10.12.2018

Tämän vuoden Aurora-mitali myönnettiin maakunnalliselle rakennustutkijalle Eija Sunalle maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.

Eija Suna on tehnyt yli kolmen vuosikymmenen mittaisen uran vanhojen rakennusten ja niiden oikeaoppisen korjaamisen puolesta Varsinais-Suomessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Aurora-mitali myönnetään ra-kennustutkimuksen ja rakennussuojelun edustajalle. Eijan aloittaessa työtään vanhoja rakennuksia pidettiin monin paikoin, sekä maalla että kaupungissa, kehityksen esteinä. Näiden asenteiden muuttumiseen, samoin kuin vanhan rakennuskannan säilymiseen, osana laajempaa maisemaa ja toisaalta yksittäisten rakennusten museaalisten yksityiskohtien huomioimiseen, on Suna vaikuttanut merkittävästi työllään.

-Pidän erittäin merkittävänä, että Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on päättänyt huomioida maakunnan hyväksi tehtynä kulttuuritekona maakuntamuseossa tehdyn kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimistyön. Kysehän on usein varsin kiistanalaisistakin asioista, erityisesti niihin liittyvien taloudellisten intressien vuoksi. Työ-urani aikana olen kuitenkin kokenut, että asenteet kulttuuriperinnön säilyttämiseen – sen kaikissa muodoissa – ovat jatkuvasti muuttuneet myönteisemmiksi. Rakennettu ympäristö ja siihen liittyvät arvot kiinnostavat tänä päivänä yhä useampia ihmisiä. Ympäristö, jossa aikaisempien sukupolvien elämä ja työ näkyvät, antaa nykyihmiselle turvallisuuden tunnetta. Jokainen voi tuntea kuuluvansa sukupolvien ketjuun, kun ympäristö koostuu monen ikäi-sestä rakennuskannasta ja monimuotoisesta kulttuuriympäristöstä, Suna toteaa.

Varsinais-Suomen liitto myöntää vuosittain joulukuussa Aurora-mitalin tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle. Mitaleita on myönnetty vuodes-ta 1977.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg, p.0405513120

 

Eija Suna

Uuden radan konkreettisista hyödyistä ja Tunnin junan laajasta kannatuksesta kerrotaan Enemmän kaikille -konseptin avulla. Kampanjan avulla pyritään osaltaan edistämään Tunnin junan toteuttamisen kirjaamista seuraavaan hallitusohjelmaan.

Julia Thuren 1600x757

Turun ja Helsingin välistä nopeaa ratayhteyttä ajava Tunnin juna -kampanja on käynnistynyt. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa, digitaalisilla mainospinnoilla ja printtimediassa aktiivisesti seuraavan kahden viikon ajan. Kokonaisuudessaan #Tunninjuna-kampanja jatkuu pitkälle ensi kevääseen.

Kampanjassa kiteytetään Tunnin junan konkreettiset hyödyt: matka-aikojen lyheneminen tarkoittaa, että kaikkien radanvarren kaupunkien tarjonta työpaikoista kulttuuriin on vähän lähempänä ja vaivattomammin tavoitettavissa — se tarkoittaa enemmän kaupunkia jokaiselle ja enemmän syitä lähteä ja liikkua.

"Tunnin juna etenee hienolla tavalla. Suunnittelua tehdään laajalla rintamalla. Radan varren toimijat edistävät hanketta yhdessä. Rahoitusmalleja pohditaan. Ja nyt käynnistyvä kampanja tekee hankkeesta entistä näkyvämmän tuoden mukanaan uuden joukon radan puolestapuhujia", iloitsee Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen.

Tunnin junan puolesta ottavat kantaa myös monet tunnetut suomalaiset. Kampanjan puolestapuhujiksi ovat jo lähteneet muun muassa tähtitieteilijä Esko Valtaoja, toimittaja ja kirjailija Julia Thurén, paraolympiamitalisti ja ratakelaaja Henry Manni, kaikkien aikojen menestynein suomalainen kilpauimari Jani Sievinen sekä Konecranes Oy:n toimitusjohtaja Panu Routila. Kampanja kutsuu kaikki Tunnin junaa kannattavat mukaan keskustelemaan aiheesta tunnisteella #Tunninjuna.

