Varsinais-Suomen järjestöjaostosta järjestöjen yhteistyöelin ja edunvalvoja - Tauno Linkorannasta puheenjohtaja

jrjestjaosto2

 

Kansalaisjärjestöjen ja pientenkin yhdistysten merkitys kuntien ja maakunnan kumppanina hyvinvoinnin rakentamisessa ja siihen liittyvässä keskustelussa on merkittävä, ja niillä on monesti ketterämmät toimintatavat kuin julkisella sektorilla. Yhdistämällä voimat saadaan hyvää aikaan. Tähän perustuu vastaperustetun ja tänään ensimmäistä kertaa kokoontuneen järjestöjaoston toiminta. Jaosto toimii Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana, toteuttaen näin maakuntastrategian tavoitteita. Järjestöjaoston puheenjohtajaksi valittiin Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry. Varapuheenjohtajaksi valittiin Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf. Jaosto on maakunnan yhteistyöryhmän alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa.

-Meillä Varsinais-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen aikana syntynyt järjestöyhteistyön hyvän tekemisen meininki päätettiin turvata jatkossakin tuomalla se osaksi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa ja maakunnan liiton  rakenteita. Järjestöyhteistyötä toki tehdään muissakin maakunnissa, mutta toisilla tavoin. Usein järjestöyhteistyöryhmät ovat vapaaehtoisia ja -muotoisia, kertoo jaoston kokouksen avannut maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Uuden jaoston perustaminen liittyy myös maakuntaohjelmatyötä toteuttavaan liiton kehittämään kumppanuusajatteluun. Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on keskeinen yhteistyöalusta maakunnan eri toimijoille. Järjestöjaoston tukena toimiva vapaamuotoinen järjestöfoorumi-verkosto on tärkeä osa kumppanuusfoorumia.

Jaostossa ovat edustettuina mm. sosiaali- ja terveysyhdistykset, vapaa-aika ja harrastusyhdistykset, kylä- ja asukasjärjestöt, neuvontajärjestöt, kulttuuriyhdistykset, palvelujärjestöt, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, kasvatus-, tiede-, ja opintoyhdistykset, nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt, kehitystyö, ystävyysseurat, etniset järjestöt, ympäristöyhdistykset, sekä viranomaisina Varsinais-Suomen AVI ja Varsinais-Suomen liitto.

Järjestöjaoston tehtävänä on mm. edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuma, edistää järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä, huolehtia järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen asiantuntijuuden esiin, sekä panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen kautta, tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoituksen saamista edistävän tiedon lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto

p. 040 520 0761, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Järjestöfoorumi: https://kumppanuusfoorumi.fi/foorumi/jarjestofoorumi/

 

Kulttuurifoorumilla tapahtuu!

Toivotamme kuntien Varsinais-Suomen kunnissa työskentelevät kulttuurivastaavat ja kulttuurialan osaajat sekä V-S liiton kulttuuritoimikunnan jäsenet tervetulleeksi yhteiseen tapaamiseen Kuntien kulttuuriaamuun ti 10.12.2019 klo 8.30-11.30 Varsinais-Suomen liittoon (nh. Aura, Ratapihankatu 36, 2. krs, 20100 Turku).

Tapaamisen tarkoituksena on tarjota kuntien käytettäväksi ja sidosryhmilleen vinkattavaksi ajankohtaista tietoa käynnissä olevista hankkeista ja verkostoista. Lisäksi varaamme aikaa tutustumiseen, verkostoitumiseen sekä hyvien käytäntöjen ja/tai huolien jakamiseen – siis juuri sitä aikaa vertaistuelle, jota moni on toivonut. Tähän tapaamiseen on kutsuttu mukaan kuntien edustajien lisäksi myös Varsinais-Suomen kulttuuritoimikunnan edustajat, joten tarjolla on oiva mahdollisuus ajatusten vaihtoon myös toimikunnan jäsenten kanssa.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on 3.12. mennessä Lyytin kautta: https://www.lyyti.fi/reg/Kuntien_kulttuuriaamu_10122019_6554
Tervetuloa!

