Järjestimme keväällä maakunnan nuorille, yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, #EUjaminä -taidekilpailun. Kilpailu haastoi nuoret pohtimaan sitä, mitä EU-kansalaisuus merkitsee heille ja miten se näkyy heidän arjessaan. Suomi on ollut 25 vuotta EU:n jäsenmaa ja nuoret ovat koko tähän astisen elämänsä olleet EU-kansalaisia. Heille unioni ja sen mahdollistamat asiat, kuten sisämarkkinat, vapaa liikkuvuus ja yhteinen valuutta euro ovat aina olleet olemassa, osana arkea. Tuleeko siis usein edes ajateltua sitä, mitkä kaikki asiat ovat EU:n mahdollistamia ja mihin kaikkialle unioni arjessamme vaikuttaa? Tätä halusimme nuorten miettivän ja peilaavan omia kokemuksiaan koulussa opittuihin asioihin EU:sta sekä tuomaan ne esiin taiteen keinoin.

Olemme perinteisesti toukokuussa Eurooppa-päivänä järjestäneet tempauksen, Eurooppa-päivän tilaisuuden, yhteistyössä oppilaitosten ja eri toimijoiden kanssa, mutta tänä vuonna ei koronarajoitusten vuoksi ollut mahdollista kohdata kasvokkain. Niinpä halusimme taidekilpailulla tuoda aihetta esiin nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuuden kertoa omia ajatuksiaan luovasti. Kilpailun suojelijana toimi MEP Ville Niinistö, joka oli mukana myös voittajat valinneessa palkintoraadissa.

Nuorten töissä vahvasti esiin matkustaminen, sananvapaus ja kokemus yhteistyöstä

Kilpailuun osallistuneiden nuorten töissä nousi vahvasti esiin kolme yhdistävää tekijää: matkustaminen, yhteiset arvot kuten sananvapaus, ja tunne siitä, että EU:ssa olemme yhdessä, yhteistyötä tehden. Nämä näkyvät selkeästi myös taidekilpailun voittajatöissä. Palkintoraati valitsi tällä kertaa voittajaksi jaetulle ykkössijalle kaksi työtä; 15-vuotiaan Vilmiinan ja 16-vuotiaan Olivian työt.
Turun Eurooppa-foorumi kävi haastattelemassa Vilmiinaa ja Oliviaa heidän mietteistään EU:sta ja ajatuksista voittajatöiden taustalla.

– Kädet kuvaavat sitä, kuinka EU-maat tekevät yhteistyötä. Maissa on paljon esimerkiksi samoja oikeuksia ja ne toimivat yhteistyössä. Muut kuvat kertovat, kuinka olen koko elämäni asunut EU-maassa, ja sen aikana matkustanut ja saanut muistoja sekä ystäviä. Jos Suomi ei olisi EU:ssa, kaikki oikeudet eivät välttämättä toteutuisi ja oma identiteetti voisi olla erilainen, sanoo Vilmiina haastattelussa.

Olivia puolestaan kertoo, että hänen työssään näkyvä ajatuskupla edustaa hänen pohdintaansa EU:n mahdollisuuksista ja arvoista, kuten tasa-arvo ja sananvapaus.

Voittajien mietteitä tarkemmin ja koko haastattelun voit lukea Turun kaupungin nettisivuilta.

Turun Eurooppa-foorumi nostaa esille Suomen EU-jäsenyyden 25-vuotisen matkan ja nuorten mielipiteet EU:sta

Elokuun lopulla järjestettävän Turun Eurooppa-foorumin vuoden 2020 teema on Suomen 25-vuotinen EU-matka ja katseen suuntaaminen tulevaisuuteen. Tänä vuonna foorumissa halutaan nostaa mukaan erityisesti nuorison mielipiteitä ja keskustelun avauksia.

Eurooppa-foorumin koko ohjelma on julkaistu ja siihen voi tutustua foorumin nettisivuilla. Tänä vuonna foorumi toteutetaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi hybridinä ja suurella yleisöllä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen verkon välityksellä.

Europe Direct Varsinais-Suomi on mukana järjestämässä ohjelmaa foorumiin. Tänä vuonna teemme yhteistyötä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kanssa ja järjestämme to 27.8. yhteisen, Pellolta pöytään -aiheisen paneelikeskustelun. Kerromme siitä lisää nettisivuillamme elokuussa. Pysythän kuulolla!

 

 

 

738A7047Kuva: Ronja Koistinen ja Klaus Kaarti, Turun kaupunki

olkuOlivian työ

vin 1
Vilmiinan työ

   


EU:n uuden monivuotisen rahoituskehyksen valmistelu on käynnissä ja sen pitäisi astua voimaan ensi vuonna. Käytännössä tehtävää on vielä paljon, ennen kuin uusi monivuotinen rahoituskehys voidaan hyväksyä. Monivuotiseen EU-budjettiin vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi komission ja parlamentin prioriteetit, Britannian EU-ero, Euroopan unionin tavoitteet hiilineutraaliudesta, investoinneista, uusi vihreän kehityksen ohjelma ja päällimmäisenä vallitseva koronatilanne. Lisäksi kansallisesti tulee päättää siitä, miten Suomeen saatava kansallinen EU-rahoitus kanavoidaan ja jaetaan. Uuden komission työohjelma seuraavalle viidelle vuodelle asettaa kunnianhimoisia tavoitteita yhtenäisemmän, vihreämmän ja digitaalisemman Euroopan saavuttamiseksi. Rahoituksella on iso rooli yhtenäisen, hyvinvoivan Euroopan ja EU:n tulevaisuudessa aina Brysselistä ruohonjuuritasolle asti. Tämän webinaarin tarkoituksena on tarkastella tulevan budjettikauden valmistelun tämänhetkistä tilannetta ja niitä ilmiöitä ja reunaehtoja, jotka vaikuttavat vahvasti uuden monivuotisen rahoituskehyksen sisältöön ja toteutukseen.

Tervetuloa kuulemaan lisää!

 

Aika: 11.6.2020 klo 13.00-15.00

Paikka: webinaari, Microsoft Teams -kokousympäristö

 

Ohjelma:

klo 12.45           Webinaaritilan ”ovet avautuvat”

klo 13.00           Tilaisuuden avaus

                             Maakuntajohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto

klo 13.15           Ajankohtainen tilanne monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027
                         valmistelussa, Euroopan komissio, sen prioriteetit ja työohjelma

                             Talouspoliittinen neuvonantaja Vesa-Pekka Poutanen, Euroopan komission
                            Suomen edustusto

 

klo 13.45           Kansallinen aluekehitysrahoitus uudella budjettikaudella,
                         ajankohtainen valmistelutilanne

                             Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto

 

klo 14.15           Brexitin vaikutukset Euroopan unioniin ja rahoitukseen

                             Toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, Euroopan parlamentin
                             Suomen-toimisto

 

klo 14.45           Aikaa keskustelulle ja kysymyksille

klo 15.00           Tilaisuus päättyy


Ilmoittautuminen 10.6.2020 mennessä Lyytissä: https://www.lyyti.fi/reg/EUwebinaari1106
Microsoft Teams -linkki toimitetaan webinaaria edeltävänä päivänä kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse.

Webinaarin järjestää Europe Direct Varsinais-Suomi.
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Katri Koivisto (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Webinaariohjelma PDF-muodossa

 

 cash coins money pattern 259165

 

Europe Direct Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät helmikuussa älykkään erikoistumisen teemaan pureutuvan tilaisuuden, jonka aiheena olivat Varsinais-Suomen vahvuudet ja ajankohtaiset vaikuttamisen paikat kohti eurooppalaisia kumppanuuksia. Tässä Älykkäästi, Varsinais-Suomi -tilaisuudessa perehdyttiin tarkemmin maakunnassamme tunnistettuihin kolmeen toimialaan, joilla on erityisiä vahvuuksia ja kasvupotentiaalia. Nämä toimialat ovat sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Maakunnassamme on jo paljon huippuosaamista, mutta sektoreiden välinen kehittämis- ja tutkimustyö ovat tärkeitä jatkossakin, muistutti maakuntajohtaja Kari Häkämies tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio johdatti tilaisuuden aluksi kuulijat tarkemmin siihen, mistä älykkään erikoistumisen strategiassa ja toimintamalleissa on kyse. Älykäs erikoistuminen on EU:n politiikkamalli, se on toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea alueiden välistä osaamisen kehittämistä, innovaatioyhteistyötä ja kilpailukykyä. Lisäksi sen rooli tulee vahvistumaan jatkossa muun muassa Euroopan unionin projektirahoituspäätöksissä. Varsinais-Suomessa tämän kautta on tarkoituksena lisätä eurooppalaisia kumppanuuksia, houkutella maakuntaan investointeja ja lisätä maakuntaan saatavaa EU-rahoitusta. Älykäs erikoistuminen toimintamallina vahvistaa osaltaan EU:n koheesiopolitiikan kokonaisuutta. Koheesiolla tarkoitetaan työtä alueiden välisten kehityserojen vähentämiseksi ja hyvinvoinnin edellytyksien luomiseksi muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Tilaisuuden pääpaino oli Varsinais-Suomen painopisteiksi valituissa toimialoissa ja niiden pitämissä katsauksissa, joissa pohdittiin ajankohtaisia näkökulmia yhteistyöhön ja vaikuttamisen paikkoja juuri nyt. Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen Turun yliopistolta esitteli Teknologiakampus Turun toimintaa. Yhteistyöverkosto Teknologiakampus Turun tarkoituksena on vastata erityisesti meri- ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin alueellamme. Ajankohtaista heidän työssään tällä hetkellä on yhteisen tekniikan tutkimusstrategian laatiminen ja siihen liittyen alueen yritysten tutkimus- ja kehitys- sekä innovaatiotarpeiden kartoittaminen. Lisäksi parhaillaan on käynnissä mm. neuvottelut merilogistiikkaan ja tuotantojärjestelmien kehittämiseen liittyvien projekti-instituuttien sijoittumisesta maakuntaamme.

