Kirjoittanut  tiistai, 29 lokakuu 2019 10:15

RADICAL-hanke on päättymässä. Syksyllä 2019 käynnistyi uusi tuotantotalouden insinöörikoulutus, kun 87 uutta opiskelijaa aloitti urakkansa. Heistä 20 valitaan uuteen pilottiohjelmaan, joka noudattaa RADICAL -hankkeessa kehitettyä InTO-mallia (Insinööriksi Työssä Oppien). Opiskelijat opiskelevat ensimmäisen syksyn muiden tavoin lähiopetuksessa, mutta hakevat syksyn kuluessa työelämälähtöiseen vaihtoehtoon. Tämän jälkeen opiskelu jatkuukin pääosin eripituisissa jaksoissa yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Yrityksessä vietetty aika on opiskelujen alkuvaiheessa lyhyempi pidentyen loppua kohden.

Heti yhteistyön alkaessa sopivat opiskelija ja yrityksen edustajat välttämättömistä mentoroinnin käytänteistä. Mentorointimalli tulee olemaan aivan keskeisessä asemassa opiskelun onnistumisen suhteen. Työsopimusmenettelyt ovat myös herättäneet suurta kiinnostusta hankkeen aikana. Opiskelijat solmivat joustavan sopimuksen yrityksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että työstä maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa. Näin opiskelun ja työskentelyn välinen suhde voidaan pitää sopivan joustavana. Kokonaisuuteen liittyy myös kansainvälinen osio kolmannen opiskeluvuoden aikana.

On kiinnostavaa kuulla mitä uudet opiskelijat ajattelevat uudesta mallista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Juha Euranto on 24-vuotias turkulainen. Juha on ollut jo työelämässä mukana mm. logistiikka-alalla lukion jälkeen ennen tuotantotalouden opintojen alkua. Juha valitsi tuotantotalouden opinnot kyseistä alaa opiskelevien kavereiden suosituksesta. Ala vaikutti kiinnostavalta myös aiemman työkokemuksen näkökulmasta.

- InTO-mallista sain tietää ensimmäisen kerran Turun ammattikorkeakoulun sivuilta tutkiessani tulevaa muutosta opetussuunnitelmaan. Kiinnostukseni siihen heräsi, koska haluaisin jatkaa työelämässä koulun ohella. Aiempi työelämäkokemus vaikutti ajatteluuni ja itse asiassa olenkin osa-aikatöissä jo tälläkin hetkellä.

InTO -toimintamalli on toisaalta vasta pilottivaiheessa ja voi sisältää vielä keskeneräisiä asioita. Eikö tämä pelota?

- On hyvä, että voidaan tarjota erilaisia mahdollisuuksia opiskella erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisilla taustoilla oleville opiskelijoille. Odotan saavani kokemusta heti alusta alkaen alalle, jolle valmistun. Mahdollisesti löydän jopa tulevaisuuden työpaikankin tätä kautta tai ainakin yrityksen, jossa työskentelisin valmistuttuani.

Mitä ajattelet mentoroinnin tarpeesta ja sisällöstä? Entä työn jaksotuksesta lähiopetuksen ja työssä oppimisen kesken? Ja mistä odotat saavasi työpaikan opintoja varten?

- Se mitä olen tässä vaiheessa kuullut näistä molemmista vaikuttaa toimivalta. Näemme sitten käytännössä, miten homma toimii. Teoriapohjan ja käytännön on opiskelun aikana oltava sopivassa tasapainossa työssä oppimisen osuuden kasvaessa opintojen edetessä. Odotan saavani yrityksen Turun AMK:n kautta.

Miten tämä uusi mahdollisuus on otettu vastaan opiskelutoverien keskuudessa?

- Vaihtelevasti. Suurin osa on suhtautunut positiivisesti mutta myös muuntyyppistä ajattelua on ollut. Niinpä viestintä uudesta mallista onkin erittäin tärkeää. InTO -mallin potentiaalien sisäistäminen vie varmasti aikansa opiskelijoidenkin keskuudessa. Täytyy myös muistaa, että vielä ei ole todellisia kokemuksia asiasta. Positiiviset tulokset lisäävät varmasti InTOa...opiskelijoiden keskuudessa.