 

Tilaisuuden ohjelma:

8.30 Aamuinen jouluglögitarjoilu, vapaata keskustelua

8.45 Varsinais-Suomen liiton terveiset, tervetulotoivotus

        Kari Häkämies, maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen liitto

9.00 Osallistujien esittäytyminen

9.15 Taike ja kunnat – ajankohtaista hankerintamalta

        Annika Dahlsten, läänintaiteilija, Taike

        Aikaa kysymyksille

9.45 Mestarit ja kisällit – sukupolvet yhdistävää toimintaa

        Maria Talvitie, koordinaattori, Mestarit ja kisällit -hanke, Suomen kotiseutuliitto

        Aikaa kysymyksille

10.15 Taikusydän -kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste ja Varavoimaa -verkosto

        Anna-Mari Rosenlöf, kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija, Turku AMK

        Aikaa kysymyksille

10.45 Ajankohtaisia asioita kunnissa, miltä näyttää v. 2020?

        Verkostoitumista ja vertaistukea

11.30 Tilaisuus päättyy

 

 lifeisart

 

MEDIATIEDOTE                                                                                                                                           24.10.2019

Asukkaiden näkemyksiä halutaan huomioida aiempaa monipuolisemmin Turun kaupunkiseudun liikenteen kehittämistyössä. Vastaamalla liikenneympäristökyselyyn voi voittaa Fölin kausikortin vuodeksi. 

LiikenneAninkainen

Kuva: Antti Vaalikivi

Ihmisten arkiliikkuminen ylittää kuntien rajat, joten kunnissa tehtävän liikennesuunnittelutyön lisäksi usean organisaation välinen seudullinen yhteistyö on tärkeää liikkumisen ja liikenteen kehittämisessä. Turun kaupunkiseudun asukkailla on nyt mahdollisuus vastata liikenneympäristökyselyyn. Vastausten pohjalta asukkaiden asenteet ja liikkumistottumukset voidaan huomioida paremmin seudullisen liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painotuksessa sekä vaikutuksia arvioitaessa.

Liikenneympäristökyselyllä selvitetään asukkaiden näkemyksiä muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä henkilöautoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitykseen ja tarpeellisuuteen. Tuloksista saadaan arvokasta pohjatietoa liikennesuunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja liikennehankkeiden priorisointiin seudulla.

Kestävien kulkutapojen edistäminen keskeinen tavoite Turun seudun liikennesuunnittelussa

Parhaillaan päivityksen alla olevan Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää seudun asukkaiden edellytyksiä liikkua arjessaan yhä enemmän kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteen kyydissä. Kaikkia liikenne- ja liikkumismuotoja huomioivaa liikennejärjestelmää suunnitellessa täytyy kuitenkin huomioida monenlaisia näkökohtia, eikä tavoitteiden välisiltä ristiriidoiltakaan voida välttyä:

”Liikennejärjestelmätyössä pohditaan koko seudun kannalta keskeisiä kehittämiskohteita, mikä tekee siitä tasapainoilua erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden välillä. Tavoitteet voivat olla usein ristiriitaisia keskenään: esimerkiksi raskaan liikenteen sujuvuuden kehittämisellä on usein positiivisia vaikutuksia myös henkilöautoilun sujuvuuteen. Se kuitenkin ruuhkauttaa keskusta-aluetta ja heikentää joukkoliikenteen edellytyksiä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään tavoitteiden painottamisessa.” kertoo Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela.

Liikenneympäristökysely tarjoaa ikkunan Turun kaupunkiseudun liikkumiskehitykseen

Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökysely toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2017. Kyselyyn vastasi yli 3500 asukasta ja se osoittautui toimivaksi keinoksi kerätä asukkaiden näkemyksiä liikenneolosuhteiden kehittämiseen. Kun kysely toistetaan säännöllisesti, karttuu vuosien varrella vertailukelpoista dataa alueen liikkumiskehityksestä.

Kysely on auki 30.11. asti osoitteessa valonia.fi/liikennekysely. Kyselyyn voivat vastata Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon yli 15-vuotiaat asukkaat. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 520 euron arvoinen Fölin kausikortti vuodeksi. Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat kyselyn osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, jonka päätoteuttaja Suomessa on Turun kaupunki.

