Ympäristöministeriö vahvisti 9.9.2014 Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston 10.6.2013 kokouksessaan hyväksymän tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Tarve kaavan laadinnalle tulee kansallisista ja maakunnallisista ilmasto- ja energialähtökohdista sekä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Kaava vahvistettiin maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa lukuun ottamatta valituksen perusteella poistettua Salon Järvenkylän tuulivoima-aluetta. Maakuntavaltuuston päätöksestä tehdyt viisi muuta valitusta ympäristöministeriö hylkäsi.

Tuulivoimavaihemaakuntakaava sai lainvoiman 29.1.2016, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki kaavaa koskeneet valitukset.

 

Lisätietoja:

suunnittelujohtaja Heikki Saarento
p. 040 7203056

suunnittelija Aleksis Klap
p. 040 7213137

etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi

Tuulivoimavaihemaakuntakaavan
asiakirjat:

Vahvistettu kaavakartta

Kaavaselostus (5,5 Mt, pdf)

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös ja tiedote

Tiivistelmä ehdotuksesta jätetyistä muistutuksista ja annetuista lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet