Varsinais-Suomen liitossa toimivan Europe Direct EU-tiedotuspisteen toiminta päättyy huhtikuun lopussa. Europe Direct -tiedotuspiste on toiminut kansalaisviestinnän neuvontapisteenä, järjestänyt EU-aiheisia tilaisuuksia ja muun muassa osallistunut yhteistyöhön koulujen kanssa. Kyseessä on Euroopan komission toteuttama hanke, jonka nykyinen toimikausi tulee päätökseensä 30.4.2021. 

Euroopan komissio haki syksyllä 2020 tarjouspyyntökilpailulla toimijoita uudelle Europe Direct toimikaudelle 2021–2025. Varsinais-Suomen liitto päätyi tuolloin siihen, että se ei jättänyt hakemusta tarjouskilpailuun. Uuden toimikauden rahoitusehdot ja komission tiedotuspisteille asettamat tavoitteet sekä toiminta muuttuivat niin paljon, että liitto ei katso omaavansa enää edellytyksiä toiminnan jatkamiselle nykyisten toimintamalliensa mukaisesti.

- Päätös luopua toiminnan jatkon hakemisesta tehtiin meillä liitossa pitkällisen pohdinnan päätteeksi ja hyvässä yhteisymmärryksessä, toteaa maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Liitto informoi viime syksynä, tiedotuspisteiden uuden toimikauden haun ollessa käynnissä, alueen toimijoita luopumisaikeistaan ja kannusti heitä osallistumaan tarjouskilpailuun tiedotuspisteen saamiseksi alueelle. Liitto myös ilmoitti olevansa sitoutunut tukemaan mahdollista uutta toimijaa työn alkuun saattamisessa. Europe Direct -tiedotuspisteen toiminnan kautta Varsinais-Suomen liitto on vuosien aikana paitsi välittänyt EU-aiheista informaatiota mm. rahoitukseen liittyen, myös saanut paljon tietoja, arvokkaita verkostoja ja kontakteja.

- EU-tiedotustoiminnan loppumisesta huolimatta jatkamme liitossa edelleen työskentelyä myös EU-aiheiden parissa ja pyrimme pitämään yllä Europe Direct -toiminnan kautta saatuja hyviä toimintamalleja ja yhteistyötä verkostoissa. EU-aiheissa tärkeä rooli on jatkossakin Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistolla”, toteaa aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio.

Europe Direct -toiminnasta osa-aikaisella työpanoksella vastannut erikoissuunnittelija Katri Koivisto jatkaa työskentelyään Varsinais-Suomen liitossa, mutta siirtyy toisiin tehtäviin. Euroopan komission odotetaan tiedottavan uusista Europe Direct -tiedotuspisteistä lähiaikoina.

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715
erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p. 0400 251 771

 Europe Direct Varsinais Suomi logo

 

 

alapalkki logot 003

Europe Direct Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen liitto järjestävät yhteistyössä Turun kauppakamarin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa webinaarin EU:n elpymis- ja palautumisrahoituksesta sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.Tilaisuus järjestetään 14.4.2021 klo 14.30-16.00 Microsoft Teamsin kautta.

Webinaarissa pureudutaan siihen, mistä on kyse Suomen kestävän kasvun ohjelmassa ja miten EU:sta saatava elpymisrahoitus tukee Varsinais-Suomen alueella kestävää kasvua. Puolet Suomen saamasta RRF-rahoituksesta on tarkoitus kanavoida vihreään siirtymään – mitä se tarkoittaa ja mitä se voi alueellamme mahdollistaa? Minkälaisilla hankkeilla alueemme menestyy rahoitushaussa ja mihin tulee fokusoida? Miten vihreän siirtymän, digitalisaation ja TKI:n painotukset saadaan parhaiten kytkettyä osaksi alueen uudistumista?

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoro elinkeinoministeri Mika Lintilältä ja valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen avaa kuulijoille Suomen kestävän kasvun ohjelman kansallista toimeenpanoa, rahoitusvälineitä ja hankehakuja. Lisäksi kuullaan alueen toimijoilta esimerkkejä potentiaalisista yrityshankkeista. Aikaa on varattu myös kysymyksille sekä yhteiselle keskustelulle. Tilaisuus on suunnattu erityisesti Suomen kestävän kasvun ohjelmasta hankerahoitusta mahdollisesti hakeville yrityksille ja muille toimijoille, mutta on avoin kaikille kiinnostuneille.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen 12.4. mennessä Lyytin kautta (suora linkki ilmoittautumislomakkeelle).
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostitse.