Innovatiivisten ruokaketjujen osalta ajankohtaista tilannetta ja käynnissä olevaa toimintaa esitteli Food Tech Platform Finland -yhteistyön Program Leader Laura Forsman Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta Turun yliopistolta. Innovatiivisten ruokaketjujen kehittämisessä on tarkoituksena tukea EU:n tavoitteita tulevaisuuden ruokajärjestelmästä, joka olisi terveellisempi, ravinteikkaampi, ilmastoystävällisempi, resurssien suhteen tehokkaampi ja enemmän paikallista elintarviketoimintaa tukeva sekä kestävän kehityksen huomioiva. Varsinais-Suomessa yhteistyössä on tarkoitus yhdistää toimijat ja pilotoida alueella paikallinen ruokajärjestelmä, jonka kehitystä tuetaan teknologian avulla.

Kolmas alueemme painopistealoista on lääke- ja terveysteknologia, jonka kehittämistyötä Varsinais-Suomessa tekee ja koordinoi Health Turku, joka on Suomen vahvin terveysalan keskittymä. Lääke- ja terveysteknologian osaaminen maakunnassamme on suomenlaajuisestikin varsin merkittävä: Varsinais-Suomessa on noin puolet Suomen lääke- ja diagnostiikkateollisuudesta, 75% Suomen lääkeviennistä ja 50% Suomen diagnostiikan viennistä. Alan mahdollisuuksia, kasvun ajureita ja tarpeita esitteli HealthTurku-klusterin johtaja Tero Piispanen Turku Science Parkista. Tällä hetkellä tarvetta olisi mm. rahoituksen kehittämiselle ja pääomasijoittajille, joiden avulla saataisiin tuettua kaupallisia innovaatioita, niiden aihioiden kehittämistä sekä mm. terveysteknologia-alan pienten ja keskisuurten yritysten vientiä. Lääke- ja terveysteknologia-alan kehittymiseen entisestään Varsinais-Suomessa olisi suureksi avuksi kansallinen Lääkekehityskeskuksen saaminen Turkuun. Valmistelu lääkekehityskeskuksesta ja sen sijaintipaikasta on parhaillaan käynnissä. Valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin Skype-luennon muodossa puheenvuoro Alison Hunterilta, Economic and Public Policy Consultancy EPPC -konsulttiyrityksen johtajalta, joka avasi laajempaa eurooppalaista näkökulmaa älykkääseen erikoistumiseen ja miten se näkyy Euroopan tasolla. Hunter korosti, että EU:n tavoitteena on älykkään erikoistumisen avulla saada alueet ja valtiot työskentelemään paremmin yhdessä, vahvistamaan koheesiota ja koko Euroopan kilpailukykyä. Suuri osa älykkään erikoistumisen yhteistyöstä on vielä alussa, mutta jo nyt on nähtävissä, että se on lisännyt ja tulee lisäämään alueiden välistä innovaatioyhteistyötä. Älykkään erikoistumisen kautta halutaan myös aktivoida alueita ja kiinnittää niiden huomiota EU:n uusiin strategioihin ja aloitteisiin, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (Just Transition Fund) ja Euroopan teollisuusstrategiaan (European Industrial Strategy). Hunter esitteli puheenvuorossaan esimerkkejä siitä, mitä kaikkea alueiden välinen yhteistyö ja kumppanuus voivat olla ja nosti esiin myös mahdollisia rahoitusmekanismeja.

