perjantai, 18 kesäkuu 2021 08:15

PALVELUMUOTOILU DIGITUEN VERKOSTOJEN TUKENA

Kirjoittanut  perjantai, 18 kesäkuu 2021 08:15

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke on tukenut maakunnan digituen verkostoa asiakastarpeisiin pureutuvan palvelumuotoiluprosessin avulla. Palvelumuotoilun avulla Varsinais-Suomen digituen toimijoille saatiin verkostotyön ja alueellisen digituen kehittämistyön tueksi tietoa asiakastarpeista ja toimenpidesuunnitelma.

Toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti kesäkuussa kullekin Varsinais-Suomen alueen seutukunnan verkostolle digituen pelisäännöt -työpajan.

Varsinais-Suomen digituen palvelumuotoilu

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke toteutti Varsinais-Suomen alueella digituen verkoston palvelumuotoiluprosessin ajanjaksolla 12/2020-3/2021. Palvelumuotoilu toteutettiin Turun ja Loimaan seutujen digituen verkostojen kehittämistoimenpiteenä.

Prosessin tavoitteena oli selvittää seutukuntien digituen asiakastarpeet ja muodostaa niiden pohjalta suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä, joiden avulla verkostot voivat tarjota entistä paremmin asiakastarpeisiin pohjautuvaa digitukea. Osana kokonaisuutta oli syvällisen asiakasymmärryksen muodostaminen, johon osallistettiin sekä digituen tarvitsijoita että tuen antajia.

Lopputuotoksena palvelun toteuttaja tuotti hankkeelle raportin, joka sisältää asiakaskyselyn tulokset, tulosten analysoinnin, toimintaehdotukset sekä toimenpidesuunnitelman. Tulokset ovat sovellettavissa kaikissa Varsinais-Suomen alueen seutukunnissa.

Digituen eettinen ohjeistus ja verkostotyöpajat

Palvelumuotoilun toimenpidesuunnitelman pohjalta hanke järjesti jokaiselle seutukunnalliselle digituen verkostolle oman työpajan.

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tutustuivat DVV:n digituen eettiseen ohjeistukseen. Osallistujien ohjeistukseen liittyvää pohdintaa ja ajatuksia käytiin yhdessä läpi. Tehtävän lopuksi osallistujilla oli mahdollisuus suorittaa DVV:n digituen eettisen ohjeistuksen osaamismerkki.

Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat pohtivat yhdessä omalle verkostolle sopivia digituen pelisääntöjä. Ensimmäisen vaiheen tehtävä toimi pelisääntöjen pohjustuksena.

Työpajoihin osallistuneet kokivat, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on sekä tuen antajan että asiakkaan edunmukaista. Yhteiset pelisäännöt yhdenmukaistavat ja selkeyttävät digituen tarjontaa sekä helpottavat tuen antajien toimintaa. Pelisääntöjen noudattamista edesauttavat monipuolinen verkostotyöskentely sekä aktiivinen vuorovaikutus ja tiedonkulku toimijoiden kesken.

Digituen eettinen ohjeistus ja työpajoissa yhdessä sovitut pelisäännöt muodostavat perustan, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen digituen verkostoja jatkotoiminnassa ja digituen kehittämisessä.

 

DIGITUKI logo

Julkaistu kategoriassa Blogi
torstai, 15 huhtikuu 2021 15:41

TUE LÄHIPIIRIÄSI DIGIARJEN KESKELLÄ

Kirjoittanut  torstai, 15 huhtikuu 2021 15:41

Digitaalisten laitteiden ja palveluiden kaikenlainen käyttö on kasvanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Onneksi nyky-yhteiskunta tarjoaa hyvät valmiudet asioiden hoitamiseen digitaalisesti. Tämän ansiosta niin sanottu digiloikka pystyttiin monelta osin toteuttamaan ja digiarkeen siirryttiin niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa. Jotkut meistä tarvitsevat kuitenkin tukea pysyäkseen digikelkassa mukana ja siksi onkin tärkeää että digitukea on riittävästi tarjolla.

