Noora Mäki-Arvela

keskiviikko, 04 marraskuu 2020 10:45

 

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun päivitetyt liikennejärjestelmäsuunnitelmat on julkaistu.Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet seuraaville vuosille ovat kestävä ja vähäpäästöinen, kilpailukykyinen ja vetovoimainen, sekä turvallinen ja terveellinen liikennejärjestelmä. Päivitystyö on ajoittunut samaan aikaan valtakunnallisenliikennejärjestelmäsuunnitelman ja neljän maakunnan yhteisen Etelä-Suomen liikennestrategian laatimisprosessien kanssa. Ajoitus on mahdollistanut suunnittelutasojen välillä tiiviin vuorovaikutuksen ja yhtenäiset tavoitteet.

Koko maakunnan kattavassa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä, että ulkoisia yhteyksiä.Suunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet.Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkentaa maakunnallista suunnitelmaaKaupunkiseudun suunnitelmassa käsitellään tarkemmin 13 kunnan alueen liikennejärjestelmän erityiskysymyksiä kuten jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämistä. 

 

Suunnitelmista toteutukseen 

Tuoreiden suunnitelmien julkistuswebinaari järjestettiin torstaina 29.10.2020.Tilaisuudessa esiteltiin päivitetyt liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja keskusteltiin niiden toimeenpanosta.

Nyt liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmistuttua on aika kääriä hihat ja ryhtyä toteuttamaan suunnitelmia. Tuoreiden suunnitelmien toimeenpanosta keskusteltiin julkaisuwebinaarin asiantuntijapaneelissa, johon panelistit toivat Turun kauppakamarin, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin, sekä Turun ja Paimion kaupunkien näkökulmat. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että suunnitelmien kärkitoimenpiteet ja tavoitteet ovat hyvät ja painottivat yhteistyön tärkeyttä liikennejärjestelmän kehittämisessä. 

Työpajatyöskentelyssä pureuduttiin suunnitelmien teemoihin ja toimenpiteisiin tarkemmin. Pienryhmäkeskusteluja käytiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä, Turun seudun joukkoliikenteen vaihtopaikoista, liityntä ja solmupysäkeistä, Fölin toimialueen ulkopuolisista joukkoliikenneratkaisuista Turun seudulla, Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteestä, kuljetusten yhdistelystä ja elinkeinoelämän kuljetuksista.

Pienryhmäkeskusteluissa esille nousi monia tärkeitä konkreettisia liikenteen kehittämistarpeita ja toimenpiteitä, mutta myös ideoita liikennejärjestelmäsuunnittelun sidosryhmien yhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi elinkeinoelämän toimijoiden osallistumista suunnitteluun on mahdollista lisätä kauppakamarin kuljetusvaliokunnan kautta ja myös terveystoimella on kiinnostusta liikennejärjestelmän, kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen. 

 

Yhteistyöllä tuloksiin 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien toimenpidekokonaisuus on kattava ja toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaankin mukaan laajasti eri tahoja, kuten alueen kuntia, yrityksiä, päättäjiä ja valtiota. Liikkumistarpeeseen pitkäaikaisesti vaikuttavia päätöksiä tehdään teknisen toimen lisäksi myös esimerkiksi sivistys-, sosiaali- ja terveyssektorilla, jonka vuoksi myös sektorien välistä yhteistyötä on tarpeen kehittää entisestään.

Toimenpiteiden toteuttamisessa tärkeintä on laaja eri toimijoiden välillä tehtävä yhteistyö, jota jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä tehdäänTällä hetkellä maakunnan ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön ja kaavoituksen yhteistyöryhmiä organisoidaan uudelleen. Tavoitteina ryhmien uudelleenorganisoinnissa on parantaa ja tehostaa yhteistyötä, sekä kirkastaa toimintaa tarvelähtöiseksi valmistuneiden suunnitelmien toteuttamista silmällä pitäen. 

Miten sinä tai organisaatiosi voitte edistää tulevaisuuden tavoitteita kestävästä ja vähäpäästöisestä, kilpailukykyisestä ja vetovoimaisesta, sekä turvallisesta ja terveellisestä liikkumisesta ja liikenteestä?

Tutustu suunnitelmiin:

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020