”Tunnin juna tekisi junamatkailusta aivan selvästi autoilua miellyttävämmän tavan liikkua Turku-Helsinki-väliä. Nyt esitetään paljon lupauksia ilmaston puolesta, hienoa, jos jotain niistä myös pidetään.”, Julia Thurén vetoaa.

Kampanjan taustalla ovat Turku, Salo, Lohja, Vihti, Kirkkonummi ja Espoo sekä Varsinais-Suomen liitto ja Uudenmaan liitto.

Lisätietoja:

http://www.tunninjuna.fi/

https://twitter.com/TunninJuna

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen,  p. +358 (0)40 583 6950

Tunnin juna on nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sitä varten rakennetaan uusi oikorata, joka kulkee Salosta suoraan Lohjan kautta Espooseen.

 


Lounais-Suomessa menee nyt kiistatta lujaa. Alueen työllisten määrä on lisääntynyt lähes 20 000 henkilöllä viimeisen kahden vuoden jaksolla. Siksi alueen yritykset tarvitsevat edelleen reilusti lisää työvoimaa myös oman alueemme ulkopuolelta. Aiempi arviomme pitää edelleen paikkansa: Lounais-Suomeen syntyy lähivuosien kuluessa 30 000 uutta työpaikkaa.

 Perhekeskeinen yrittjbrasilialainenluova yrittj

Siksi jatkamme viime keväänä aloittamaamme valtakunnallista kampanjaa, jolla houkutellaan osaajia ja muuttajia Lounais-Suomeen. Töihin tänne -kampanjan kakkosvaihe on käynnistynyt!

Syksyn kampanjan rahoittajina toimivat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän rahoituksen osalta, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto sekä alueen kunnista Turku, Pori, Rauma, Salo, Uusikaupunki, Laitila, Eura, Loimaa, Kemiönsaari sekä Turun seudun kunnat.


Mistä on kyse?

Töihin tänne -konseptin avulla tehdään pitkäaikaista ja tavoitteellista alueen mainetyötä. Kampanjan kohderyhmänä ovat erityisesti 18–35-vuotiaat nuoret ja nuoret perheet Lounais-Suomen ulkopuolella Etelä-Suomen kasvukolmiossa ja pääkaupunkiseudulla. Mutta myös muualla Suomessa.

Kohderyhmän tavoittamiseksi kampanjassa panostetaan edelleen digimarkkinointiin, jonka avulla alueesta ja töistä kiinnostuneet ohjataan www.töihintänne.fi -nettisivustolle. Sinne on kerätty potentiaalisia muuttajia kiinnostavaa tietoa alueesta ja sen erityispiirteistä. Tavoitteena on tukea alueen yritysten rekrytointityötä.

 

Miten voit hyödyntää kampanjaa ja viedä viestiä eteenpäin?

Yksi tärkeä osa kampanjaa on kertoa tarinaa kasvusta ja työvoiman tarpeesta. Sitä voimme kaikki tehdä ja toimia Lounais-Suomen sanoman viestinviejinä.

Tässä muutamia vinkkejä:

  • Voit ohjata töihintänne.fi -sivustolle aina, kun voit tai haluat. Sivustoa voi myös hyödyntää rekrymarkkinoinnissa.
  • Tykkää Facebookissa, seuraa Twitterissä. Käytä hashtagejä #töihintänne #lounaissuomi ja #pore.
  • Uudet muuttajavideot löytyvät Youtubesta. Sieltä videot ovat jaettavissa oman organisaatiosi tai henkilökohtaisiin kanaviisi.

Töihin tänne ja positiivinen rakennemuutos ovat koko Lounais-Suomen yhteinen ilmiö. Toivomme, että osallistut ja viet Lounais-Suomen viestiä eteenpäin!

Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 583 6950

Kampanjan materiaaleja ja viestintää koskeviin kysymyksiin vastaa kampanjan projektijohtotoimisto Ground
Communicationsin Päivi Saarinen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 196 2350.

Mathildedal Siiri

 

sininenkasvu.fi -sivusto kokoaa yhteen varsinaissuomalaista merialan osaamista ja antaa käsityksen siitä, mitä kaikkea sinisellä kasvulla tarkoitetaan.

Sinisen kasvun sivusto kuva

Sininen kasvu on keskeinen osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jolla tähdätään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Varsinais-Suomessa se on yksi potentiaalisimpia menestystekijöitä. Varsinais-Suomen liitto on hiljattain julkaissut sininenkasvu.fi -verkkosivuston, jolle kootaan esimerkkejä sinisen kasvun alalla toimivista yrityksistä, tutkimushankkeista ja muista toimijoista. Uusi sivusto tuo esille, mitä kaikkea innovatiivista alueen sinisen kasvun parissa tällä hetkellä tapahtuu. Sivustoa voidaan käyttää alueen käyntikorttina esimerkiksi EU-edunvalvonnassa.

-Sivuston luonti lähti liikkeelle tarpeesta verkottaa meidän Itämeren alueen yhteistyöalueiden sinisen kasvun toimijoita keskenään. Me hyödynnämme sivustoa varsinaissuomalaisten sinisen kasvun toimijoiden esiintuomiseen ja tarjoamme myös alustan kansainväliselle näkyvyydelle, toteaa Varsinais-Suomen liiton elinkeinopäällikkö Petteri Partanen.

Varsinais-Suomen sinisen kasvun pääteemat
Sijainti Itämeren alueen keskeisessä solmukohdassa sekä perinteikäs merenkulun historia ovat Varsinais-Suomen vahvan merialan osaamisen taustalla. Sinisen kasvun sivustolla esiteltäviksi pääteemoiksi on tunnistettu meriteollisuus, matkailu, biotieteet sekä tutkimus ja innovaatiot. Viides pääteema on omistettu Itämeren alueen yhteistyölle.

-Alueellamme tehdään paljon kansainvälistä innovaatiotyötä sinisen kasvun eri osa-alueilla. Sivustolla tekijät pääsevät itse kertomaan osaamisestaan ja innostus näkyy haastateltavissa. Läpileikkaavana teemana on myös kestävä kehitys ja esimerkiksi erilaiset kiertotalouden sovellutukset, kertoo sivustoa koonnut projektisuunnittelija Otto Lappalainen.

Sininen kasvu osana maakuntaohjelmaa
Kestävällä sinisyydellä on Varsinais-Suomessa paljon kasvupotentiaalia ja se onkin nimetty maakuntaohjelmassa yhdeksi kolmesta älykkään erikoistumisen pääteemasta. Älykäs erikoistuminen, Smart Specialisation, on EU:n aluekehitystyössä keskeinen toimintamalli, jossa olennaista on tunnistaa kunkin alueen strategisesti keskeisimmät osaamisalueet ja lupaavimmat kehityskohteet. Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa keskittämään teemaan resursseja esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen suhteen. Sinisen kasvun teemasivusto kytkeytyy myös Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumiin, joka kokoaa yhteen maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa toteuttavia verkostoja. Tavoitteena on yhteistyön kautta saavutettava kasvu ja hyvinvointi.

Sivusto on työstetty osana Interreg-itämeriohjelmasta rahoitettua Smart Blue Regions -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta sinisen kasvun mahdollisuuksista, terävöittää sinisen kasvun strategisia tukitoimia sekä tiivistää alan verkostotyötä Itämeren alueella.