Tervetuloa webinaariin!


Elpymisrahoituksella uudistuva Varsinais-Suomi -webinaarin ohjelma (PDF)

pexels alena koval 886521
Kuva: Pexels.com
Euroopan komissiolla on parhaillaan käynnissä Back to School -niminen kampanja, jossa EU-uraa tekevä virkamies palaa vierailulle omaan vanhaan kouluunsa. Hän kertoo urastaan nykyisille opiskelijoille ja keskustelee heidän kanssaan EU:sta. Europe Direct -tiedotuspisteet ovat osaltaan mukana tukemassa ja toteuttamassa tätä kampanjaa. Tiedotuspisteiden tehtävänä on yhdistää viranhaltijat ja koulut ja olla mukana toteuttamassa vierailuja käytännössä. Korona-ajan hengessä vierailut toteutetaan tällä hetkellä virtuaalisesti.

Europe Direct Varsinais-Suomella oli ilo saattaa yhteen Kupittaan lukiossa Turussa opiskellut komissaari Jutta Urpilaisen kabinetin jäsen Arto J. Virtanen sekä nykyiset Turun Kerttulin lukion EU-kurssin opiskelijat. Kupittaan lukio yhdistyi Aurajoen lukion kanssa 2010-luvun alussa ja jatkaa toimintaansa nyt Kerttulin lukiona.

Arto J. Virtanen on opiskellut Turun yliopistossa poliittista historiaa ja pitkänä sivuaineena valtio-oppia. Arto kertoo tuolloin Jean Monnet -professorina toimineen Esko Antolan sytyttäneen hänen Eurooppa-kiinnostuksensa. Artolla on pitkä kokemus politiikan alalla työskentelystä. Kaikki alkoi opiskelijapolitiikasta, jonka jälkeen työ vei Arton niin puhemies Paavo Lipposen avustajaksi, SDP:n puoluetoimistolle vaalikampanjatöihin kuin kuudeksi vuodeksi silloisen SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen tiimiin. Välillä hän työskenteli viisi vuotta yksityisellä sektorilla viestintätoimistossa, ennen kuin puolitoista vuotta sitten aloitti nykyisessä työssään.

Arto työskentelee tällä hetkellä kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilaisen kabinetin jäsenenä ja toimii komissaarin media-asioista vastaavana henkilönä. Hänen työnkuvansa on monipuolinen ja siihen kuuluu komissaarin viestinnän ja työn tukemisen lisäksi myös erityisvastuita, kuten digitaalisen sektorin ja puolustuksen sekä tiettyjen maantieteellisten alueiden ja tiettyjen EU-jäsenmaiden seuraamista. Hän on mukana myös komissaarin virkamatkoilla osana delegaatiota. Nyt korona-aikana hän tukee komissaarin virtuaalisten maakuntamatkojen valmistelua ja toteuttamista eri maakuntiin Suomessa.

- Korona on vaikuttanut työhömme todella paljon. Kansainvälisten suhteiden hoitaminen on ihmisten tapaamista, keskustelemista, neuvottelemista, tutustumista. Nyt tämä kaikki on käytännössä tapahtunut videoneuvottelujen välityksellä. Kyllähän se muuttaa vuorovaikutusta. EU:n digiloikka koronan vuoksi on ollut raju, mutta kaikki sujuu hienosti ja asiat hoituvat hyvin. Silti paluu siihen, että tavataan taas ihmisiä ja matkustetaan heidän luokseen, on tärkeää. Toivottavasti se on mahdollista taas pian.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja aktiivisuus kannattaa

Arki Brysselissä on koronan vuoksi etätöiden ja uusien työtapojen värittämää, mutta vaihtelevaa ja tuo joka päivä mukanaan uusia asioita opittavaksi. Arto korostaa myös opiskelijoille oman aktiivisuuden ja omien kiinnostuksen kohteiden merkitystä työuran kehittymisessä.

- Työurani saattaa kuulostaa loogiselta etenemiseltä, mutta kyseessä on sattumusten ketju. Sitä on totta kai ohjannut se, mistä asioista olen itse ollut kiinnostunut. Olen myös yrittänyt opiskella asioita, jotka itseäni kiinnostavat. Silloin opiskelumotivaatio pysyy parhaimpana, Arto sanoo.

