Europe Direct Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät helmikuussa älykkään erikoistumisen teemaan pureutuvan tilaisuuden, jonka aiheena olivat Varsinais-Suomen vahvuudet ja ajankohtaiset vaikuttamisen paikat kohti eurooppalaisia kumppanuuksia. Tässä Älykkäästi, Varsinais-Suomi -tilaisuudessa perehdyttiin tarkemmin maakunnassamme tunnistettuihin kolmeen toimialaan, joilla on erityisiä vahvuuksia ja kasvupotentiaalia. Nämä toimialat ovat sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Maakunnassamme on jo paljon huippuosaamista, mutta sektoreiden välinen kehittämis- ja tutkimustyö ovat tärkeitä jatkossakin, muistutti maakuntajohtaja Kari Häkämies tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio johdatti tilaisuuden aluksi kuulijat tarkemmin siihen, mistä älykkään erikoistumisen strategiassa ja toimintamalleissa on kyse. Älykäs erikoistuminen on EU:n politiikkamalli, se on toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea alueiden välistä osaamisen kehittämistä, innovaatioyhteistyötä ja kilpailukykyä. Lisäksi sen rooli tulee vahvistumaan jatkossa muun muassa Euroopan unionin projektirahoituspäätöksissä. Varsinais-Suomessa tämän kautta on tarkoituksena lisätä eurooppalaisia kumppanuuksia, houkutella maakuntaan investointeja ja lisätä maakuntaan saatavaa EU-rahoitusta. Älykäs erikoistuminen toimintamallina vahvistaa osaltaan EU:n koheesiopolitiikan kokonaisuutta. Koheesiolla tarkoitetaan työtä alueiden välisten kehityserojen vähentämiseksi ja hyvinvoinnin edellytyksien luomiseksi muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.

Tilaisuuden pääpaino oli Varsinais-Suomen painopisteiksi valituissa toimialoissa ja niiden pitämissä katsauksissa, joissa pohdittiin ajankohtaisia näkökulmia yhteistyöhön ja vaikuttamisen paikkoja juuri nyt. Koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen Turun yliopistolta esitteli Teknologiakampus Turun toimintaa. Yhteistyöverkosto Teknologiakampus Turun tarkoituksena on vastata erityisesti meri- ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin alueellamme. Ajankohtaista heidän työssään tällä hetkellä on yhteisen tekniikan tutkimusstrategian laatiminen ja siihen liittyen alueen yritysten tutkimus- ja kehitys- sekä innovaatiotarpeiden kartoittaminen. Lisäksi parhaillaan on käynnissä mm. neuvottelut merilogistiikkaan ja tuotantojärjestelmien kehittämiseen liittyvien projekti-instituuttien sijoittumisesta maakuntaamme.

Innovatiivisten ruokaketjujen osalta ajankohtaista tilannetta ja käynnissä olevaa toimintaa esitteli Food Tech Platform Finland -yhteistyön Program Leader Laura Forsman Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta Turun yliopistolta. Innovatiivisten ruokaketjujen kehittämisessä on tarkoituksena tukea EU:n tavoitteita tulevaisuuden ruokajärjestelmästä, joka olisi terveellisempi, ravinteikkaampi, ilmastoystävällisempi, resurssien suhteen tehokkaampi ja enemmän paikallista elintarviketoimintaa tukeva sekä kestävän kehityksen huomioiva. Varsinais-Suomessa yhteistyössä on tarkoitus yhdistää toimijat ja pilotoida alueella paikallinen ruokajärjestelmä, jonka kehitystä tuetaan teknologian avulla.

Kolmas alueemme painopistealoista on lääke- ja terveysteknologia, jonka kehittämistyötä Varsinais-Suomessa tekee ja koordinoi Health Turku, joka on Suomen vahvin terveysalan keskittymä. Lääke- ja terveysteknologian osaaminen maakunnassamme on suomenlaajuisestikin varsin merkittävä: Varsinais-Suomessa on noin puolet Suomen lääke- ja diagnostiikkateollisuudesta, 75% Suomen lääkeviennistä ja 50% Suomen diagnostiikan viennistä. Alan mahdollisuuksia, kasvun ajureita ja tarpeita esitteli HealthTurku-klusterin johtaja Tero Piispanen Turku Science Parkista. Tällä hetkellä tarvetta olisi mm. rahoituksen kehittämiselle ja pääomasijoittajille, joiden avulla saataisiin tuettua kaupallisia innovaatioita, niiden aihioiden kehittämistä sekä mm. terveysteknologia-alan pienten ja keskisuurten yritysten vientiä. Lääke- ja terveysteknologia-alan kehittymiseen entisestään Varsinais-Suomessa olisi suureksi avuksi kansallinen Lääkekehityskeskuksen saaminen Turkuun. Valmistelu lääkekehityskeskuksesta ja sen sijaintipaikasta on parhaillaan käynnissä. Valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tilaisuuden lopuksi kuultiin Skype-luennon muodossa puheenvuoro Alison Hunterilta, Economic and Public Policy Consultancy EPPC -konsulttiyrityksen johtajalta, joka avasi laajempaa eurooppalaista näkökulmaa älykkääseen erikoistumiseen ja miten se näkyy Euroopan tasolla. Hunter korosti, että EU:n tavoitteena on älykkään erikoistumisen avulla saada alueet ja valtiot työskentelemään paremmin yhdessä, vahvistamaan koheesiota ja koko Euroopan kilpailukykyä. Suuri osa älykkään erikoistumisen yhteistyöstä on vielä alussa, mutta jo nyt on nähtävissä, että se on lisännyt ja tulee lisäämään alueiden välistä innovaatioyhteistyötä. Älykkään erikoistumisen kautta halutaan myös aktivoida alueita ja kiinnittää niiden huomiota EU:n uusiin strategioihin ja aloitteisiin, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (Just Transition Fund) ja Euroopan teollisuusstrategiaan (European Industrial Strategy). Hunter esitteli puheenvuorossaan esimerkkejä siitä, mitä kaikkea alueiden välinen yhteistyö ja kumppanuus voivat olla ja nosti esiin myös mahdollisia rahoitusmekanismeja.

Tilaisuuden esitysten tallenteet löytyy suorat linkit ohesta alta ja ne säilyvät Varsinais-Suomen liiton Youtube-kanavalla myös myöhempää katselua varten. Esitystallenteet ovat erityisen hyödyllisiä maakunnan päättäjille ja vaikuttajille, mutta antavat hyvää, mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa kaikille maakunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Tarja Nuotion esitys

Sari Stenvall-Virtasen esitys

Laura Forsmanin esitys

Tero Piispasen esitys

Alison Hunterin esitys

 

 telakka2