Lisätiedot

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen                         Projektisuunnittelija Otto Lappalainen                                                
Varsinais-Suomen liitto                                            Smart Blue Regions -hanke
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                        Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 7760 630                                                          040 182 9663

 

Lentoliikenneyhteyksien ja Turun lentoaseman palveluiden kehittämiseksi järjestettiin käyttäjien kokemuksia ja valintoja kartoittava kysely. Työmatkaliikenteen käyttäjille suunnattuun kyselyyn osallistui lähes 900 vastaajaa Varsinais-Suomesta, mutta myös Raumalta sekä Länsi-Uudeltamaalta.

Kyselyn perusteella Turun lentoasemalla on kolme vahvaa hubia: Helsinki, Tukholma ja Riika. Tukholma ja Riika ovat merkittäviä suoria lentokohteita, mutta erityisesti ne tarjoavat hyvät vaihtoyhteydet Turusta lennettäessä. Rauman seudun yritykset käyttävät merkittävästi Turun kenttää. Samoin Lohjan seudulta lennetään Turun kautta mm. Tukholmaan.

Hieman yli puolet vastaajista käyttää liikematkustamisessa lähtöasemanaan Helsinki-Vantaata ja vajaa puolet vastanneista lähtee matkaan Turun kentältä.

  • Vastausten perusteella arvioimme, että Varsinais-Suomen lentomatkustajien ”valuma” Helsinki-Vantaan kentälle on yli 250 000 lentomatkustajaa vuodessa. Tämä on joukko, joka pitää saada käyttämään Turun kenttää., Turun kaupungin yhteysjohtaja Antti Kirkkola selittää.

Kyselyyn vastanneet liikematkustajat valitsevat Turun lentokentän lähtöasemakseen erityisesti sijainnin ja ajan säästön takia. Kyselyn perusteella matka-aika kotoa tai työpaikalta lennolle on Turun kautta lennettäessä 2 ½ tuntia lyhyempi kuin käytettäessä Helsinki-Vantaata lähtökenttänä.

  • Elinkeinoelämän ja yritysten näkökulmasta Turun lentoaseman kehittäminen on olennaista. Saavutettavuus ja hyvät yhteydet ovat yritysten elintärkeä kilpailuvaltti. Omalla maakuntakentällä on suuri merkitys alueen elinkeinoelämälle, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo sanoo.
  • Lyhyt matka-aika, hyvät kulkuyhteydet ja nopea asiointi kentällä vaikuttavat lähtöaseman valintaan, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter toteaa.

Vastaava kysely toteutettiin viimeksi kolme vuotta sitten. Edellisen kyselyn jälkeen Turun kentän matkustajamäärä on kasvanut. Kolmasosa vastaajista arvioi lisäävänsä Turun kentän käyttöä nykyisestä.

  • Ainoa tapa saada Turun kentälle lisää uusia yhteyksiä ja halvempia lipunhintoja on käyttää omaa kenttää. Matkustajamäärän kasvulla saadaan kentälle positiivinen kierre. Pitää muistaa, että lähdettäessä lennolle Helsinki-Vantaalta, käytetään kentälle menoon ja paluuseen yhteensä keskimäärin jopa viisi tuntia enemmän aikaa. Vastaajilla tämä on pääasiassa henkilöauton ratissa vietettyä aikaa. Mikä on tämän ajan arvo, kysyy edunvalvontajohtaja Janne Virtanen Varsinais-Suomen liitosta.

Kyselyn tulokset julkistettiin mediatilaisuudessa Turun kaupungintalolla. Kyselyn toteuttivat Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien sekä Turun, Rauman ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarien kanssa.

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Lisätietoja:

yhteysjohtaja Antti Kirkkola
Turun kaupunki
050 559 9103
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

edunvalvontajohtaja Janne Virtanen
Varsinais-Suomen liitto
040 583 6950
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

toimitusjohtaja Kaisa Leiwo
Turun kauppakamari
040 556 6697
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

toimitusjohtaja Hanna Munter
Varsinais-Suomen Yrittäjät
044 296 9071
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

turun lentoasema kuva turun kaupunki 550x500

Kuva: Turun kaupungin kuvapankki