Back to School -kampanjan tarkoituksena on tuoda Euroopan unioni entistä lähemmäs opiskelijoita ja vahvistaa heidän tunnettaan siitä, että he ovat osa unionia sekä tukea EU-asioiden opiskelua. Samalla tausta-ajatuksena on, että opiskelijat saisivat vierailusta suoran linkin unioniin ja yhdet konkreettiset kasvot henkilölle, joka työskentelee EU:n ytimessä – siis esimerkin siitä, mitä EU:ssa työskenteleminen käytännössä voi tarkoittaa. Vierailija keskustelee opiskelijoiden kanssa EU:n toiminnasta, merkityksestä, EU-kansalaisuudesta sekä vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeydestä. Hän vastaa opiskelijoiden kysymyksiin ja keskustelee heidän kanssaan opiskelijoiden esiin nostamista aiheista. Kerttulin lukion opiskelijat kyselivät Artolta mm. työn haastavuudesta ja yksittäisen komission jäsenen vaikuttamismahdollisuuksista.

- Työni on todella mielenkiintoista ja saan tehdä huippuammattilaisten kanssa töitä. Tämä on oma maailmansa, EU:n organisaatiokulttuuriin, tapoihin ja lainalaisuuksiin liittyy paljon asioita, jotka eroavat Suomesta ja jotka olen oppinut täällä. Yksittäisellä komissaarilla on mahdollisuudet merkittävään vaikutusvaltaan. Aktiivinen, näkemyksellinen, tehokas komissaari, joka on hyvin verkottunut komissaarikollegojensa kesken, hyödyntää hyvin omaa pääosastoaan ja käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa pystyy vaikuttamaan paljon asioihin. Tärkeää on myös komissiolla oleva lakialoiteoikeus.

Opiskelijoilla on parhaillaan käynnissä yhteiskuntaopin kurssi kansainvälisistä suhteista ja Euroopan unionista. Kurssilla on aiheena EU-kansalaisuus, vaikuttaminen unionissa ja EU:n merkitys. Kurssin teemaan liittyen opiskelijoita kiinnosti kuulla siitä, miten yksittäinen nuori ihminen Suomessa voi vaikuttaa asioihin EU:ssa.

- Toivottavasti entistä useammin eri tavoin. Tärkeintä on, että äänestäkää aina kun se on mahdollista. Toimimme aika läpinäkyvästi, aina kun teemme isoja politiikka- tai periaatepäätöksiä, pyrimme tuomaan ne kansalaisten keskusteltaviksi. On kansalaiskeskusteluja ja konsultaatioita. Jos jotkut tietyt kysymykset askarruttavat, niin kannattaa osallistua tällaiseen keskusteluun, Arto sanoo.

Myös kansalaisyhteiskunnan väylät ovat hyvä tapa osallistua. Jos haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan, niin puolueet tai monet kansalaisjärjestöt ovat erittäin aktiivisia käymään keskustelua ja vaikuttamaan. Niillä on myös vahvaa painostusvoimaa asioissa ja vaikutusta siihen, millaisia linjauksia politiikan puolella tehdään. Toki aktiivisuutta voi olla yksityisellä sektorillakin, jos sinne päätyy töihin. Yhä useampi yritys näkee yhteiskuntavastuunsa todella laajasti.

Brysseliin kaivataan lisää suomalaisia

- Tänne EU:hun ei hae tarpeeksi suomalaisia, nuoria lahjakkaita ja nälkäisiä osaajia. Moni meistä EU-uralla nyt vaikuttavista suomalaisista on tästä aidosti huolissaan. Vuosien myötä suomalaisten kiinnostus hakeutua tänne töihin on hiipunut. Tänne tarvitaan myös suomalaisia osaajia.

Arto kannustaakin kansainvälisestä urasta ja EU-asioista kiinnostuneita nuoria hakemaan töihin unioniin. EU:n virkamieskilpailutuksia kannattaa seurata, mikäli asia kiinnostaa. EPSO- hakuprosessin pituutta ja vaiheikkuutta ei kannata pelästyä, sillä mahdollisuudet prosessin läpi pääsemiseen ja työllistymiseen ovat hyvät. Arto kannustaa nuoria myös opiskelemaan kieliä, sillä kansainvälisessä työssä monipuolisesta kielitaidosta on paljon hyötyä. Tärkeintä on kuitenkin oma aktiivisuus.