Lisätiedot

Noora Mäki-Arvela
erikoissuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto

040 583 0717
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Marja Tommola
kestävän liikkumisen asiantuntija, VALONIA

040 832 8515
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

    VSL logo                     valonia                        civ eccentric logo full eu

 

21.10.2019

MAAKUNTAHALLITUS TUKEE MAAKUNTAKAAVASSA VALITUN RATALINJAUKSEN

MUKAISTA TUNNIN JUNAN SUUNNITELUA

Varsinais-Suomen maakuntahallitus tukee maakuntakaavassa valitun ratalinjauksen mukaista Tunnin junan
suunnittelua.

Turun ja Helsingin välin nopea raideyhteys, Tunnin juna, on maakunnan kärkihanke. Hankkeen hyödyt
varsinaissuomalaisille ovat merkittävät. Se tukee kestävää kasvua sekä työllisyyden että paikallistalouden
vahvistumisen näkökulmista. Hyvinvointiyhteiskunnan kantokyvyn vahvistamiseksi tarvitsemme Suomeen
pysyvästi korkeamman työllisyysasteen. Tunnin juna luo Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan ihmisen
työssäkäyntialueen, jossa työpaikat ja osaajat kohtaavat. Lähes päästötön raideliikenne ja nopea, houkuttele-va
junayhteys ovat kestävä vaihtoehto yksityisautoilulle ja siten myös merkittävä ilmastoteko.

Ratalinjauksen taustalla on pitkäjänteinen, vuosia kestänyt prosessi. Radan linjausta haettiin maakuntakaa-vaan
lukuisia vaihtoehtoja ja vaikutuksia kartoittaneesta Espoo-Lohja-Salo oikoradan alustavasta yleissuunnittelusta
ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Radan sijainti perustuu demokraattisesti tehtyihin lainvoimaisiin päätök-siin.
Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntavaltuustojen hyväksymissä maakuntakaavoissa on päätetty
ratalinjaus, joka on tutkituista vaihtoehdoista paras, ympäristövaikutuksiltaan pienin, toteutuskelpoinen nopean
ratayhteyden vaihtoehto.

Kun maakuntavaltuustot päättivät uuden oikoradan sijainnista, niin samassa yhteydessä arvioitiin, että
rantaradan kehittäminen ei ole tavoiteltava kehittämissuunta. Rantaradan kehittämisestä ei ole saatavissa
samanlaisia hyötyjä kuin Espoo-Lohja-Salo oikoradasta. Rantarataa ei voida sen huonon vaaka- ja
pystygeometriansa takia kunnostaa nykyvaatimusten mukaiseksi nopeaksi radaksi. Nykyaikainen, nopean
liikenteen ratayhteys Karjaan kautta Saloon tarkoittaisi käytännössä kokonaan uuden, taajamat kiertävän,
kaksoisraiteellisen yhteyden rakentamista. Tällaista hanketta ei ole suunniteltu, eikä hankkeen kustannusar-viota
ole tiedossa.

Salon kaupungille ja sen asukkaille Tunnin juna on erittäin tärkeä tulevaisuutta rakentava hanke. Salon edun
mukaista on, että Tunnin juna kulkee kaupungin keskustan kautta. Tällä varmistetaan junan pysähtyminen
Salossa ja nopean junayhteyden hyödyt kaupungille sekä sen asukkaille. Uuden ratalinjan sijainti on aina
kompromissi, jossa erilaiset intressit on sovitettava yhteen. Tämä yhteensovitus tehdään käynnissä olevassa
radan yleissuunnittelussa. Suunnitteluun liittyvä vuorovaikutus maanomistajien ja muiden osallisten kanssa on
laissa määritelty. Suunnitteluratkaisuja mm. Lukkarinmäen osalta on haettava yhdessä osallisten kanssa.
Toisaalta ollaan suunnittelemassa ratalinjaa, jonka geometria ei salli jyrkkiä kaarroksia ja jonka elinkaari on
vähintään sata vuotta. Ja toisaalta jokaisen yksittäisen osallisen mielipide on tärkeä ja on pyrittävä yhteen
sovittamaan se muiden tavoitteiden kanssa.