Vauhdilla digiarkeen

Vauhdikas digiloikka on asettanut monet suomalaiset uuden arjen eteen, jossa asioita suositellaan tekemään pääasiassa sähköisten välineiden kautta. Liittyi asia sitten töihin, harrastuksiin, viranomaisasiointiin, ruokaostoksiin tai ihan vain läheisen tapaamiseen, se hoidetaan entistä useammin sähköisesti. Nyt kun kasvokkain kohtaamisia tulisi välttää, täytyy meidän mukautua uuteen digiyhteiskuntaan.

On tärkeää huomioida, että entistä digitaalisempi arki vaatii totuttelua ja opettelua. Tämä koskee meitä kaikkia, niin niitä, jotka ovat jo ennestään hyödyntäneet sähköisiä palveluja kuin myös niitä, jotka ennen digiloikkaa ovat käyttäneet digitaalisia palveluja ja laitteita vähemmän. Joku on ehkä ostanut uuden laitteen, jota ei ole tottunut käyttämään, toinen on joutunut asioimaan tiskiasioinnin sijaan sähköisesti. Oman enemmän tai vähemmän sujuvan digiarjen keskellä on hyvä muistaa, että kuka tahansa meistä voi eri syistä johtuen tarvita tukea digiarkeensa.

Monet toimijat ovat pystyneet järjestämään digitukea hienosti rajoituksista huolimatta, esimerkiksi etätuen avulla. Kyselytutkimusten perusteella digitukea haetaan kuitenkin ensisijaisesti omasta lähipiiristä. Siksi voisimmekin jokainen miettiä, löytyykö omasta lähipiiristämme mahdollisia tuen tarvitsijoita.

Tee digitarkastus

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke haastaa jokaisen lukijan pohtimaan, onko omassa lähipiirissä joku tukea tarvitseva. Tee siis oman lähipiirisi osalta digitarkastus. Digituen tarvitsija voi olla kuka tahansa, se voi olla oma lapsesi, sisaruksesi, vanhempasi, isovanhempasi, puolisosi tai ystäväsi.

Itse olen esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana auttanut vanhempiani TV-mediatoistimen asentamisessa ja käyttöönotossa, älypuhelimen, sähköpostin ja Teamsin käyttämisessä sekä verkkokauppatilausten ja käyttöjärjestelmäpäivitysten tekemisessä. Hiljattain sain itse tukea puolisoltani uuden älypuhelimen käyttöönotossa ja vanhojen tiedostojen siirtämisessä uuteen. On hienoa, kun voi auttaa ja opastaa omaa lähipiiriään. Auttamisesta tulee itselle hyvä mieli ja samalla tulee helpottaneeksi läheistensä arkea.

Jos joku läheisesi on ostanut hiljattain uuden digilaitteen, tarjoa hänelle sen käyttöön apua. Jos jollakin lähipiiristäsi ei löydy digilaitteita tai digin käyttö ei ole ollut aikaisemmin tarpeen, kysy onko joku asia, jossa tukea voisi tarvita. Tarve voi olla vaikka ihan vain arkiseen videopuheluiden tai ruokatilausten tekemiseen. Näihin kaikkiin sopii esimerkiksi SeniorSurfin laatima ”Lupaan opastaa sinua” -lahjakortti (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Pidetään yhdessä huoli siitä, että omassa lähipiirissä on digi hallussa. Me kaikki voimme auttaa toisiamme ja jakaa omaa osaamistamme pieniltäkin tuntuvissa asioissa. Helpotetaan yhdessä muiden arkea ja varmistetaan, ettei kukaan jää digin ulkopuolelle!

 

Julkaistu kategoriassa Blogi
torstai, 21 tammikuu 2021 08:23

DIGITUKI KUULUU MYÖS NUORILLE

Kirjoittanut  torstai, 21 tammikuu 2021 08:23

Me Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa olemme huomanneet, että digituki mielletään yleensä ikäihmisille kuuluvaksi. Tosiasiassa digitukea tarvitsevat jossakin vaiheessa elämäänsä lähes kaikki, myös nuoret.

Monet nuoret ovat näppäriä sosiaalisen median käyttäjiä, mutta osaavatko he käyttää digiä turvallisesti ja muuhun kuin viihteeseen?

Nuoret digissä

Nuoret käyttävät kännykkää, tablettia ja tietokonetta ahkerasti. Näin kertoo myös TET-harjoittelijamme Ursula Anderson.

