin tulisi soveltaa alueellista harkintaa, joka ottaa huomioon paikalliset yleiset elinkustannukset ja palkkatason.

Kannanotossaan maakuntajohtajat ottavat kantaa myös muihin palveluprosessiin liittyviin kysymyksiin, kuten palvelukokonaisuuksien ja palvelupolkujen kehittämiseen.

Lue kannanotto

 

Tämänhetkisestä koronatilanteesta johtuen lokakuinen Kulttuurin vetovoima -seminaari siirretään aamupäivätilaisuudeksi verkkoon torstaille 1.10.  klo 8.30 – 11.45. Tervetuloa mukaan!

 

Millaista on kulttuurielämä tulevaisuuden kunnassa? Miten kunnat parhaiten edistävät elävää, vetovoimaista kulttuuritoimintaa ja samalla hyvinvointia, matkailua ja kuntakuvan rakentamista?

Kulttuuria kunnissa -verkosto, Varsinais-Suomen Liitto ja Varsinais-Suomen kulttuurifoorumi kutsuvat alueen kulttuuritoimijat aamupäivän webinaariin. Päivän aikana pureudutaan eri alojen asiantuntijoiden puheenvuorojen ja yhteisen keskustelun avulla kulttuurielämään tulevaisuuden kunnassa. Puheenvuoroissa kuullaan mm. toimintaympäristön muutoksesta, taiteen vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin sekä kulttuurin tarjoamista mahdollisuuksista vetovoiman synnyttämiseen. Tervetuloa visioimaan!

Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista 15.9. mennessä.
Mikäli olet jo ilmoittautunut alkuperäiseen Turun linnan seminaariin, ei korvaavaan webinaariin osallistuminen edellytä uudelleen ilmoittautumista.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Uudet osallistujat: ilmoittautuminen ti 15.9. mennessä: https://www.lyyti.in/kulttuuriwebinaari

Peruthan ilmoittautumisesi Lyytin kautta, mikäli et pääse webinaariin, sillä yhteyksiä on tarjolla rajoitettu määrä. Kiitos!

 

OHJELMA:

8.15               Webinaaritila avautuu

8.30               Päivän avaus, tervehdyssanat
                      Hannele Mustonen, varapuheenjohtaja, Turun kaupungin kulttuurilautakunta

8.35               Virittäytyminen päivän ohjelmaan

8.45               Toimintaympäristön muutoksen kulttuuriset vaikutukset
                      Timo Aro, asiantuntija, VTT, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

9.30               Taiteen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin – nopeutuuko paraneminen?
                      Wiveka Kauppila, projektijohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/TYKS

10.00             tauko 15 min

10.15             Suurta sirkusta pienessä kunnassa
                      Pauliina Räsänen, toiminnanjohtaja, sirkustaiteilija, ArtTeatro, Kustavi

10.45             Vetovoiman synnyttäminen ja brändäys: pohja kulttuurista, luonnosta ja yhteisön yhteistoiminnasta.
                      Krista Gustafsson, toimitusjohtaja, Hotel Mathildedal, Mathildedalin ruukkitehtaat

11.15             Heijastuksia ja kommentteja aamupäivän aikana kuullusta

11.45             Tilaisuus päättyy

 

 

digituki twitter kuvitukset EI logoa suomi 04 002

 

Suurella osalla suomalaisista digitaidot ovat hyvällä tasolla, kertoo valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston tekemä digitaitokartoitus. Suomalaisilta kysyttiin heidän digitaidoistaan ja saatiin käsitys digituen ja digitaitojen kehittämisen tarpeista. Digitaitokysely tavoitti lähes 14 000 vastaajaa ympäri Suomen, mukaan lukien Varsinais-Suomesta.

Digitaitokartoituksen mukaan valtakunnallisesti digitaalisista palveluista yleisimmin hallitaan sähköpostin käyttäminen, lehtien lukeminen verkossa sekä tiedonhaku ja internetin selaaminen. Kartoituksen perusteella suurin osa suomalaisista käyttää älypuhelinta päivittäin, Varsinais-Suomessakin lähes 90 % vastaajista. Kartoituksesta ilmenee, että myös tietokoneen päivittäinen käyttö on yleistä. Varsinais-Suomen vastaajista yli 70 % käyttää tietokonetta päivittäin.

Digitaitokartoitus nosti esiin myös huolia digin käytöstä. Moni käyttää nyt vain itselleen tuttuja digipalveluja. Helppokäyttöisiä laitteita ja ohjelmistoja tarvitaan, sillä laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotto vaatii tukea.