- Itse suhtaudun uuteen mahdollisuuteen avoimin mielin ja positiivisia odotuksia täynnä. Varmasti myös kritiikin paikka tulee erilaisten yllättävien haasteiden muodossa. On tärkeää, että aikanaan saatava niin positiivinen kuin myös negatiivinenkin palaute sekä opiskelijoiden että yritystenkin näkökulmasta huomioidaan ja kehitystyötä jatketaan.

Turun ammattikorkeakoulun uusi InTO-malli toimii siis tienavaajana suomalaisessa koulutustoiminnassa tuoden keskieurooppalaisen duaalimallin sovelluksen Suomeen. Samalla työelämälähtöisyys koulutuksessa saa aivan uusia ulottuvuuksia. Voidaan jopa puhua oppisopimuskoulutusta muistuttavasta mallista korkeakoulutuksessa. Mikäli InTO-mallista saadaan hyviä kokemuksia, on mahdollista laajentaa mallia myös muille koulutusaloille.

Tämä oli nyt viimeinen blogimme RADICAL -hankkeen tiimoilta. Hyvää InTOa syksyyn!

Lisätiedot InTO -mallista:

Rauni Jaskari
Lehtori, DI
Turun AMK
+358 44 9072 904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jassi Aho
Projektipäällikkö, RADICAL-projekti
Turun AMK
+358 40 355 0360, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kirjoitus tukee Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin ja sen alla toimivan ennakointifoorumin toimintaa. Kumppanuusfoorumi on varsinaissuomalaisen yhteistyön sytyttäjä, jolta löydät varsinaissuomalaiset maakuntastrategian tavoitteita edistävät toimijat, ja niiden muodostamat aktiiviset verkostot. Tule mukaan rakentamaan kanssamme Varsinais-Suomea, jossa elämisen laatu on parasta!  

ErasmusTurun amkVSL  Yrittjtesta

Julkaistu kategoriassa Blogi
maanantai, 17 joulukuu 2018 14:28

OHJAUS RULES JA ERITYISESTI TYÖELÄMÄÄN OHJAUS

Kirjoittanut  maanantai, 17 joulukuu 2018 14:28

Varsinais-Suomessa pyyhkii nyt niin hyvin, että myös maakunnallinen koulutusstrategia tarvitsee päivityksen. Tämän totesi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän jaosto kokouksessaan vuoden 2018 alussa. Syntyi ajatus positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta tehdystä työelämään ohjauksen tiekartasta. Koska Varsinais-Suomen koulutusstrategiassa asetetut tavoitteet toimivat jo käytännössä, mutta koko strategiaa ei kannattanut lähteä uudistamaan.

Toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia (mm. ammatillisen koulutuksen uudistus). Myös positiivinen rakennemuutos pakotti pohtimaan, miten vastaamme työelämän tarpeisiin entistä tehokkaammin myös ohjauksen keinoin? Työelämän moninaisiin osaamistarpeisiin ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ovat tiekartan ytimessä. Ohjauksessa on tärkeää tehdä verkostot näkyviksi ja tutuiksi asiakkaille sekä antaa oikeaa tietoa työelämästä ja koulutuksesta. Huomiota päätettiin kiinnittää myös toimijoiden verkostoitumiseen, yhteistyöhön, rooleihin ja palveluiden tuntemiseen.

Valmis tiekartta

Tiekartan jalkauttaminen, toteuttaminen ja seuranta edellyttävät kuitenkin vielä paljon konkreettisia toimia, verkosto- ja foorumityöskentelyä. Työ jatkuu alkuvuodesta 2019. Ohjauksen eli tässä tapauksessa mentoroinnin rooli on keskeistä myös Radical -hankkeessa.