– Käytän digiä päivittäin sekä koulussa että vapaa-aikana. Koulussa käytän tablettia ja etsin tietoa läksyihin ja erilaisiin tehtäviin Google Scholarilla, joka on modifioitu Googlen haara. Käytämme koulussa aktiivisesti erilaisia digitaalisia työskentelyalustoja. Vapaa-ajalla viestittelen kavereiden kanssa, selaan Instagramia ja katson musiikki- ja harrastusvideoita YouTubesta, kertoo Ursula.

Puhelin on laitteista monikäyttöisin. Sitä käytetään päivittäiseen tiedonvälitykseen ja yhteydenpitoon sekä viihteeseen ja asioiden hoitamiseen. Tablettia käytetään viihdelaitteena. Tietokonetta nuoret käyttävät pääasiassa työvälineenä.

Opetussuunnitelman mukaisesti koulussa opetetaan nuorille mediakriittisyyttä, tiedonhakutaitoja ja muita mediakasvatuksen aiheita. Peruskoulun oppilailla on käytössään koulusta saatu tabletti tai tietokone.

Rohkeasti digissä

Digitaalisuus on luonteva osa monen nuoren arkea. Nuorilla on usein vahva luottamus omiin ongelmanratkaisutaitoihinsa sähköisissä ympäristöissä. Diginatiivisuus kertookin luottamuksesta omiin taitoihin digitaalisessa ympäristössä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että nuoret osaisivat itse selvittää kaikki digitaaliset pulmat.

– Jos en osaa tehdä jotakin, kysyn usein apua vanhemmilta. Jos sivustolla on chatti, voisin kysyä myös sieltä, kertoo Ursula.

Apua kysytään mieluiten chatissä, sähköisesti tai läheisiltä. Lisäksi nuoret hakevat aktiivisesti tietoa netistä Googlen avulla. Netissä apua on helppo kysyä anonyymisti nimimerkin turvin eri sivustoilta ja foorumeilta.

Rohkeudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Joskus nuoret luottavat itseensä digiasioissa liikaa ja ajautuvat sen seurauksena vaikeuksiin. Omia tietoja ja mielipiteitä voidaan jakaa huolettomasti. Tämä voi johtaa identiteettivarkauteen tai muihin ongelmiin tulevaisuudessa. Tukea tarvitaankin esimerkiksi tietosuojaan ja -turvaan liittyvissä asioissa. Tukea tarvitaan myös viranomaisten kanssa asiointiin.

Digisyrjäytyminen on myös nuoriin kohdistuva riski. Suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta ei vielä löydy juurikaan tietoa digisyrjäytymisestä, mutta tutkimuksia on tehty ulkomailla. Niiden perusteella sosioekonomisella statuksella, vanhempien digiosaamisella ja käytettävissä olevilla digilaitteilla on merkitystä siihen, miten hyvin nuori oppii hyödyntämään digitaalisia taitojaan. Aikuisilta saatu tuki ja mahdollisuudet käyttää digiä vaikuttavat nuorten digitaitojen tasoon ja monipuolisuuteen.

Digituki ei terminä ole nuorten keskuudessa kaikille tuttu, mutta sana osataan helposti yhdistää sen oikeaan merkitykseen. Nuoretkin tarvitsevat digitukea, mutta aina sitä ei osata hakea oikeista paikoista. Tuesta tulisi tiedottaa laajemmin myös nuorille.

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke pyrkii edistämään digituen näkyvyyttä myös nuorille. Siksi keväällä toteutetaan useamman maakunnan kanssa valtakunnallinen nuorille kohdennettu digituen kampanja

 

DIGITUKI logo

Julkaistu kategoriassa Blogi
torstai, 25 kesäkuu 2020 10:09

DIGITUKI VARSINAIS-SUOMESSA ETENEE KEHITTÄEN

Kirjoittanut  torstai, 25 kesäkuu 2020 10:09

Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toiminta on rullannut normaalin tahdin mukaisesti poikkeuksellisesta keväästä huolimatta. Kevät toi mukanaan laajemmissa määrin etätyön ja monipuoliset digitaaliset työskentelytavat. On hienoa nähdä, että verkosto on ollut aktiivisesti mukana ja olemme saaneet edistettyä verkostojen toimintaa Teams-kokousten avulla.