- Mihin päädyttekään elämässä, niin kannattaa olla aktiivinen. Kyllä ovet avautuvat, vaikka saranapuolelta välillä. Kannattaa rohkeasti tarttua mahdollisuuksiin, löytää omat juttunsa ja itselleen mielekkäät tavat, Arto rohkaisee opiskelijoita.

 

 

 

Eufqm1MXAAInfk9


AJV

Kuvat: Sonja Palhus ja Katri Koivisto


Lokakuun lopussa 2020 mallorcalainen Pablo Morilla Hamberg saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle matkatakseen Loimaalle, Varsinais-Suomeen. Siellä häntä odotti kahdeksan kuukauden mittainen vapaaehtoistyö Loimaan kaupungin nuorisopalveluissa ja Loimaan teatterilla. Sitä ennen kuitenkin edessä oli koronarajoitusten mukainen karanteeni. Vapaaehtoistyöpaikan Pablo oli löytänyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta. Euroopan solidaarisuusjoukot (ESC) on EU:n vapaaehtoisohjelma 18–30-vuotiaille nuorille. Ohjelma tarjoaa vapaaehtoistyötä, harjoittelumahdollisuuksia ja työmahdollisuuksia nuorille eri puolilla Eurooppaa.

Vajaa kolmikymppinen Pablo on ammatiltaan toimittaja. Hän on Mallorcalla työskennellyt paikallisissa sanomalehdissä, kirjoittaen sekä paperi- että online-julkaisuihin. Hänen viimeisin, määräaikainen työnsä paikallisen yliopistosäätiön tiedottajana päättyi kesällä 2020, eikä sitä jatkettu. Työttömäksi jäätyään Pablo pohti, mitä tehdä. Hän halusi tehdä töitä tai vapaaehtoistöitä, mieluusti Suomessa. Kahdeksan vuotta aiemmin Pablo oli aloittanut Suomi-aiheisen bloginsa Michan en Finlandia kirjoittamisen. Suomi on aina kiinnostanut häntä, sillä hän on puoliksi suomalainen. Pablon äiti on kotoisin Suomesta ja sukua asuu pääkaupunkiseudulla.

- Ensimmäinen muistoni Suomesta on vuodelta 1997, jolloin olin kolmevuotias. Olimme perheen kanssa Suomessa viettämässä joulua. Joulupukin tapaaminen oli iso juttu, Pablo kertoo.

Pablo etsi mahdollisuuksia työskentelystä tai vapaaehtoistyöstä Suomessa ja löysi Euroopan solidaarisuusjoukot. Hän pyrki mukaan ohjelmaan, lähetti kolme hakemusta ja pääsi kahteen haastatteluun. Molemmat haastattelut menivät hyvin ja kaksi tahoa halusivat molemmat hänet vapaaehtoisekseen. Niinpä hänen piti valita. Pablo valitsi Loimaan. Hän halusi maaseudulle, paikkaan, jossa oppisi ymmärtämään paremmin suomalaista elämäntapaa. Ja ennen kaikkea hän halusi oppia lisää suomen kieltä.

Mallorcalla Pablon lähettävänä organisaationa toimii vapaa-ajan ohjaajia, nuoriso-ohjaajia sekä leirikeskusten ja nuorisokerhojen johtoa kouluttava Centre d’Estudis de l’Esplai, joka on voittoa tavoittelematon organisaatio. Se paitsi lähettää vuosittain muutamia nuoria ESC:n kautta maailmalle, myös ottaa vastaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Ennen lähtöä lähettävä organisaatio tarjosi Pablolle tietoa käytännön asioista, tukea muuttoon ja vapaaehtoistyöpaikan saamista edeltäneisiin haastatteluihin. Se myös tarjoaa hänelle vapaaehtoistyön ajaksi terveysvakuutuksen. Lisäksi Pablolla on eurooppalainen sairausvakuutuskortti.

Suomessa Pablon vapaaehtoistyöjakson isäntäorganisaationa toimii Loimaan kaupungin nuorisopalvelut. Isäntäorganisaatio tarjoaa hänelle asunnon, tiliasiakkuuskortin ruokakauppaan ruuan ostamiseksi ja polkupyörän, jotta liikkuminen on helpompaa. Lisäksi isäntäorganisaatio maksaa mahdolliset vapaaehtoistyöhön liittyvät työmatkat toiselle paikkakunnalle ja antaa kuukausittain käyttörahaa arjen perusmenoja varten.

- Vapaaehtoistyöhön lähteminen ei ole lähtijälle rahallisesti iso investointi, vaikka varsinaista palkkaa ei saakaan. Ohjelmassa toimivat organisaatiot pitävät sinusta huolta ja auttavat alusta asti käytännön asioissa, sanoo Pablo.

Pablo on viihtynyt vapaaehtoistyössään hyvin ja hänen työnkuvansa on monipuolinen. Usein hän työskentelee Loimaan Citynuokkarilla nuorisotilassa, juttelee nuorten kanssa ja pelailee heidän kanssaan esimerkiksi biljardia ja muita pelejä. Lisäksi hän avustaa Loimaan teatterilla, auttaen siellä ryhmien vetäjiä ja hoitaen esityksissä ääni- ja valotekniikkaa. Hän on mukana myös erilaisissa taidetyöpajoissa sekä taide- ja teatteriprojekteissa ja kertoo oppineensa niiden myötä paljon uusia asioita taiteen tekemisestä.

- Olin mukana myös työttömille suunnatussa taidepajatoiminnassa, mutta koronan vuoksi se on nyt tauolla. Lisäksi vastaan ESC Loimaan some-tilien ylläpidosta.

Pablon kotikaupungin elämää värittävät turistit, Loimaalla vilinää ei juuri näy. Pablo kertoo hänen ennakko-oletuksensa Loimaasta olleen, että se on hiljainen kaupunki keskellä ei-mitään. Mielikuva on pitänyt paikkaansa, mutta Loimaa saa häneltä positiivista palautetta.

- Loimaalla kaikki on lähellä, joten liikkumaan pääsee kätevästi kävellen. Luonto on lähellä kotia sekä täällä että Mallorcalla. Arvostan sitä, että lähelläni on luontoa, ei vain rakennuksia. Kotikaupungissani kaikki on vanhaa ja rakennuksista ei pidetä huolta. Loimaalla asiat ovat paremmin. Ainoa miinuspuoli, joka Loimaalla tulee mieleen, on katuralli, jota paikalliset ajavat varsinkin rautatieaseman läheisyydessä.

Myös sää on erilainen. Pablo nauttii Loimaalla lumesta ja haluaisi päästä hiihtämään. Hän kertoo yllättyneensä positiivisesti myös siitä, miten ihmiset Loimaalla päästävät uuden tulijan lähelleen.

- Marraskuussa kävelin kadulla kauppakasseineni, kun vieras mies tuli vastaan ja pysäytti minut yhtäkkiä. Hän oli tulossa metsästä ja halusi esitellä sienisaalistaan. Yllätyin ja ilostuin siitä, miten täysin vieras ihminen halusi esitellä minulle sienilöytöään.

Vapaaehtoistyöjakson aikana Pablo on oppinut jo paljon lisää suomea. Hän pitää listaa oppimistaan uusista sanoista ja kertoo yllättyneensä siitä, miten sujuvasti hän pystyy puhumaan ihmisten kanssa. Hauskimmat oppimansa sanat hänen mielestään ovat kippo, ilmaantuvuus ja viivoitin. Hän on myös tunnistanut kieleen liittyviä puhetapoja.

- Huomasin, että Loimaalla ihmiset sanovat koko ajan ”periaatteessa”, jännä tapa. Olen huomannut myös murteen alueella. Kun ihmiset sanovat ”ei mitään”, se onkin ”ei mittään”. Puheeseen tulee kaksoiskonsonantti.

Tulevilta kuukausilta Pablo odottaa paitsi oppivansa lisää kieltä, myös Citynuokkarin kanssa toteutettavaa valokuvanäyttelyä, sillä hän pitää valokuvaamisesta. Vapaaehtoistyöjakso kestää kesäkuun loppuun. Kevään ajan Pablo haluaa jatkaa kokemuksien keräämistä suomalaisesta kulttuurista ja elämäntavasta. Hän odottaa myös juhannusta, sillä ei ole aiemmin ollut juhannuksena Suomessa. Lisäksi hän haluaisi maaliskuussa käydä Lapissa, nähdä lumihanget ja revontulet.

Muille nuorille, jotka pohtivat vapaaehtoistyöhön lähtemistä ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaa, on Pablolla selkeä viesti.

- ESC-toimintaan voit liittyä, jos olet 18–30-vuotias. Se on mahdollisuus johon tarttumista ei kannata odottaa liian pitkään. Nuorena on enemmän aikaa. Jos et työskentele, opintosi loppuvat tai muuta, voit tätä kautta löytää oman juttusi, tehdä asioita ja oppia. Ja jos haluat oppia vierasta kieltä, niin tämä on siihen hyvä tapa. Tämä on myös hyvä tapa aloittaa matkustelu. Toki sinulla on työ, joka pitää hoitaa hyvin, mutta voit käyttää vapaa-aikasi kuten haluat. Viikonloppuisin ja lomalla voi tutkia ympäristöään ja uutta kotimaataan.

Pablo haluaakin rohkaista nuoria osallistumaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan ja lähtemään vapaaehtoistyöhön. Työskentelyä ulkomailla ei kannata pelätä.

- Jos olet nuori, etkä tee mitään, vaan istut kotona, niin se on hyvä hetki lähteä Eurooppaan ja tehdä asioita. Kaikki ovat mukavia ja auttavat, sinusta pidetään hyvää huolta. Voit myös hyödyntää mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä omassa maassasi, jos et halua lähteä ulkomaille.

Kun vapaaehtoistyöjakso kesäkuun lopussa päättyy, ovat Pablon suunnitelmat tulevasta vielä avoinna. Hänellä ei ole työpaikkaa odottamassa. Olosuhteet Espanjassa ovat koronan vuoksi vaikeat myös medialle. Pandemian vuoksi useita lehtiä on Espanjassa mennyt nurin.

- Jään varmaankin pariksi viikoksi lomalle Suomeen vapaaehtoistyön loputtua ja tapaan täällä asuvia sukulaisiani. Ehkä voisin jäädä Suomeen pidemmäksikin aikaa ja tehdä toimittajan töitä täällä, jos sellaisia löytyisi. Nyt kirjoitan satunnaisesti erääseen verkkolehteen. Toki haluaisin myös mennä takaisin kotiin Mallorcalle ja tavata perheeni, ystäväni ja lemmikkini. Minulla on kissa, jolla on ikää lähes 20 vuotta. Meillä on naapurien kanssa traditio, että järjestämme joka vuosi synttärijuhlat kissani syntymäpäivän kunniaksi.

 DSC 0555Pablo Helsingissä (Kuva: Pablo Morilla Hamberg)

 


DSC 0413
Loimaan Heimolinna (Kuva: Pablo Morilla Hamberg)

 


ESCinfo
Faktaa Euroopan solidaarisuusjoukoista (voit klikata kuvan suuremmaksi).

 

Infoesite vapaaehtoistyön mahdollisuuksista Euroopan solidaarisuusjoukoissa (PDF, avautuu uuteen ikkunaan).

Infoesite Euroopan solidaarisuusjoukot, Mitä ne ovat? (PDF, avautuu uuteen ikkunaan).

pexels 1789968

 

Tervetuloa EU ja luovat alat -webinaariin kurkistamaan Luova Eurooppa -rahoitusohjelman uuteen kauteen ja kuulemaan kokemuksia Luova Eurooppa -hankkeen toteutuksesta.
Lisäksi kuulemme asiaa Eurooppalaisesta kulttuuriperintötunnuksesta, johon on hiljattain nimetty ensimmäinen suomalainen hakija.

Webinaari järjestetään ma 16.11.2020 klo 14.00–15.45 Microsoft Teams ympäristössä.
Webinaarin järjestää Europe Direct Varsinais-Suomi -tiedotuspiste.

 

Webinaarin ohjelma:

klo 14.00       Luova Eurooppa 2021–2027, miltä näyttää uusi rahoituskausi?

                    Riikka Koivula, ohjelma-asiantuntija, Luova Eurooppa -yhteyspiste/Opetushallitus

klo 14.40       Kokemuksia Luova Eurooppa -hankkeesta

                    Kaisa Adair, hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu

klo 15.10       Euroopan kulttuuriperintötunnus: mitä, miksi ja kenelle?

                    Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto

klo 15.40       Webinaarin yhteenveto ja lopetus

 

Ilmoittautuminen webinaariin on 13.11.2020 klo 16 mennessä Lyytin kautta: https://www.lyyti.in/luovawebinaari

Webinaarilinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin maanantaina 16.11.2020 aamupäivällä.

Webinaari on maksuton.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa erikoissuunnittelija Katri Koivisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Tervetuloa mukaan webinaariin!

 

Avaa tästä webinaariohjelma PDF-muodossa