keskiviikko, 03 kesäkuu 2020 10:36

HALLITUS KÄYNNISTI TUNNIN JUNAN

Kirjoittanut  keskiviikko, 03 kesäkuu 2020 10:36

Tunnin junalla on vauhdikas vuosi takana. Hanke on edennyt viimeisen vuoden aikana vauhdilla ja monella rintamalla. Vuonna 2016 myönnetyllä 40 milj. euron määrärahalla on laadittu Tunnin junan suunnitelmia jo neljän vuoden ajan. Tähän on kuulunut Espoo-Lohja-Salo oikoradan yleissuunnitelma, koko hankkeen ympäristövaikutusten arviointi, Turun ratapihan ja Turku-Kupittaa välin ratasuunnitelma sekä Turku-Salo kaksoisraiteen ratasuunnitelma.

Helmikuussa valtio päätti hakea Tunnin junan suunnitteluun Euroopan komissiolta rahoitustukea. Rahoitusta haettiin Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea haettiin hankkeen jatkosuunnitteluun 37 milj. euroa sekä Espoon kaupunkirataan 11 milj. euroa. Rahoituspäätös CEF-tuesta saataneen heinäkuussa.

Tunnin junan suunnittelu vaatii vielä reilun 70 milj. euron määrärahan. Suunnittelu viedään loppuun hankeyhtiön toimesta, jossa osakkaina ovat valtion lisäksi radan varren kaupunkeja. Hankeyhtiön kaikki osakkaat ovat tehneet päätökset pääomituksesta, viimeisenä Salon kaupunki. Hankeyhtiö perustetaan piakkoin. Yhtiön tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Maan hallitus kertoi eilen, että valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. MAL-sopimukset laaditaan vuosille 2020-2031 Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. MAL-sopimusten myötä käynnistyy Tunnin junan rakentaminen sekä Helsingin, että Turun päästä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus sisältää Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen rakentamisen. Helsingin seudun MAL-sopimus sisältää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti rakentamisen. Molempien investointikustannukset on tarkoitus jakaa valtion ja kaupungin (Espoo/Turku) kesken 50/50-periaatteella. Näiden osalta neuvottelutulos pitää vielä vahvistaa kaupunkien päätöksenteossa.

Tunnin juna on vahvasti raiteilla ja etenee vauhdikkaasti. Vuosien suunnittelutyön jälkeen rakentaminen pääsee vihdoin liikkeelle!

Julkaistu kategoriassa Blogi