Radical - mentorointi ohjausmuotona

Työssä oppiminen on keskeinen osa Radical -hankkeessa kehitettävää Engine -insinöörikoulutusmallia. Tavoitteena on, että jopa puolet opiskelusta tapahtuisi yrityksessä. Opiskelu toteutetaan oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä. Ohjaukseen liittyen hankkeessa rakennetaan uutta mentorointimallia ammattikorkeakoulun opettajien, opiskelijoiden ja yritysten ohjaajien välille. Tässä hyödynnetään mm. Meyer Turun parhaita käytäntöjä ja hyödynnetään myös saksalaisten ja ranskalaisten kumppanien osaamista.

Mentorointi tarkoittaa ohjausta ja tukea, jota osaava ja kokenut senioriasemassa toimiva henkilö antaa nuoremmalle kollegalle tai opiskelijalle. Kyseessä on monipuolinen kaksisuuntainen prosessi. Mentorointimallin kehittämisessä on alustavasti nostettu esille muutamia peruslähtökohtia. Eräs niistä koskee hiljaisen tiedon siirtymistä. Tämä on tärkeää, jotta opiskelija voi alkaa ansaita organisaatiolle ja tehdä tuottavaa työtä.

Henna oli aloittanut tunnetussa suunnittelutoimistossa vuoden alussa opiskelujaksonsa.  Mentorina toimi seisemän vuotta firmassa toiminut DI. Sekä mentori että Henna pitivät tapaamisia muiden opiskelijoiden, AMK:n väen ja muiden yritysten mentoreiden välillä ehdottoman tärkeinä myös yhteisöllisyyden kannalta. Henna toivoisikin näitä tapahtuvan vähän useammin. Kun opiskelu tapahtuu sekä oppilaitoksessa että yrityksessä, on kokemus yhteisöstä Hennan mielestä erityisen tärkeä.

Opiskelijan perehdytyksen ja sujuvan alun toteuttamisessa yrityksessä on mentorin rooli aivan keskeinen. Näin varmistetaan ajantasaisen tiedon siirtyminen opiskelijalle. Mentorilla tulee olla sekä substanssiosaamista että mielellään akateeminen koulutus.

Oppilaitos eli ammattikorkeakoulu puolestaan tarjoaa mentorille koulutusta ennen kuin opiskelija aloittaa yrityksessä. Oppilaitos järjestää lisäksi opiskelijoiden ja yritysten tapaamisia säännöllisesti ja tukee eri tavoin niin mentoreita kuin opiskelijoita.

Henna on kokenut sekä mentorin että muiden työnohjaajien roolin ei vain tärkeäksi vaan olennaiseksi osaksi tiedon siirtoa ja myös osaamisen kehittymistä niin yrityksessä kuin myös AMK:lla. Tiedon vaihto ja keskustelut ovat uuden opiskelumuodon suola Hennan mielestä ainakin tässä vaiheessa.

Seuraamme tässä kirjoitussarjassa jatkossakin hankkeen etenemistä ja työelämäavausten ja syntyvän uuden insinöörikoulutuksen kehittymistä ja ystävämme ”Hennan” polkua tuotantotalouden insinööriopintojen parissa.

Lisätiedot hankkeesta tarvittaessa:

Rauni Jaskari

Lehtori, DI / Senior Lecturer, M.Sc.(Eng.)
Turun ammattikorkeakoulu / Turku University of Applied Sciences
Sepänkatu 1, 20700 Turku, Finland
Mobile +358 44 9072 904

Jassi Aho

Projektipäällikkö, RADICAL-projekti

Turun AMK

+358 40 355 0360, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Radical Boost  ErasmusTurun amkVSL   Yrittjtesta

Kirjoitus tukee Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin ja sen alla toimivan ennakointifoorumin toimintaa. Kumppanuusfoorumi on varsinaissuomalaisen yhteistyön sytyttäjä, jolta löydät varsinaissuomalaiset maakuntastrategian tavoitteita edistävät toimijat, ja niiden muodostamat aktiiviset verkostot. Tule mukaan rakentamaan kanssamme Varsinais-Suomea, jossa elämisen laatu on parasta!

Julkaistu kategoriassa Blogi