INTERVJU MED UNGA RIKSDAGSVALKANDIDATER

Kirjoittanut  tiistai, 02 huhtikuu 2019 09:39

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg. Vi heter Helena Parkatti och Anna Funck och vi deltar i Egentliga Finlands påverkarskola. Som påverkarsskolans slutarbete har vi intervjuat två unga kandidater, Emma Lindqvist från Vänsterförbundet och Oscar Hätinen från Centern, om deras synpunkter på några centrala frågor. Påverkarskolans deltagare har också gjort videointervjuer med valkandidater från olika partier. De kommer att publiceras lite senare.

 

Vilka är era viktigaste valfrågor?

Lindqvist: I min valkampanj förespråkar jag bra arbetsliv, avgiftsfri utbildning på andra stadiet, jämn fördelning av välståndet samt samhällets ansvar i kampen mot klimatförändringen.

Hätinen: Mina viktigaste valfrågor gäller utbildning, klimat och säkerhet. Utbildning är nyckeln till framgång. Utbildningen kräver satsningar på alla nivåer. Klimatuppvärmningen kräver mycket åtgärder på global nivå, så att vi kan leva på jorden även i framtiden. Finland drabbas av nya säkerhetshot som vi måste ta på allvar. Vi måste satsa på cybersäkerheten, försvaret och även närpolisverksamhet.

Vad tycker ni att man borde göra för att höja ungas valaktivitet?

Lindqvist: Politiker måste prata mer om ungdomsfrågor och fler ungdomsfrågor borde behandlas i beslutsfattandet. Vi behöver mer unga människor som beslutsfattare för att hålla ungdomsfrågor på dagordningen. Jag tycker att medborgarskap borde undervisas i skolorna, så att unga skulle lära sig om sina möjligheter att påverka samhället.

Hätinen: Skolan och ungas vardag är oftast väldigt steril från politik. Politik anses tråkigt och komplicerat. Det krävs en aning kunskap och förståelse att se politiskt beslutsfattande som intressant. Jag tycker unga borde få mer information om hur man kan påverka i samhället, och även om hur demokratin fungerar. Politik måste introduceras i ett tidigare skede i skolan. Vi borde göra politik mer attraktivt till unga. Politiker borde tala till unga och om unga.

Hur kan Finland garantera finansiering för social- och hälsoservice i framtiden när antalet skattebetalare ständigt minskar och landets hållbarhetsgap växer?

Lindqvist: Vi måste finansiera vår service med progressiv inkomst-och fastighetsskatt och satsa på förebyggande social- och hälsovård. Vi bör vara beredda på arbetets omvälvning så att vi kan säkerställa finansieringen för jämlik service runt om landet och garantera stabila skatteintäkter.

Hätinen: Ett sätt är att höja sysselsättningsgraden, men den blir dag för dag svårare att få upp, och den ekonomiska tillväxten kommer inte att fortsätta förevigt. Vi måste höja pensionsåldern, sänka pensionerna eller höja pensionsavgifter som redan är höga. Vi måste även höja nativiteten samt försiktigt öka på arbetskraftsinvandring. Kostnaderna för att ta hand om våra äldre kommer att växa med flera miljarder i framtiden, det kan hända att vi måste anpassa våra andra kostnader, vilket betyder att nedskärningar är oundvikliga. Vi måste också se på våra social- och hälsovårdssystem pånytt och göra dem mer effektiva.

Vilka åtgärder borde man vidta i Finland för att motarbeta klimatförändringen?

Lindqvist: Vi måste samtidigt minska utsläpp och öka antalet av kolsänkor. Träsk och åkermarker kan utnyttjas som kolsänkor. Vi måste avstå från miljöskadliga företagsstöd och understöda kollektivtrafik så att det blir möjligt för fler människor att använda kollektivtrafik istället för en egen bil; kollektivtrafiken måste vara tillräcklig och fungera bra. Vi bör också sluta understöda kryssningsbåtar med skattemedel. Staten bör understöda hållbart jordbruk och investera i nya innovationer som kan exporteras utomlands.

Hätinen: Energisektorn är den överlägset största utsläppskällan. Den går att göra utsläppsfri rätt så smärtfritt och snabbt. Vi måste satsa mer på kärnkraft på kort sikt och förnybara på lång sikt. Trafiken och privatbilismen övergår naturligt till miljövänligare alternativ. Man borde möjliggöra biobränsen till alla äldre bilar. Nya bilar blir eldrivna av sig själva, för att utvecklingen går så snabbt framåt att alla kommer att övergå till dem. Satsningar kan göras i järnvägar. Fjärrvärmen måste göras fossilfri. Kolsänkorna kan ökas genom hållbart jordbruk och skogskötsel. Vi måste använda mer träd som material, och mindre förorenande betong. Dessutom måste vi minska på vår konsumtion.

Luettu 939 kertaa Viimeksi muutettu tiistai, 02 huhtikuu 2019 10:03
Arvostele tätä artikkelia
(0 ääntä)

Jätä kommentti

Muista täyttää kaikki pakolliset tiedot (*) . HTML-koodi ei ole sallittu.