– Digitaitokartoitus vahvisti ymmärrystä siitä, että paikallista digitukea tarvitaan. Varsinais-Suomessa on aktiivinen digitukiverkosto, joka varmistaa, että tukea on saatavilla eri digipalveluiden ja -laitteiden käyttöön, sanoo Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Noora Orvasto.

Varsinais-Suomessa digitukea saadaan eniten läheisiltä

Kartoituksen mukaan yleisimmin digitukea saadaan valtakunnallisesti perheenjäseniltä tai lähipiiriltä, kuten sisaruksilta, vanhemmilta tai lapsilta. Varsinais-Suomessakin tukea saadaan eniten läheisiltä ja toiseksi eniten työyhteisöltä.

Digitaitokyselyssä nousi esiin useita seikkoja, jotka kannustaisivat digitaalisten palvelujen käyttöön: esimerkiksi digitaalisten laitteiden käyttötaito, tuki niiden käyttöön sekä vahvempi luottamus niiden turvallisuuteen ja tietoturvaan. Lisäksi viranomaispalveluiden parempi tuntemus kannustaisi digitaalisten palvelujen käyttöön.

Digitaitokartoituksen avovastauksissa nousi muun muassa esiin huoli ikääntyvän väestön digitaitojen puutteesta. Useat kyselyyn vastanneet kertoivat asioivansa esimerkiksi omien vanhempiensa puolesta tai läheisten, joilla on fyysisiä tai muistiin liittyviä toimintarajoitteita.

– Digitaitokartoitus antoi meille arvokasta tietoa suomalaisten suhteesta digitalisaatioon. Vastaajat käsittelivät avovastauksissaan rakentavasti ja kriittisesti omaa ja läheistensä digikypsyyttä. Heiltä saatu tieto vahvisti omaa näkemystämme digin ongelmakohdista ja antoi eväitä digitaitojen kehittämiseen jatkossa, sanoo Digituen projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Digitaitokyselyn aineisto koostuu kahdesta osasta: verkossa vastattavana olleesta kyselystä ja puhelinhaastatteluista. Verkossa vastauksia saatiin lähes 13 000 koko Suomesta, ja näiden vastausten tueksi hankittiin puhelimitse toteutettu yli 1 000 vastaajan haastattelututkimus.

Lisätietoja:

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Noora Orvasto, Turun kaupunki, puh. 040 183 0581, noora.orvasto(at)turku.fi

Digituen projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi

Varsinais-Suomen liitto on kuntayhtymä, joka palvelee Suomen kolmanneksi suurinta maakuntaa. Maakunta koostuu 27 kunnasta, joissa asuu noin 480 000 ihmistä. Olemme maakunnallinen yhteentuoja ja käynnistäjä, vahva alueen ääni ja paras liittolainen niin sidosryhmillemme kuin toinen toisillemme. Työmme ytimessä on Varsinais-Suomen lakisääteinen kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu yhteistyössä kuntien, korkeakoulujen, viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Maakunnan liitto tarjoaa näköalapaikan niin alueellisiin kuin rajat ylittäviin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Lähivuosien suurimpia haasteita tulee olemaan maakuntakaavoituksen uudistaminen ja digitalisaatio maankäyttö- ja rakennuslain muuttuessa. Vuonna 2021 laadimme muun muassa maakuntastrategiaa ja muutamme uusiin, meille räätälöityihin toimitiloihin Aurajoen rannassa.

Varsinais-Suomen liitossa saat mukavat työkaverit, luotettavan työnantajan ja hyvät työsuhde-edut sekä modernit tavat ja välineet tehdä töitä joustavasti ja monipuolisesti.


Maakunta-arkkitehdin (kaavoituspäällikön) toimi

Varsinais-Suomen liitto hakee maankäytön ja ympäristön vastuualueelle maakunta-arkkitehtiä (kaavoituspäällikköä). Toimenkuvaan kuuluvat maakuntakaavoituksen koordinointi, toteutumisen seuranta ja uudistaminen sekä muu maakunnan suunnittelu maankäytön, kaupan, kulttuuriperinnön sekä kaava- ja kuntayhteistyön kysymysten teemavastuilla.

Toimen kelpoisuusehtona ovat teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön työkokemus maakuntakaavoituksesta tai muusta maankäytön suunnittelusta. Lisäksi vaaditaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Perehtyneisyys rakennetun kulttuuriympäristön kysymyksiin sekä paikkatietojärjestelmiin katsotaan hakijalle eduksi.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan ja hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 850 euroa/kk. Toimen nimike päätetään palkkauksen yhteydessä. Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 25.9.2020 klo 15:00 mennessä.