Tilaisuuden esitysten tallenteet löytyy suorat linkit ohesta alta ja ne säilyvät Varsinais-Suomen liiton Youtube-kanavalla myös myöhempää katselua varten. Esitystallenteet ovat erityisen hyödyllisiä maakunnan päättäjille ja vaikuttajille, mutta antavat hyvää, mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa kaikille maakunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Tarja Nuotion esitys

Sari Stenvall-Virtasen esitys

Laura Forsmanin esitys

Tero Piispasen esitys

Alison Hunterin esitys

 

 telakka2

 

Europe Direct Varsinais-Suomi järjestää maakunnan yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille #EUjaminä -taidekilpailun, joka haastaa nuoret miettimään, miten EU vaikuttaa heidän elämäänsä ja miten se näkyy heidän arjessaan. Tällä hetkellä yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevat opiskelijat ovat syntyneet paitsi Suomen myös Euroopan unionin kansalaisiksi ja heille unioni on ollut olemassa koko heidän elämänsä ajan. Sen olemassaolo on nuorille tietyllä tapaa itsestään selvää. Nyt käynnistyvän taidekilpailun tausta-ajatuksena on saada nuoret pohtimaan sitä, mitä EU-kansalaisuus merkitsee juuri heille ja mitä kaikkea EU mahdollistaa. Kilpailu kannustaa nuoria osallistumaan millä tahansa itselleen parhaiten sopivalla taidemuodolla ja käyttämään kilpailutyössä hyödyksi kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja. Kilpailuaika on 15.4.-21.5.2020. Kolme parasta osallistujaa palkitaan nuorten harrastamista tukevilla palkinnoilla.

- Tällä taidekilpailulla haluamme osaltamme nostaa esiin Suomen 25-vuotista EU-jäsenyyttä ja toisaalta tarjota nuorille kiinnostavaa lisää etäopiskeluun. Luova ajattelu ja taiteen tuottaminen tukevat nuoren tapaa ilmaista itseään myös poikkeusoloissa. Toivottavasti tämä innostaa nuoria siellä etäpulpeteissaan pohtimaan ympäröivää yhteiskuntaa ja omaa kokemustaan siitä, kertoo erikoissuunnittelija Katri Koivisto Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspisteeltä. Varsinais-Suomen liitossa toimiva tiedotuspiste on perinteisesti järjestänyt Eurooppa-päivänä ohjelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Tänä keväänä on poikkeusolojen vuoksi kasvokkain kohtaamisen sijaan luvassa taidekilpailu.

#EUjaminä -taidekilpailun suojelijana toimii varsinaissuomalainen Euroopan parlamentin jäsen, MEP Ville Niinistö. Niinistö on mukana myös palkintoraadissa valitsemassa kilpailun voittajia. Voittajat selviävät toukokuun lopussa.

- Tänä poikkeuksellisena aikana on tärkeää muistaa, että näistäkin haasteista me nousemme yhdessä. Eurooppalainen yhteistyö on tuonut rauhaa ja kulttuurista vuorovaikutusta tavalla, jossa nuorilla on elämässään valtavasti avoimia ovia. Nyt kun meidän on rakennettava yhteiskunnastamme entistäkin kestävämpää torjuaksemme niin pandemioita kuin ilmastokriisiäkin, on taide yksi tapa avata ihmisten ymmärrystä siitä, että asiat voivat olla toisin – ja että se toisin voi olla paremmin, sanoo Ville Niinistö. - Taide haastaa, puhdistaa, rohkaisee ja avartaa. Sitä kaikkea me nyt tarvitsemme. On ilo olla mukana tukemassa suojelijana tätä kilpailua.

 

#EUjaminä

Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle?

Taidekilpailu yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille

Suomi on ollut 25 vuotta Euroopan unionin jäsen. Tuona aikana mm. markka on vaihtunut euroon, saamme liikkua vapaasti Schengen-alueella ilman viisumi- ja rajamuodollisuuksia, voimme helposti hakea vaihtoon, opiskelemaan tai töihin toiseen EU-maahan, saamme äänestää ja vaikuttaa maailman toisiksi suurimmissa vaaleissa EU-vaaleissa, ja verkkokauppaostostemme turvana on eurooppalainen kuluttajansuoja. Tässä muutamia esimerkkejä EU-jäsenyyden myötä muuttuneista asioista. EU vaikuttaa moneen asiaan, jopa niin moneen, että emme aina enää edes tiedosta unionin olevan niiden taustalla. Te yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat, olette syntyneet paitsi Suomen myös Euroopan unionin kansalaisiksi ja teille unioni on ollut olemassa koko teidän elämänne ajan.