Salon seudun maakuntakaavan laadinnan yhteydessä käytiin vuoropuhelua Museoviraston ja Varsinais-
Suomen maakuntamuseon kanssa ratalinjan ja kulttuuriperinnön yhteensovittamisesta Lukkarinmäessä. Ao.
viranomaiset eivät nähneet yhteensovittamiselle esteitä.

Nyt käynnissä oleva yleissuunnitelman laadinta on pitkäjänteisen vuosikymmeniä kestäneen suunnittelun
seuraava, toteutukseen tähtäävä vaihe. Yleissuunnitelmaa laaditaan voimassa oleviin, Varsinais-Suomen ja
Uudenmaan maakuntakaavojen demokraattisissa suunnittelu- ja päätösprosesseissa tehtyihin ratkaisuihin
perustuen. Yleissuunnitelmassa ratalinja tarkentuu, mutta sille ei enää tutkita vaihtoehtoja.

Olosuhteet ja käynnissä oleva suunnittelu eivät ole antaneet aihetta nykyisen oikoratalinjauksen muuttamiselle
ja käynnissä olevan suunnittelun pysäyttämiselle. Jos tahtoa linjauksen muuttamiselle löytyisi, edellyttäisi se
ratalain mukaisesti maakuntakaavan ja Salon yleiskaavan avaamista sekä voimassa olevien asemakaavojen
kumoamista. Maakuntavaltuuston tahtoa ja päätöstä edellyttävä uusi maakuntakaavan laadinta tarkoittaisi
selvitys-, käsittely- ja valituskierroksineen kolmesta kuuteen vuotta kestävää uutta suunnitteluprosessia.

 

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva

Varapuheenjohtaja Juuso Alatalo

Varapuheenjohtaja Jani Kurvinen

 

18.10.2019 klo 12.00

Varsinais-Suomen kansanedustajat jättivät talousarvioaloitteet Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta ja Saaristomeren tilan parantamisesta

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on tänään jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta ja Saaristomeren tilan parantamisesta. Talousarvioaloitteet ovat maakunnan edunvalvonnan kärkitavoitteita.

Tunnin junan rakentamisen aloittamiseen ehdotetaan määrärahaa Espoon kaupunkiradan rakennustöiden käynnistämiseksi.

  • Hallitus on sitoutunut itse suurten raidehankkeiden edistämiseen. Tunnin junan ensimmäinen osakokonaisuus eli Espoon kaupunkirata on suunnittelultaan täysin valmis, joten sen rakentaminen pitää aloittaa viipymättä, kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoo.
  • Tunnin juna ei ole alueellinen liikennehanke, sillä mahdollistetaan Etelä-Suomessa 1,5 miljoonan ihmisen liikkuminen yhtenäisen työssäkäyntialueen sisällä ja luodaan monille aito kannustin siirtyä yksityisautosta raiteille, Kanerva lisää.
  • EU jakaa jäsenmaille miljardeja euroja liikennehankkeiden tukia, mutta Suomi ei ole kyennyt tätä juurikaan hyödyntämään. Nyt kun rahaa ollaan taas jakamassa ja kun tulevan kauden alkuun osuvat suuret hakukierrokset, tulisi Suomella olla rakentamispäätös, jolla näitä tukia hyödynnetään, varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) huomauttaa.

Varsinais-Suomen kansanedustajat tekivät myös yhteisen aloitteen Saaristomeren tilan parantamisesta.

  • Maamme ainutlaatuinen rikkaus Saaristomeri on vakavasti sairas. Ravinnepäästöt ovat Itämeren suurimmat, mutta panokset tilan korjaamiseen yhä riittämättömät. Lounais-Suomen olosuhteet, kuten peltojen kaltevuus, kiihdyttävät ilmiötä, mutta mahdollistavat myös toimenpiteiden tehokkaan kohdistamisen Saaristomeren valuma-alueelle, Kanerva korostaa.

 

Talousarvioaloite Tunnin junan rakentamisen aloittamisesta

Talousarvioaloite Saaristomeren tilan parantamisesta

 

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puh. 050 511 3055

varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila, puh. 044 500 1982