Digituen verkosto

Yksi hankkeen tavoite on ollut muodostaa Varsinais-Suomen alueellinen digituen verkosto. Päätimme lähestyä verkostomallia seutukunnallisesta näkökulmasta, sillä tapaamisten järjestäminen ja verkoston toiminnan edistäminen onnistuu mielestämme paremmin pienemmissä ryhmissä.

Koko Varsinais-Suomen digitukiverkosto muodostuu viidestä seutukunnallisesta verkostoryhmästä (Loimaan seutu, Turunmaa, Turun seutu, Salon seutu ja Vakka-Suomi), joiden kesken järjestämme verkostotapaamisia. Kevään ja alkukesän aikana tapaamiset on pidetty Teams-kokouksina.

Halusimme, että seutukunnat saavat mahdollisuuden itse määritellä, millainen verkoston toimintamalli on juuri heille parhain. Toimivimmat mallit on sovittu yhdessä seutukuntien kanssa. Selkeät toimintamallit kirkastavat seutukuntien toimintaa ja silloin myös digituesta viestiminen tuen tarvitsijoille on helpompaa.

Verkostojen kehittäminen

Me haluamme tukea verkoston ja seutukuntien toimintaa, joka edistää ja edesauttaa digituen alueellisen koordinaation jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Tämän vuoksi haluamme edistää seutukuntia myös kehittämistoimenpiteen avulla.

Loppukeväästä aloitimme seutukunnissa kartoituksen, jonka avulla selvitimme, minkälaisen kehittämistoimenpiteen voisimme kussakin seutukunnassa toteuttaa. Toimenpide-ehdotuksina olivat palvelumuotoilu, yhteinen viestintäponnistus tai tapahtuma.

Tällä hetkellä jo muutamaan seutukuntaan on valittu kehittämistoimenpiteet, joita lähdetään viemään eteenpäin. Yhteistä suunnittelua toimenpiteiden osalta jatketaan seutukuntien kanssa kesän jälkeen. Valitut toimenpiteet toteutetaan syksyn aikana. Tällä hetkellä suurta suosiota ovat saaneet palvelumuotoilu ja tapahtuma. Tapahtumat ovat suunnattu tuen tarvitsijoille ja tuen tarjoajille. Tämä edistää digituen tunnettuutta ja saatavuutta.

Yhdessä sovittu toimintamalli, yhteinen tekeminen, tapaamiset ja kehittämistoiminnot luovat pohjaa pysyvämmälle toiminnalle ja se auttaa myös digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittämisessä.

DIGITUKI logo

 

Julkaistu kategoriassa Blogi
keskiviikko, 29 huhtikuu 2020 15:53

HYPPY DIGIIN

Kirjoittanut  keskiviikko, 29 huhtikuu 2020 15:53

Maaliskuussa 2020 koko maailma otti erilaisten koronarajoitusten myötä suuremman digiloikan, kuin koskaan aikaisemmin. Vallitseva koronapandemia on asettanut meidät kansalaiset uudenlaisen arjen äärelle. Digitaalisuus on auttanut tässä tilanteessa paljon ja se tulee varmasti vaikuttamaan meihin ja tapoihimme toimia myös koronan jälkeen. Näin ollen myös digituki ja sen tarve kasvaa.

Digitaalinen työskentely onnistuu harjoittelulla

Olemme ottaneet käyttöön uusia työskentelymuotoja ja tapoja hoitaa päivittäisiä askareita. Suuri osa

 • työskentelee
 • opiskelee
 • hoitaa muita asioita, kuten harrastuksia nyt etänä.

Toisille etänä työskentely on tuttua entuudestaan, mutta osalle meistä se on uusi juttu ja se on vaatinut uudenlaiseen arkeen totuttelua. Etätyöskentelyn myötä on otettu käyttöön vielä suuremmissa määrin sähköiset työskentelytavat.

Se, että voimme toimia digitaalisesti ja hoitaa asioita sujuvasti sähköisessä kanavassa, vaatii myös oikeat työvälineet ja harjoittelua. Vallitsevassa tilanteessa korostuu, kuinka tärkeässä asemassa digiosaaminen on. Kaikilla Suomessa tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa apua sähköiseen asiointiin. Tarve korostuu etenkin nyt, kun kohtaamisia kasvokkain on syytä välttää.

Tilanne on nostanut etädigituen suureen rooliin. Monet toimijat ovat vallitsevan tilanteen valossa reagoineet nopeasti ja vastanneet tarpeeseen tarjota etädigitukea. Useat tarjoavat etätukea muutenkin, mutta monet ovat laajentaneet palvelua entisestään.

Etätuki on esimerkiksi

 • puhelimitse
 • chatin
 • videon kautta
 • tai sähköpostitse tapahtuvaa tukea.

Me Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa reagoimme myös tähän tarpeeseen, ja nyt Varsinais-Suomen etädigituen tarjoajat löytyvät Suomidigi -sivustolta.

Digituen kokonaisuus

Digituki on kokonaisuus, joka pitää sisällään

 • lähituen
 • etätuen
 • erilaiset koulutukset

Maailman tilanteen tasaannuttua on mahdollisuus saada lähitukea ja koulutuksia jälleen normaalisti. Lähitukea ovat esimerkiksi

 • neuvonta ja opastus
 • vertaistuki
 • laitteen käytön tuki
 • kotiin vietävä tuki

Näiden lisäksi eri toimijat järjestävät koulutuksia, joissa voi harjoitella digitaitoja ja kartuttaa omaa osaamista.

Ensi viikolla vietetään kansallista digitukiviikkoa (4.-8.5.2020). Kannustankin nyt kaikkia osallistumaan ja tukemaan läheisiään. Auttamalla toista niiden digipalveluiden pariin, joita osaat itse edes vähän, teet arjesta hänelle helpompaa. Pieneltäkin tuntuva taito, esimerkiksi videopuhelun soittaminen parantaa elämänlaatua ja tuo arkeen mukavaa vaihtelua!

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Julkaistu kategoriassa Blogi
Kirjoittanut  maanantai, 10 helmikuu 2020 12:50

Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Digitalisoinnin ei ole tarkoitus vaikeuttaa asioiden hoitamista, vaan päinvastoin olla helpotus arjen kiireessä. Sähköinen asiointi onnistuu paikasta ja ajasta riippumatta. Kaikilla Suomessa tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa apua sähköiseen asiointiin. Siksi on varmistettava, että eri kohderyhmille on tarjolla riittävästi tukea digitaalisten palveluiden käyttöön.

Mitä digituki sitten on?

Digituki on sähköisen asioinnin, palvelun käytön ja laitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Tukeen kuuluu myös sähköiseen palveluun ja asiointiin ohjaaminen.

Digitukea kehitetään valtakunnallisesti ja toiminta kattaa yhteensä 14 maakuntaa lokakuuhun 2020 saakka. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, lisätä digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.


Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen tavoitteita ovat:


1. Muodostaa maakunnallinen digituen verkosto, jonka toimijat ja organisaatiot sitoutuvat digituen tavoitteisiin
2. Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen
3. Verkoston koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke kokosi Turun alueen toimijoita seudulliseen verkostokokoukseen torstaina 6.2.2020. Tämä kokous oli Turun seudun toinen. Hanke on aloittanut muut seutukunnalliset tapaamiset tammikuussa (Loimaan seutu, Salon seutu ja Vakka-Suomi, sekä 11.2. pidettävä Turunmaa). Nämä viisi seutukuntaa muodostavat Varsinais-Suomen alueen digituen verkoston. Verkostoon otetaan mukaan digituen parissa työskenteleviä järjestöjen ja julkisen sektorin, kuin myös muiden toimijoiden edustajia, riippumatta siitä, toimiiko henkilö digituen parissa työn puolesta vai vapaaehtoisesti.

Digituen verkostotapaamisessa pohdittiin keinoja, millä verkostosta saadaan koordinoitu, pysyvä ja itsenäisesti toimiva digituen verkosto.

Digi kuuluu kaikille. Me Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeessa olemme sitä mieltä, että kattava alueellinen verkosto, jossa digituen tiedonvaihto helpottuu ja joka mahdollistaa yhteisiä viestintäponnistuksia, saavuttaa kansalaiset paremmin. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito.

 

DIGITUKI logo vari 1000x460px

Julkaistu kategoriassa Blogi