#EUjaminä -taidekilpailun tavoitteena on haastaa nuoret miettimään, miten EU vaikuttaa sinun elämääsi ja miten se näkyy sinun arjessasi. Mitä EU merkitsee sinulle ja mitä kaikkea se mahdollistaa? #EUjaminä Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailuun voivat osallistua kaikki varsinaissuomalaiset yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijat. Kilpailuun voi osallistua millä tahansa taidemuodolla, esim. videolla, runolla, piirroksella, tanssilla, maalauksella, novellilla, laululla, sarjakuvalla, käsityöllä, veistoksella – You name it! Kilpailutyö tulee toteuttaa yksin, ei ryhmässä. Kilpailutyössä kannustetaan käyttämään kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja ja muutenkin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja. Kilpailutyön tulee olla hyvän maun mukainen ja osoittaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kilpailuaika on 15.4.-21.5.2020.

Kolme parasta kilpailutyötä palkitaan:

I. palkinto: täysin langattomat JBL urheilukuulokkeet langattomassa latauskotelossa

II. palkinto: Fujifilm instax mini -pikakamera ja filmiä

III. palkinto: Kånken-reppu ja SIGG-juomapullo

Kilpailuun osallistuvat työt (tai niiden ollessa esim. piirroksia/veistoksia/käsitöitä kuva niistä) tulee lähettää 21.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Viestistä tulee käydä ilmi tekijän nimi, ikä, oppilaitos sekä yhteystieto, josta hänet tavoittaa (puhelin ja sähköposti). Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Osallistumalla taidekilpailuun hyväksyt, että kilpailutyötäsi voidaan käyttää ja se voi näkyä sosiaalisessa mediassa, Varsinais-Suomen liiton/Europe Direct Varsinais-Suomen nettisivuilla, erilaisten tilaisuuksien yhteydessä tai se voidaan ottaa osaksi kilpailutöistä koottavaa taidenäyttelyä. Tekijän nimi liitetään aina työhön, mikäli sitä käytetään. Mikäli järjestäjä haluaa nähtäville alkuperäiset työt, ollaan osallistujiin erikseen yhteydessä.

#EUjaminä Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailun järjestää Europe Direct Varsinais-Suomi, joka toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Kilpailun suojelijana toimii MEP Ville Niinistö, joka on myös mukana taidekilpailun tuomaristossa.

Lisätietoja kilpailusta: erikoissuunnittelija Katri Koivisto Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Tulostettavat ohjeet PDF-muodossa (suomeksi)

Tulostettavat ohjeet PDF-muodossa (ruotsiksi)

 

VN jpeg

 

Varsinais-Suomessa on kolme toimialaa, joilla on erityisiä vahvuuksia ja kasvupotentiaalia: sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Näillä toimialoilla yritykset, korkeakoulut ja julkinen sektori tekevät yhteistyötä synnyttääkseen uusia innovaatioita ja lisätäkseen varsinaissuomalaisten toimijoiden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla. Yhteistyön askeleet on koottu niin kutsuttuun älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmaan, jonka tarkoitus on lisätä eurooppalaisia kumppanuuksia ja Varsinais-Suomeen saatavaa EU-rahoitusta.

Tervetuloa kuulemaan tarkemmin, mistä tässä yhteistyössä on kysymys ja missä varsinaissuomalaisen vaikuttamisen paikat juuri nyt ovat. Kolmen erityisalamme esittäytymisen lisäksi Economic and Public Concultancy -konsulttiyrityksen johtaja Alison Hunter johdattelee kuulijat eurooppalaiseen älykkääseen erikoistumiseen ja sen vaikutuksiin Euroopan unionin toimintaan.

ÄLYKKÄÄSTI, VARSINAIS-SUOMI!
Kohti vaikuttavia eurooppalaisia kumppanuuksia

Aika: Maanantaina 10.2.2020 klo 13:30-16:00
Paikka:Virastotalon auditorio, Itsenäisyydenaukio 2 Turku

Europe Direct Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen liiton järjestämä ”Älykkäästi, Varsinais-Suomi!” -tilaisuus on tarkoitettu erityisesti maakunnan luottamushenkilöille, kuntajohdollesekä kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten asiantuntijoille, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittaudu 31.1.2020 mennessä tästä linkistä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

  • Katri Koivisto, erikoissuunnittelija / Europe Direct Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen liitto: p. 0400 251 771 ja etunimi.sukunimi(a)varsinais-suomi.fi
  • tai Salla-Maria Lauttamäki, erikoissuunnittelija / Varsinais-Suomen liitto: p. 040 520 0761 ja etunimi.sukunimi(a)varsinais-suomi.fi

 

 

 

 

alykkaasti varsinais suomi fb